Rada Uczelni

Przewodniczący Rady Uczelni
mgr Tomasz Zaboklicki
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekretarz Rady Uczelni
prof. dr hab. inż. Jadwiga Andrzejewska
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Członek Rady Uczelni
dr hab. inż. Piotr Cofta, prof. UTP
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Członek Rady Uczelni
prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Członek Rady Uczelni
mgr inż. Marek Gotowski
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Członek Rady Uczelni
mgr Zbigniew Studniarski
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Członek Rady Uczelni
Karolina Wróbel
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Uchwała nr 1/427 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie powołania pierwszej rady uczelni


Print