Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, posiadający ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą otrzymać Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

Zasady ubiegania się przez studentów o Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych określa Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów oraz Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów.


Drukuj