Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityka plików cookie. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie możesz określić w Twojej przeglądarce.

Zamknij
Logotyp uczelni - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Orzeł - godło Polski

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty w programie „Trzecia Misja Uczelni”, dotyczące opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń (m.in. w ramach uniwersytetów dziecięcych, uniwersytetów drugiego i trzeciego wieku), wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji, których doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu (np. z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi) dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:
- aktywizację społeczną i zawodową;
- poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań;
- pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej;
- zapobieganie społecznemu wykluczeniu.


Wnioski w ramach konkursu należy składać w terminie: od 18 maja 2018 r. do 26 czerwca 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/mu18/

28 grudnia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowy o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 dwóch projektów, których przedmiotem wsparcia są inwestycje w laboratoria badawczo-rozwojowe naszego Uniwersytetu.„Laboratoria nauk technicznych i ścisłych dedykowane rozwojowi potencjału badawczego w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii o kluczowym znaczeniu dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego"
Przedmiotem projektu jest rozwój infrastruktury B+R Konsorcjum, złożonego z trzech publicznych jednostek naukowych województwa kujawsko-pomorskiego o wysokim potencjale naukowo-badawczym (Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy - lidera konsorcjum, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego), polegający na zakupie niezbędnego wyposażenia laboratoriów naukowo-badawczych oraz związanych z nim robotach budowlanych.


W wyniku realizacji projektu powstanie nowa struktura obejmująca:
- Centrum Badawcze Struktur Wielkogabarytowych,
- Laboratorium Badawcze Podsystemów Funkcjonalnych
- Międzyuczelniane Interdyscyplinarne Centrum KET, które tworzyć będzie 11 laboratoriów badawczych Uniwersytetów wchodzących w skład Konsorcjum.
Celem projektu jest poprawa jakości i poszerzenie możliwości prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych, zdefiniowanych w Agendzie Badawczej, w tym badań o charakterze wdrożeniowym, które służyć mają zwiększeniu współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorstwami i w konsekwencji - rozwojowi gospodarki regionu.

Łączna wartość projektu to ponad 44 mln zł

Termin realizacji: 03.04.2018 – 31.03.2021


„Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i żywność spersonalizowana”
Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozwój infrastruktury B+R Konsorcjum czterech jednostek naukowych województwa kujawsko-pomorskiego: Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Lider), Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wyższej Szkoły Zarządzani Środowiskiem w Tucholi.
Wsparta infrastruktura posłuży badaniom nad procesami wytwarzania, przetwarzania, dystrybucji i konsumpcji żywności od miejsca jej powstawania aż do wpływu na zdrowie konsumentów.
W wyniku realizacji projektu w UTP powstanie Centrum Bezpiecznej Żywności obejmujące następujące jednostki:
- Laboratorium Mięsoznawcze i Oceny Jakości Produktów Mięsnych (WHiBZ),
- Laboratorium Żywności Spersonalizowanej,
- Laboratorium Nieinwazyjnego Oznaczania Jakości i Bezpieczeństwa Żywności,
- Laboratorium Przechowalnictwa, Opakowalnictwa i Żywności Małoprzetworzonej (WRiB),
- Laboratorium Diagnostyki Modyfikacji Chemicznych i Genetycznych Żywności (WHiBZ),
- Laboratorium Fizjologii Stresu i Fenotypizacji (WRiB),

Łączna wartość projektu to ponad 25 mln zł


Termin realizacji: 01.01.2018 – 31.01.2021

Wyszukaj Pracownikautp assistant

UTP - logotyp

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

 

Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz

 

Skontaktuj się z nami