FORMAT 2.0 Magazyn uniwersytecki

Czasopismo uczelniane UTP ukazuje się w cyklu kwartalnym nieprzerwanie od 1997 roku. Pierwotnie zatytułowane było "Biuletyn Informacyjny" i pełniło głównie rolę informacyjną. W 2009 roku zostało przemianowane na "Format UTP". W ślad za zmianą nazwy nastąpiło poszerzenie treści o kwestie publicystyczne, społeczno-kulturalne i popularnonaukowe. W 2017 roku "Format UTP" zmienił nazwę na "Format 2.0".

Format dwukrotnie był laureatem ogólnopolskich konkursów na najlepszą okładkę czasopisma akademickiego i najciekawszy artykuł popularnonaukowy.

Redakcja czasopisma dwukrotnie (w latach 2006 i 2016) była organizatorem ogólnopolskich konferencji redaktorów czasopism akademickich.

Redaktorami naczelnymi czasopisma byli:

 • Maria Konczalska (1997-1999)
 • Elżbieta Rudzińska (2000-2017)
 • Cezary Wojtczak (2017-2018)
 • Ewa Lewandowska (od 20018)

FORMAT 2.0 nr 04 | październik | 2018


Czytelnicy w tym wydaniu Formatu 2.0 znajdą teksty o nauce, o pasji, wynalazkach i sztuce. Ten numer jest wyjątkowy dlatego, że ukazuje się tuż po inauguracji roku akademickiego 2018/2019, który w szkolnictwie zapowiada się ciekawie. Chłonni wiedzy młodzi ludzie stają u progu nowej drogi. Mamy nadzieję, że szczęśliwej. Życzymy Wam powodzenia.

Ewa Lewandowska

Redaktor naczelny

W numerze m.in.

 • Ustawa 2.0. Kształcimy elity
 • Wynalazki na medal
 • Uczelnia nie może być samotną wyspą
 • Radzimy sobie dobrze
 • Między wolnością, a kompromisem
 • Pasja z nauką „pod rękę”

FORMAT 2.0 nr 03 | lipiec | 2018


Ten numer „Formatu 2.0” jest wyjątkowy, bo w większości poświęcony niezwykłemu naukowcowi, jednemu z patronów naszej uczelni. 250. rocznica urodzin Jędrzeja Śniadeckiego to okazja do wielu odkryć, odczytania na nowo jego przemyśleń i być może wykorzystania ich w naszych współczesnych realiach. Ale żeby trzymać się zasady „złotego środka”, piszemy też o tym, co ostatnio wydarzyło się na naszej uczelni.

Ewa Lewandowska

Redaktor naczelny

W numerze m.in.

 • Supervisor – Jędrzej Śniadecki
 • Konstytucja dla nauki
 • Elektromobilność na święto uczelni
 • Złoty jubileusz
 • Przewidzieć przyszłość czyli Bydgoski Festiwal Nauki

FORMAT 2.0 nr 02 | listopad-grudzień | 2017


Jak pisał Tadeusz Boy-Żeleński, z tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Podobnie rzecz ma się z federacją obu bydgoskich uniwersytetów. Federacją lub jak kto woli związkiem, zjednoczeniem czy współistnieniem. W jednym z wywiadów, który poświęciliśmy temu właśnie tematowi, pojawia się nawet takie określenie jak małżeństwo. Czy jednak w ogóle dojdzie do połączenia UTP i UKW, nawet w odległej przyszłości, trudno dzisiaj powiedzieć. Sami rektorzy nie wiedzą jeszcze jaki ostateczny kształt będzie miała ustawa wprowadzająca przepisy o federacji.

Cezary Wojtczak

Redaktor naczelny

W numerze m.in.

 • UTP i dobre praktyki we współpracy z biznesem
 • Trójstronne porozumienie
 • Współpraca z Uniwersytetem Wileńskim
 • Architektura militarna na UTP
 • Razem czy osobno?

FORMAT 2.0 nr 01 | wrzesień-październik | 2017


Oddajemy Wam bowiem do rąk pierwszy numer FORMATU w nowej odsłonie i pod nowym kierownictwem. Zmienia się nasz uniwersytet, zmieniamy się i my. Nadal chcemy jednak pozostać pismem ambitnym, w którym znajdziecie informacje o tym, czym żyje UTP, ale też komentarze i opisy najważniejszych wydarzeń w świecie nauki. Na naszych łamach zajmiemy się też problemami środowiska akademickiego, które spotykamy w całej Polsce. Chcemy, aby FORMAT ukazywał się co 2 miesiące. Będzie mniej obszerny niż dotąd, za to znajdziecie w nim więcej rozmów i opinii. W tym numerze polecamy wywiad z rektorem UTP, profesorem Tomaszem Topolińskim. Jest w nim mowa o nowych kierunkach studiów, planach na przyszłość i współpracy z lokalnym biznesem.

Cezary Wojtczak

Redaktor naczelny

W numerze m.in.

 • Czas na zmiany - wywiad z rektorem UTP
 • Konsolidacja UTP
 • Noblista na UTP
 • Chcemy być silną marką - wywiad z prof. Pańką
 • Zdmuchnąć kurz ze starych maszyn. Uniwersytecki pomysł na muzeum
 • Chodźmy