This site uses cookies to deliver services in accordance with Cookies Policy. Storage conditions or access to cookies, you can specify in your browser.

Close

Katedra Architektury Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP zaprasza do udziału w I Międzynarodowym sympozjum „Integracja sztuk wszelkich w XXI wieku. Architektura Teatru”, które odbędzie się w dniach 15-16 listopada 2018 roku.

 

21 czerwca br. w godz. 11.30 do 14.00 odbędzie się szkolenie pt. "Umiędzynarodowienie badań – granty Individual Fellowships i Widening Fellowships w Horyzoncie 2020 - nowe szanse na zwiększenie mobilności doświadczonych pracowników naukowych".

 

Członkowie koła naukowego SONDA UTP w Bydgoszczy odwiedzili 13 czerwca Społeczne Towarzystwo Edukacji Przedszkolnej Przedszkole nr 1 w Bydgoszczy.

Rozwojowi szkolnictwa wyższego w Bydgoszczy poświęcono Forum Obywatele Bydgoszczy, które odbyło się 13 czerwca na UTP. Głównym tematem spotkania to: Razem czy osobno. Bydgoskie uniwersytety.

Przyszłość polskiej nauki i szkolnictwa wyższego - tematem krajowej debaty Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju Publicznych Wyższych Szkół Technicznych. Konferencja, której gospodarzem jest UTP w Bydgoszczy, odbędzie się w dniach 21-23 czerwca

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku akademickiego 2017/2018 całą społeczność akademicką zapraszamy do wzięcia udziału w obchodach Święta Uczelni przewidzianych na 20-21 czerwca 2018 roku

11.06.2018 r. w Urzędzie Patentowym RP podpisany został list intencyjny w sprawie utworzenia "Szkoły Patentów na UTP" pomiędzy Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym, Kuratorium Oświaty a Urzędem Patentowym RP. Porozumienie ma na celu zacieśnienie więzów między środowiskiem nauki i oświaty oraz wynalazczości. Współpraca polegać będzie na popularyzacji i promocji wśród młodzieży szkół średnich tematyki dotyczącej wynalazczości oraz praw związanych z ochroną patentową.

18 czerwca o godzinie 12:00 w sali 26 odbędzie się seminarium kończące pobyt 10 studentek z Delaware State University /Dover. Uczestniczki zaprezentują prace naukowe, które powstały podczas pobytu na naszej uczelni pod okiem naukowców UTP. Projekty dotyczą głównie genetyki roślin, genetyki zwierząt i bioinżynierii. To już trzecia wizyta amerykańskiej grupy studentów w ramach programu „I-STARS”.

Dwa dni obradowali przedstawiciele największych publicznych wyższych szkół technicznych, którzy przyjechali na II Konferencję Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym.

 

XXXV Akademickie Mistrzostwa Polski w Jeździectwie organizowane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, które odbyły się w dniach 31.05-03.06.2018 roku, zakończyły się sukcesem studentów UTP.

 

Wyszukaj Pracownikautp assistant

UTP - logotyp

UTP University of Science and Technology
in Bydgoszcz

Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz

 

 Contact us