Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia

 

Studia I i II stopnia od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017

uchwała nr 13/397 Senatu UTP z dnia 21 grudnia 2016 r. (pobierz)
wytyczne do projektowania i modyfikacji programów kształcenia (pobierz)

Studia I i II stopnia od roku akademickiego 2015/2016

uchwała nr 2/378 Senatu UTP z dnia 18 marca 2015 r. (pobierz)
wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych (zał. do uchwały nr 2/378 Senatu UTP z dnia 18 marca 2016) (pobierz)

uchwała nr 6/349 Senatu UTP z dnia 26 października 2016 r. (pobierz)

Studia I i II stopnia od roku akademickiego 2013/2014

zarządzenie nr Z.23.2013.2014 z dnia 10 grudnia 2013 r. Z.23.2013.2014 (pobierz)
wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych (zał. do zarządzenie nr Z.23.2013.2014 z dnia 10 grudnia 2013 r.) (pobierz)

zarządzenie nr Z.47.2013.2014 z dnia 17 kwietnia 2013 r. (pobierz)

Studia III stopnia (doktoranckie) od roku akademickiego 2017/2018

uchwała nr 3/401 Senatu UTP z dnia 19 kwietnia 2017 r. (pobierz)
wytyczne do projektowania i modyfikacji efektów kształcenia i programów studiów doktoranckich (pobierz)

Studia III stopnia (doktoranckie) od roku akademickiego 2014/2015

zarządzenie nr Z.48.2013.2014 z dnia 6 maja 2014 r. (pobierz)
wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych (zał. do zarządzenia nr Z.48.2013.2014 z dnia 6 maja 2014 r. – tekst jednolity z późn. zm.) (pobierz)
zarządzenie nr Z.61.2014.2015 z dnia 18 maja 2014 r. (pobierz)
wykaz zmian w zarządzeniu Z.48.2013.2014 z dnia 6 maja 2014 r. (pobierz)
 

Studia podyplomowe i kursy dokształcające od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017

uchwała nr 9/399 Senatu UTP z dnia 22 lutego 2017 r. (pobierz)
wytycznych do projektowania i modyfikacji programów kształcenia dla studiów podyplomowych (zał. nr 1 so uchwały nr 9/399 Senatu UTP z dnia 22 lutego 2017 r.) (pobierz)

wytycznych do projektowania i modyfikacji kursów dokształcających (zał. nr 2 so uchwały nr 9/399 Senatu UTP z dnia 22 lutego 2017 r.) (pobierz)

Studia podyplomowe i kursy dokształcające od roku akademickiego 2014/2015

uchwała nr 5/379 Senatu UTP z dnia 22 kwietnia 2015 r. (pobierz)
wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych (zał. nr 1 do uchwały nr 5/379 Senatu UTP z dnia 22 kwietnia 2015 r.) (pobierz)

wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych, jednostek międzywydziałowych oraz ogólnouczelnianych (zał. nr 2 do uchwały nr 5/379 Senatu UTP z dnia 22 kwietnia 2015 r.) (pobierz)

 

 


Drukuj