Rada Uczelni

Skład Rady Uczelni:

Przewodniczący Rady Uczelni
mgr Tomasz Zaboklicki
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekretarz Rady Uczelni
prof. dr hab. inż. Jadwiga Andrzejewska
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Członek Rady Uczelni
dr hab. inż. Piotr Cofta, prof. UTP
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Członek Rady Uczelni
prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Członek Rady Uczelni
mgr inż. Marek Gotowski
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Członek Rady Uczelni
mgr Zbigniew Studniarski
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Członek Rady Uczelni
Karolina Wróbel
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontakt z Radą Uczelni: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zadania Rady Uczelni

Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 18 lipca 2018 r. do zadań Rady Uczelni należy:

 1. opiniowanie projektu strategii uczelni;
 2. opiniowanie projektu statutu;
 3. monitorowanie gospodarki finansowej uczelni;
 4. monitorowanie zarządzania uczelnią;
 5. wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat;
 6. opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni;
 7. wykonywanie innych zadań określonych w statucie.

Terminy posiedzeń:

 1. 08 maja 2019 r.
 2. 17 maja 2019 r.
 3. 20 maja 2019 r.
 4. 11 czerwca 2019 r.
 5. 17 czerwca 2019 r.
 6. 25 lipca 2019 r.
 7. 13 sierpnia 2019 r.
 8. 16 września 2019 r.
 9. 02 października 2019 r.

Print