Dział Informacji i Promocji

Zasady współpracy

Zapraszamy do pobrania materiałów prasowych

Skład osobowy

Działu Informacji i Promocji

Materiały promocyjne

Pobierz filmy, zdjęcia, itp.

Logotypy do pobrania

UTP, Wydziały UTP
UD, UTW

Akcesoria wystawiennicze/promocyjne

Biblioteka zdjęć do pobrania w tym: zdjęcia władz UTP, infrastruktury

Kalendarium Działu Informacji i Promocji

Kontakty dla mediów