Elektrotechnika

elektrotechnika

Kandydaci – Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek ELEKTROTECHNIKA jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:

a) kierunku obieralnego (elektrotechnika),

b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (punkt b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie wydziałowej

oraz na stronie rekrutacji.

Zakładane efekty kształcenia realizowane na kierunku elektrotechnika dostępne są na stronie Wydziału (zobacz)

Plan i program studiów znajdziesz na stronie:

studia stacjonarne (zobacz)

studia niestacjonarne (zobacz)

Twoje kwalifikacje – studia II stopnia (magisterskie) na kierunku elektrotechnika pozwalają na nabycie umiejętności:

  • samodzielnego poszerzania i tworzenia wiedzy z zakresu projektowania, wytwarzania, użytkowania i diagnostyki nowoczesnych urządzeń i układów elektroenergetycznych i energoelektronicznych,
  • rozwiązywania złożonych problemów w dziedzinie elektrotechniki z zastosowaniem nowoczesnej techniki komputerowej,
  • wykorzystania nowoczesnych systemów teleinformatycznych w elektroenergetyce.

Po ukończeniu – uzyskasz dyplom, upoważniający Cię do podjęcia studiów III stopnia (studia doktoranckie).

Twoja potencjalna praca – po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do prac w instytucjach związanych z elektrotechniką, w tym w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw oraz w instytutach naukowo-badawczych.

Więcej informacji i zasady naboru znajdziesz na http://www.utp.edu.pl, https://rekrutacja.utp.edu.pl oraz stronie Wydziałowej http://wtiie.utp.edu.pl.


Print