Konkurs na stanowisko nauczycieli akademickich w UTP

 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

#PlikStanowiskoDyscyplina naukowa
1 Adiunkt Sztuki projektowe
2 Profesor nadzwyczajny Architektura i urbanistyka
3 Adiunkt Architektura i urbanistyka
4 Profesor nadzwyczajny Budownictwo
5 Asystent Budownictwo
6 Adiunkt Budownictwo
7 Asystent Budownictwo
8 Asystent Budownictwo
9 Adiunkt Sztuki piękne
10 Asystent Sztuki projektowe
11 Asystent Sztuki projektowe
12 Asystent Sztuki projektowe
13 Profesor zwyczajny Sztuki projektowe
14 Asystent Sztuki projektowe, architektura i urbanistyka
15 Asystent Sztuki projektowe, architektura i urbanistyka
16 Asystent Sztuki projektowe
17 Adiunkt Budownictwo
18 Asystent Budownictwo
19 Asystent Architektura i urbanistyka
20 Profesor zwyczajny Architektura i urbanistyka
21 Wykładowca Budownictwo oraz Architektura i urbanistyka
22 Asystent Architektura i urbanistyka
23 Profesor nadzwyczajny Inżynieria środowiska
24 Profesor zwyczajny Ochrona i kształtowanie środowiska, inżynieria środowiska
25 Profesor zwyczajny Sztuki projektowe
26 Profesor nadzwyczajny Sztuki projektowe
27 Wykładowca / Starszy wykładowca Sztuki projektowe, Sztuki piękne
28 Wykładowca / Starszy wykładowca Sztuki projektowe, Sztuki piękne
29 Wykładowca / Starszy wykładowca Sztuki projektowe, Sztuki piękne
30 Wykładowca / Starszy wykładowca Sztuki projektowe, Sztuki piękne
31 Profesora zwyczajnego / Profesora nadzywczajnego Budownictwo
32 Profesora zwyczajnego / Profesora nadzywczajnego Budownictwo
33 Wykładowca / Starszy wykładowca Budownictwo
34 Wykładowca / Starszy wykładowca Budownictwo
35 Wykładowca / Starszy wykładowca Budownictwo
36 Wykładowca / Starszy wykładowca Budownictwo
37 Wykładowca / Starszy wykładowca Budownictwo
38 Wykładowca / Starszy wykładowca Inżynieria środowiska
39 Wykładowca / Starszy wykładowca Budownictwo
40 Starszy wykładowca Architektura i urbanistyka
41 Asystent Sztuki projektowe
42 Asystent Sztuki projektowe

 

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

#PlikStanowiskoDyscyplina naukowa
1 Profesor wizytujący Zootechnika
2 Profesor nadzwyczajny Biotechnologia

 

Wydział Inżynierii Mechanicznej

#PlikStanowiskoDyscyplina naukowa
1 Profesor Uczelni w Zakładzie Inżynierii Biomedycznej Medycyna kliniczna i stomatologia, nauki o zdrowiu, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

 

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

#PlikStanowiskoDyscyplina naukowa
1 Adiunkt Biotechnologia
2 Adiunkt Technologia żywności
3 Starszy wykładowca Agronomia
4 Starszy wykładowca Ogrodnictwo, agronomia
5 Asystent Ochrona i kształtowanie środowiska
6 Starszy wykładowca Agronomia
7 Adiunkt Agronomia
8 Starszy wykładowca Agronomia
9 Starszy wykładowca Agronomia, ogrodnictwo
10 Starszy wykładowca Biologia
11 Adiunkt Biotechnologia
12 Starszy wykładowca Agronomia

 

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

#PlikStanowiskoDyscyplina naukowa
1 pdf Adiunkt Technologia żywności i żywienie człowieka, Agronomia
2 pdf Adiunkt Nauki techniczne w dziedzinie inżynieria materiałowa, technologia chemiczna
3 pdf Asystent badawczy - 5 stanowisk Nauki Chemiczne, Nauki o Ziemi i Środowisku, Inżynieria Chemiczna Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka

 

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektroniki

#PlikStanowiskoDyscyplina naukowa
1 Profesor nadzwyczajny Telekomunikacja, Informatyka
2 Asystent Telekomunikacja, Informatyka
3 Adiunkt Elektronika, Informatyka
4 Starszy wykładowca Telekomunikacja
5 Starszy wykładowca Telekomunikacja
6 Starszy wykładowca Telekomunikacja
7 Starszy wykładowca Telekomunikacja
8 Starszy wykładowca Telekomunikacja
9 Wykładowca Elektrotechnika
10 Wykładowca Elektrotechnika
11 Adiunkt Telekomunikacja
12 Profesor nadzwyczajny Telekomunikacja
13 Wykładowca Elektrotechnika

 

Wydział Zarządzania

#PlikStanowiskoDyscyplina naukowa
1 Profesor zwyczajny/profesor nadzwyczajny Nauki o zarządzaniu, finanse
2 Profesor zwyczajny/profesor nadzwyczajny Nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse
3 Adiunkt Inżynieria Produkcji
4 Adiunkt Nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse
5 Asystent Nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse
6 Profesor nadzwyczajny Nauki o zarządzaniu
7 Adiunkt Prawo
8 Asystent Ekonomia, nauki o zarządzaniu
9 Profesor zwyczajny/profesor nadzwyczajny Nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse
10 Adiunkt Nauki o zarządzaniu, ekonomia
11 Adiunkt Nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse lub rachunkowość
12 Adiunkt Nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse
13 Adiunkt Nauki o zarządzaniu, ekonomia
14 Adiunkt Nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse, specjalność rachunkowość
15 Asystent Nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse, specjalność rachunkowość
16 Profesor zwyczajny/profesor nadzwyczajny Nauki o zarządzaniu, ekonomia
17 Profesor zwyczajny/profesor nadzwyczajny Nauki o zarządzaniu, ekonomia
18 Profesor zwyczajny/profesor nadzwyczajny Nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse
19 Profesor zwyczajny/profesor nadzwyczajny Nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse
20 Asystent Nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse, specjalność rachunkowość
21 Asystent Nauki techniczne, budowa i eksploatacja maszyn
22 Adiunkt Prawo
23 Adiunkt Nauki o zarządzaniu, ekonomia
24 Adiunkt Nauki o zarządzaniu, ekonomia
25 Adiunkt Ekonomia
26 Profesor zwyczajny/profesor nadzwyczajny Nauki o zarządzaniu, ekonomia
27 Profesor zwyczajny/profesor nadzwyczajny Nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse
28 Profesor zwyczajny/profesor nadzwyczajny Nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse
29 Adiunkt Nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse, specjalność bankowość   i ubezpieczenia
30 Adiunkt Nauki o zarzadzaniu, ekonomia
31 Adiunkt Nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse, specjalność rachunkowość
32 Asystent Nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse, specjalność rachunkowość
33 Adiunkt Nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse
34 Profesor zwyczajny/profesor nadzwyczajny Nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse
35 Profesor zwyczajny/profesor nadzwyczajny Nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse
36 Starszy wykładowca Nauki o zarzadzaniu, ekonomia
37 Starszy wykładowca Filozofia
38 Starszy wykładowca Nauki o zarzadzaniu

 

Instytut Matematyki i Fizyki

#PlikStanowiskoDyscyplina naukowa
1 Adiunkt Fizyka
2 Profesor nadzwyczajny Fizyka
3 Adiunkt Fizyka
4 Asystent naukowy Fizyka

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

#PlikStanowiskoDyscyplina naukowa
1 Wykładowca Nauki medyczne, nauki o zdrowiu, kultura fizyczna
2 Wykładowca Nauki medyczne, nauki o zdrowiu, kultura fizyczna
3 Specjalista ds. technicznych (1/2 etatu) Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Drukuj