Dział Informacji i Promocji

Zasady współpracy

Zapraszamy do pobrania materiałów prasowych

Skład osobowy

Biblioteka zdjęć do pobrania w tym: zdjęcia władz UTP, infrastruktury

Materiały promocyjne

Kontakty dla mediów

Logotypy do pobrania

Zapraszamy do pobrania materiałów prasowych

Akcesoria wystawiennicze/promocyjne

Biblioteka zdjęć do pobrania w tym: zdjęcia władz UTP, infrastruktury

Kalendarium Działu Informacji i Promocji

Kontakty dla mediów