Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityka plików cookie. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie możesz określić w Twojej przeglądarce.

Zamknij
Logotyp uczelni - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Orzeł - godło Polski

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w programie „Studiujesz? Praktykuj!”, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się w dniu 6 kwietnia br. i transmitowane będzie on-line w czasie rzeczywistym (od godz. 10).

Śledzenie spotkania będzie możliwe poprzez kliknięcie w baner zamieszczony na głównej stronie internetowej NCBR.gov.pl.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/faq/ znajdują się FAQ do tego konkursu.

Szanowni Państwo,

Dział Obsługi Projektów uprzejmie przypomina o konieczności przestrzegania obowiązków wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu POWER.

Szczegóły w załączniku Komunikat z dnia 27.01.2017

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło  konkurs na projekty dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych dla studentów (PO WER Działanie 3.1 kompetencje w szkolnictwie wyższym).
Wnioski w ramach konkursu przyjmowane będą od 6 marca 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r.

Celem programu stażowego musi być zapewnienie realizacji stażu w sposób gwarantujący pozyskanie przez stażystę odpowiedniego doświadczenia i efektywne wykorzystanie stażu. W związku z tym minimalny wymiar stażu wynosi 120 godzin zadań stażowych, przy czym nie może obejmować mniej niż 20 godzin zadań stażowych wykonywanych w tygodniu.

Czas trwania projektu:

Projekt musi trwać nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 24 miesiące.

Zakres merytoryczny:

Program Studiujesz? Praktykuj! jest programem nastawionym na ułatwianie studentom wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach. W związku z tym zakres przedmiotowy stażu musi być związany bezpośrednio z efektami kształcenia na prowadzonym przez Uczelnię kierunku studiów i zapewniać ich praktyczne wykorzystanie w toku zadań wykonywanych na stażu.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% (minimum 3% wkładu własnego).

Więcej informacji:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030100-ip08-00-sp217/

Prace związane z przygotowywaniem dokumentacji aplikacyjnej projektów, w szczególności wypełnienie formularza “Zgłoszenia propozycji projektu”, należy realizować zgodnie z Zarządzeniem nr Z.7.2015.2016 z dnia 2015-10-01, w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi konkursami, w ramach których Uczelnia może starać się o zdobycie dofinansowania.
Szczegółowych informacji udzielą pracownicy Działu Obsługi Projektów.

PO PC działanie 2.3.1 "Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki"
na: Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki
do kiedy: 10 stycznia 2017 r.
max. dofinansowanie: 100% kosztów kwalifikowanych, 50 mln euro
IOK: Centrum Projektów Polska Cyfrowa

PO PC działanie 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej"
na: Wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania
do kiedy: 30 listopada 2016 r.
max. 95% kosztów kwalifikowanych, 1,7 mln PLN
IOK: Centrum Projektów Polska Cyfrowa

PO WER działanie 2.19 "Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego
na: przeszkolenie pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z zakresu aktualnych przepisów prawa budowlanego oraz wyrobów budowlanych
do kiedy: 10 października 2016 r.
max. 100% kosztów kwalifikowanych,
IOK: Ministerstwo Rozwoju

RPO 8.5.2 "Wsparcie outplacementowe"
na:Wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji programów typu outplacement obejmujących w szczególności m.in. doradztwo zawodowe, szkolenia, kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej;
do kiedy: konkurs ma charakter ciągły; koniec pierwszej tury: 31.10.2016
max. 95% kosztów kwalifikowanych
IOK: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni (w ramach PO WER Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego).

Dofinansowanie można otrzymać na działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie co najmniej trzech następujących elementów:

-         innowacyjnych umiejętności dydaktycznych,

-         umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia,

-         w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym,

-         zarządzania informacją.

Projekt musi również zakładać praktyczne wykorzystanie zdobytych przez kadrę kompetencji dydaktycznych w ramach prowadzonych zajęć ze studentami (min. jeden semestr w trakcie trwania projektu).

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 1 sierpnia do 30 września 2016 r. w siedzibie NCBiR.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr Z.7.2015.2016, przed przystąpieniem do prac nad dokumentacją aplikacyjną należy zgłosić ten fakt (za pośrednictwem Działu Obsługi Projektów) do akceptacji Rektora (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Z.7.2015.2016 -  Zgłoszenie propozycji projektu). 

Szczegółowe informacje dot. konkursu dostępne są na stronie NCBiR (http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-1kadrapower342016/).

Konsultacji w sprawie przygotowania wniosków udziela Dział Obsługi Projektów (ul. Kaliskiego 7, bud. RCI, p. B 106 – 109).

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy o możliwości pozyskania dofinansowania na stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych zajęć dla młodzieży (w ramach rozwoju oferty Uczelni w zakresie realizacji tzw. trzeciej misji), przy wykorzystaniu zasobów Uczelni (np. kadry dydaktycznej, laboratoriów, aparatury naukowej).

Źródło finansowania: program Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER, konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016.

Celem projektów ma być rozwój kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego. Wartością dodaną może być promocja oferty dydaktycznej Uczelni (Wydziału) wśród potencjalnych kandydatów na studia w UTP.

Maksymalna wartość projektu to 250 000,00 PLN a okres realizacji - od 12 do 24 miesięcy.

Termin składania wniosków - do 16 września 2016 r. (z uwagi na konieczność zawarcia partnerstwa w ramach projektu i związanymi z tym terminami - co najmniej 21 dni na zgłaszanie partnerów w wyniku ogłoszenia otwartego naboru partnerów - niezbędne jest uwzględnienie powyższych terminów w pracach nad tworzeniem aplikacji).

Więcej informacji:

http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,4325,5-mln-zl-na-podazanie-sciezkami-kopernika-2-0.html

Osoby zainteresowane tworzeniem projektu zachęcamy do kontaktu z Działem Obsługi Projektów.

Szanowni Państwo,

informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER.

Dofinansowanie można pozyskać na Nowe Programy Kształcenia dotyczące realizacji programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności:

a) tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze,

b) dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych,

c) działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane:

od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r. w siedzibie NCBiR.

Uwaga: ponieważ projekt musi posiadać pozytywną opinie samorządu województwa potwierdzającą zgodność zaplanowanych w nim działań z RSI województwa, konieczne będzie wcześniejsze przygotowanie dokumentacji.

 
 

Dofinansowanie można otrzymać na podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju,  w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców, realizowane (z wyłączeniem staży) poprzez:

a) certyfikowane szkolenia i/lub zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,

b) dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,

c) dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych,

d) wizyty studyjne u pracodawców.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od dnia 4 maja do 7 czerwca 2016 r. w siedzibie NCBiR.

Szczegółowe informacje dot. konkursu dostępne są na stronie NCBiR (http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-2prkpower312016/).

Wyszukaj Pracownikautp assistant

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje dotyczące Uniwersytetu UTP wypełnij poniższy formularz:

UTP - logotyp

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

 

Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz

 

Skontaktuj się z nami