Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityka plików cookie. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie możesz określić w Twojej przeglądarce.

Zamknij
Logotyp uczelni - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Orzeł - godło Polski

Dział Obsługi Projektów informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla III Osi PO WER poinformowało na swojej stronie internetowej o wprowadzeniu nowych wzorów Umów o dofinansowanie projektów oraz o nowym wzorze Oświadczenia uczestnika projektu.

NCBiR zwraca uwagę na konieczność stosowania nowego wzoru Oświadczenia uczestnika projektu od 25 maja br. zarówno w projektach już realizowanych przez Beneficjentów w stosunku do nowych uczestników, jak i w nowych projektach, dla których zostanie dopiero zawarta umowa wg nowego wzoru, której zapisy odpowiadają wymogom stawianym przez RODO. Zastosowanie nowego oświadczenia w projektach już realizowanych nie wymaga aneksowania zawartych umów.

Wzór Oświadczenia uczestnika projektu dostosowany do wymogów RODO (pobierz).


Szczegóły znajdują się w aktualnościach na stronie www NCBiR pod poniższymi linkami:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,6258,nowy-wzor-oswiadczenia-uczestnika-projektu-dostosowany-do-wymogow-rodo-obowiazujacy-w-realizowanych-projektach-po-wer-od-25-maja.html

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,6273,zmienione-wzory-umow-o-dofinansowanie-projektow.html

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dziś (24.05.2018) konkurs na Zintegrowane Programy Uczelni na Rzecz Rozwoju Regionalnego.

Wnioski w ramach konkursu przyjmowane będą w terminie: od 25 czerwca 2018 r. do 15 października 2018 r. za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Planowana alokacja w konkursie wynosi 300 000 000,00 PLN.

Z katalogu obowiązkowych kryteriów dostępu na szczególną uwagę zasługują:

I. Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek w konkursie.
II. Wnioskodawca nie może aplikować o dofinansowanie działań, które w takim samym zakresie i dla tych samych odbiorców są realizowane w projektach wyłonionym do dofinansowania w konkursach w Działaniu 3.5 PO WER jak i planowane do realizacji w konkursach prowadzonych równolegle w Działaniu 3.5 PO WER.
III. Okres realizacji projektu wynosi co najmniej 18 m-cy i nie przekracza 48 m-cy.
IV. Działania przewidziane do realizacji w projekcie musza być zgodne i wpisywać się w Regionalną Strategię Innowacji województwa, na którego potrzeby realizowane będzie kształcenie w ramach projektu.
V. Wniosek musi obejmować swoim zakresem co najmniej 3 spośród następujących modułów:

Wyszukaj Pracownikautp assistant

UTP - logotyp

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

 

Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz

 

Skontaktuj się z nami