This site uses cookies to deliver services in accordance with Cookies Policy. Storage conditions or access to cookies, you can specify in your browser.

Close

W imieniu rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego - prof. dra hab. inż. Tomasza Topolińskiego, a także Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy - Zbigniewa Studzińskiego i Przewodniczącej Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - mgr inż. Renaty Staszak zapraszamy na na konferencję STOP WYPADKOM - BEZPIECZEŃSTWO NA BUDOWIE.

 

 

Konferencja odbędzie się 19 października 2018 r. o godz. 11:00 w sali Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego przy ul. Profesora Sylwestra Kaliskiego 7 w Bydgoszczy.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 16.10.2018 r. pod numerem telefonu 52 320 24 26 lub drogą elektroniczną: prewencja@bydgoszcz.pip.gov.pl.

Program Konferencji

11.00-11.20 Otwarcie Konferencji przez Prorektora ds. współpracy z otoczeniem UTP w Bydgoszczy prof. dr hab. inż. Adama Podhoreckiego, Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy Zbigniewa Studzińskiego oraz Przewodniczącą Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa mgr inż. Renatę Staszak

11.20-11.35 Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych Gości

11.35-12.05 „Działalność Państwowej Inspekcji Pracy w okresie 100-letniej historii od odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej” – starszy inspektor pracy specjalista Grażyna Kodan i starszy referent Kamil Nyckowski

12.05-12.15 „Czy wypadek to przypadek?” – nadinspektor pracy Roman Wzorek

12.15-12.45 Przerwa kawowa, zwiedzanie wystawy

12.45-13.00 „Niebezpieczeństwo przy wznoszeniu ścian murowanych” – prof. dr hab. Inż. Adam Podhorecki

13.00-13.20 „Dobre praktyki na budowie” – inspektor pracy Marcin Woźniak

13.20-13.40 „Doświadczenia sygnatariuszy Porozumienia dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie” – dyrektor ds. BHP Bartosz Wiśniewski

13.40-14.00 Dyskusja, podsumowanie, zakończenie konferencji

 

Wyszukaj Pracownikautp assistant

UTP - logotyp

UTP University of Science and Technology
in Bydgoszcz

Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz

 

 Contact us