Elektronika i telekomunikacja

elektronika 2st

Organizacja studiów – stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja trwają 3 semestry.

Do wyboru są następujące specjalności:

  • systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej,
  • sieci teleinformatyczne,
  • informatyczne systemy sterowania i zarządzania.

Specjalność jest wybierana podczas rekrutacji. Uruchomienie specjalności jest możliwe przy deklaracji co najmniej 15 studentów.

Kandydaci – Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:

a) kierunku obieralnego (elektronika i telekomunikacja) oraz po kierunku teleinformatyka,

b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (punkt b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie wydziałowej

oraz na stronie rekrutacji.

Zakładane efekty kształcenia realizowane na kierunku elektronika i telekomunikacja są dostępne na stronie Wydziału (zobacz)

Plan i program studiów znajdziesz na stronie:

studia stacjonarne (zobacz)

studia niestacjonarne (zobacz)

Twoje kwalifikacje – będziesz przygotowany do kreowania postępu technicznego, podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich oraz kierowania zespołami ludzkimi pracującymi w szeroko pojętej elektronice i telekomunikacji. Po ukończeniu – uzyskasz dyplom, upoważniający Cię do podjęcia studiów III stopnia (studia doktoranckie).

Twoja potencjalna praca – po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do prac w instytucjach związanych z elektroniką i telekomunikacją, w tym w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw oraz w instytutach naukowo-badawczych.

Więcej informacji i zasady naboru znajdziesz na http://www.utp.edu.pl, https://rekrutacja.utp.edu.pl oraz stronie Wydziałowej http://wtie.utp.edu.pl.


Print