godlo
logoutp
hr excellence

Technologia żywności i żywienie człowieka

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - stacjonarne studia II stopnia (magisterskie)

Organizacja studiów – studia drugiego stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka trwają 3 semestry i są realizowane tylko w formie stacjonarnej.

Do wyboru masz trzy specjalności:

 1. Technologie produktów roślinnych i żywienie człowieka,
 2. Przetwórstwo i bezpieczeństwo produktów zwierzęcych,
 3. Nowoczesne kierunki w technologii żywności i w żywieniu człowieka.

Przedmioty specjalnościowe realizowane będą na różnych wydziałach, odpowiednio: na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii (1), Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt (2) oraz na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP (3). Łącznie do realizacji jest około 933 godzin, w tym 440 godzin przeznaczone jest na zajęcia specjalistyczne.

Twoje kwalifikacje – uzyskasz wiedzę teoretyczną skutkującą dobrą znajomością zagadnień ogólnotechnologicznych, jednostkowych technologii spożywczych oraz kwalifikacjami do kierowania firmą produkującą żywność przetworzoną. Realizując obowiązkowe przedmioty prowadzone w języku angielskim poszerzysz zasób słownictwa specjalistycznego przydatnego zarówno w studiowaniu literatury, jak i prowadzeniu konwersacji. Będziesz umiał projektować nowe produkty żywnościowe, potrawy zgodne z aktualnymi trendami, poznasz preferencje konsumenckie. Będziesz umiał samodzielnie przeprowadzać eksperymenty naukowe, analizować i interpretować wyniki badań, jak również będziesz świadomy odpowiedzialności za jakość produkowanej żywności i jej wpływ na zdrowie konsumenta. Będziesz też przygotowany do podjęcia studiów w szkole doktorskiej.

Twoja potencjalna praca – absolwenci uzyskają tytuł mgr inż. Będą mogli ubiegać się o stanowiska pracy w szeroko pojętym przemyśle spożywczym, jednostkach zarządzających i kontrolujących zakłady produkcyjne oraz jednostki zajmujące się obrotem środkami spożywczymi, jak również w instytucjach prowadzących żywienie zbiorowe i instytucjach nadzorujących prawidłowe żywienie oraz popularyzujących zdrowe żywienie.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści podstawowych dotyczących:

 • socjologii żywienia,
 • ekonomiki konsumpcji żywności,
 • wychowania fizycznego.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści kierunkowych dotyczących:

 • współczesnych trendów w żywieniu człowieka i edukacji żywieniowej,
 • żywności funkcjonalnej, wygodnej i specjalnego przeznaczenia,
 • zanieczyszczenia i zafałszowania żywności oraz modyfikatorów produktów spożywczych,
 • towaroznawstwa surowców i produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
 • technologii produkcji zwierzęcej oraz technik histologicznych stosowanych w ocenie surowców rzeźnych,
 • maszyn i urządzeń specjalistycznych.

technologia1
Studenci mają okazję uczestniczyć w różnych projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a także innych źródeł funduszy unijnych.

Jednym z nich jest projekt stażowy STAŻ? I PRACĘ MASZ! Jego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych studentów oraz pewności siebie na rynku pracy. W ramach tego projektu studenci odbyli, a także będą uczestniczyć w płatnych stażach, w takich firmach, jak: Purinova Sp. Z o.o, Purinova sp. z o.o.; MPWK sp. z o.o.; Frosta sp. z o.o.; Komagra sp.z o.o.; Bioagra-Oil S.A.; Staoil sp. z o.o.; Mondi Świecie S.A.; Bakalland Delecta Services sp. z o.o.; Global Malt Polska sp. z o.o.; POLITECH sp. z o.o.; Zakłady Mięsne Viando; Zakład produkcji mleczarskiej ZOTMiS; Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o.; Greenyard Frozen Poland Sp. z o.o.; KPODR; Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych; Wojewódki Inspektorat Weterynarii, Hortulus, Zakład Sadowniczy Wtelno; Bonduelle, Ogrody Markowe Gollob Bydgoszcz, Sekwoja Garden, Zakład Medycyny Sądowej, Sanepid Chełmno, Vitroflora, Szkółka Krzewów Ozdobnych Wojciech Kotyrba, Kemira Świecie, GreenKor Koronowo. Studenci mogli zapoznać się z działalnością firm oraz obowiązującymi przepisami, procedurami, systemem zarządzania jakością, normami pracy w laboratoriach akredytowanych.

Studenci biorą również udział w projekcie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) pt.: Bezpieczna żywność - Nowe programy kształcenie na UTP, który pozwala im na uczestnictwo w zajęciach i warsztatach prowadzonych przez przedsiębiorców. W ramach zajęć studenci dowiadują się, jak funkcjonują w zakładach produkcyjnych systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Mają możliwość poznania drogi od surowca do gotowego wyrobu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa żywnościowego tj. spełnieniem obligatoryjnych wymagań Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), a także weryfikacji Analizy Ryzyka Krytycznych Punktów Kontrolnych (HACCP), a w przypadku produkcji pierwotnej – poznanie wymagań do certyfikacji systemu GlobalGAP.

technologia2

Produkcja warzyw minimalnie przetworzonych dla HoReCa w firmie Daukus - zajęcia prowadzone przez p. Aleksandra Nowickiego

technologia2

Zasady prowadzenia sadów w systemie certyfikacji Global GAP - warsztaty prowadzone przez p. Marka Trojana z Zakładu Sadowniczego Wtelno

Zielarstwo i fitoterapia

ZIELARSTWO I FITOTERAPIA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

zielarstwo

specjalności:

 • TECHNOLOGIA ROŚLINNYCH SUBSTANCJI BIOAKTYWNYCH
 • ZASTOSOWANIE ROŚLIN LECZNICZYCH

Co będziesz studiował - pierwsze cztery semestry to głównie przedmioty związane z chemią i biochemią oraz nauką o morfologii, anatomii i systematyce roślin, podstawy uprawy roli i roślin zielarskich, anatomia i fizjologia człowieka oraz higiena, przedmioty związane z żywieniem człowieka i dietetyką, jak również język obcy, przedmioty humanistyczne, ekonomia. Jednym z wiodących przedmiotów jest farmakognozja. Tę wiedzę uzupełnia poznanie przepisów prawa farmaceutycznego i żywieniowego. W kolejnych latach studenci poznają produkcję roślin zielarskich oraz technologię roślinnych substancji bioaktywnych, toksykologię, fitoterapię i zastosowanie roślin leczniczych w kosmetyce oraz organizacyjno-ekonomiczne zagadnienia prowadzenia działalności. Program przewiduje 4 tygodnie praktyk zawodowych w firmach związanych z kierunkiem studiów.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - możesz prowadzić produkcję zielarską, w tym: uprawę roślin leczniczych i przyprawowych, suszenie oraz przechowywanie, standaryzację i ocenę jakości surowców zielarskich, pracować jako technolog roślinnych substancji bioaktywnych mających zastosowanie w lecznictwie i kosmetyce, prowadzić własną działalność gospodarczą lub podejmować pracę w firmach zajmujących się obrotem, konfekcjonowaniem i sprzedażą produktów leczniczych pochodzenia krajowego oraz importowanych surowców zielarskich, prowadzić sklep zielarsko-medyczny zajmujący się sprzedażą suplementów diety i preparatów ziołowych, pracować w doradztwie, popularyzacji, nauczaniu i pracy badawczej związanej z roślinami leczniczymi, prowadzić działalność związaną z zastosowaniem roślin leczniczych w technologii kosmetycznej, studia przygotowują do egzaminu na rzeczoznawcę produkcji ekologicznej oraz nadają kwalifikacje zawodowe konieczne do prowadzenia działalności rolniczej.

Kryteria przyjęć:

Ranking sumy punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według następującego wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) lub 2B(pp albo 2pr) lub 1,5Ch(pp albo 2pr) lub F(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr)]

Mechatronika

MECHATRONIKA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie) - NOWOŚĆ

specjalności:

 • PROGRAMOWANIE STEROWNIKÓW
 • MECHATRONIKA W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH

Mechatronika to połączenie inżynierii mechanicznej, elektrycznej, informatycznej oraz automatyki i robotyki. Ukierunkowana jest na projektowanie, czy też eksploatację złożonych urządzeń technicznych, tj. urządzenia zautomatyzowanych linii produkcyjnych, roboty przemysłowe, układy sterowania pojazdami, aparaturę medyczną,
a nawet sprzęt gospodarstwa domowego.

Co będziesz studiował -  na kierunku realizowane będą przedmioty ogólne, m.in.: ochrona własności intelektualnej, podstawy przedsiębiorczości, technologie informacyjne; przedmioty podstawowe, m.in.: podstawy konstrukcji urządzeń specjalnych, teoria mechanizmów i maszyn, materiały inżynierskie; przedmioty kierunkowe, m.in.: napędy maszyn i urządzeń, podstawy robotyki, mechatronika w systemach technicznych, technika mikroprocesorowa układy i zespoły elektroniczne w mechatronice i języki programowania oraz przedmioty specjalnościowe, m.in.: projektowanie i programowanie układów sterowania, automatyzacja procesów przemysłowych, panele i interfejsy komunikacyjne i mechatroniczne układy sterowania napędem.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - absolwent kierunku ma możliwość podjęcia pracy w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, lotniczym, w przedsiębiorstwach produkujących lub serwisujących sprzęt gospodarstwa domowego oraz sprzęt medyczny, czyli w branżach związanych z budową i eksploatacją nowoczesnych maszyn, których działanie oparte jest na zastosowaniu elektronicznych układów sterujących.

Kryteria przyjęć:

mechatronika I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz
z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

∑ = [ JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2Ch(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Gospodarowanie zasobami naturalnymi

GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie) - NOWOŚĆ

Od zawsze interesowały Cię bogactwa naszej Matki Ziemi? Oglądając w TV alert smogowy dostajesz gęsiej skórki, Twoja plastikowa butelka zawsze trafia do żółtego pojemnika na śmieci, a widząc fermę wielkotowarową szukasz bezwiednie biogazowni zlokalizowanej w zasięgu wzroku? Jeśli na powyższe pytania odpowiedziałeś twierdząco koniecznie musisz rozpocząć naukę na nowym i jedynym praktycznym kierunku gospodarowanie zasobami naturalnymi. Dla Ciebie to niepowtarzalna szansa na zdobycie tytułu zawodowego inżyniera w zakresie gospodarowania - zarządzania, racjonalnego wykorzystywania, przetwarzania i dystrybucji zasobami naturalnymi. Wiemy doskonale jak ważne jest rozwijanie swoich pasji, stąd oferujemy szereg dodatkowych przedmiotów hobbystycznych i rekreacyjnych - na pewno znajdziesz coś dla siebie! Jako specjalista będziesz praktycznie przygotowany do obsługi i wykorzystania systemów oraz narzędzi informatycznych, sporządzania raportów oddziaływania na środowisko, wykonywania ekspertyz, ocen i opracowań w obrębie rolno-środowiskowym i leśnym. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom praktycznym będziesz doradcą  i managerem niezastąpionym w procesach decyzyjnych.  

Gdzie i jaka czeka Cię praca - administracja rządowa i samorządowa związana z gospodarką zasobami naturalnymi, służby ochrony przyrody, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej i leśnej, podmioty branżowe związane z rekultywacją środowiska, przedsiębiorstwa specjalizujące się w poszukiwaniu i przetwarzaniu zasobów naturalnych, biura projektowe ds. analiz ryzyka środowiskowego i ocen oddziaływania na środowisko, laboratoria specjalistyczne i firmy konsultingowe.

Kryteria przyjęć:

gospodarowanie zasobami naturalnymi I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 1,5pr) + JO(pp albo 1,5pr) + M(pp )] + [M(1,5pr) lub 2B(pp albo 1,5pr) lub 1,5Ch(pp albo 1,5pr) lub F(pp albo 1,5pr) lub G(pp albo 1,5pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Inspekcja weterynaryjna

Inspekcja weterynaryjna - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

zootechnika

Postaw na inspekcję weterynaryjną na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UTP – zyskaj ekskluzywne umiejętności oraz szeroką perspektywę w jednej z najważniejszych dziedzin utrzymania gospodarki i miej rzeczywisty wpływ na jakość hodowli zwierząt w kraju i poza jego granicami.

Co będziesz studiował - to niepowtarzalna szansa zdobycia umiejętności jednoczesnego utrzymania warunków dobrostanu zwierząt hodowlanych i doświadczalnych (w tym w zakresie ich prawidłowego żywienia oraz zwalczania chorób zakaźnych), wysokiego poziomu bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego (od prawidłowego zagospodarowania po utylizację produktów ubocznych) oraz spełnienia wymogów produkcyjnych, rynkowych i sprzedaży bezpośredniej tychże produktów. Jako specjalista w zakresie oceny jakości żywności pochodzenia zwierzęcego, empirycznie poznasz zasady wytwarzania, obrotu oraz stosowania pasz (w tym także pasz leczniczych i suplementów żywieniowych dla zwierząt), a także nabędziesz umiejętności prawidłowego pozyskiwania, zabezpieczania i transportu próbek oraz wykonywania standardowych testów laboratoryjnych i ich analizy.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - Inspekcja Weterynaryjna na poszczególnych poziomach administracji – Główny, Wojewódzki, Powiatowy i Graniczny Inspektorat Weterynarii, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na poszczególnych poziomach administracji – Główny i Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, przedsiębiorstwa sektora spożywczego wprowadzające do obrotu produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, przedsiębiorstwa sektora paszowego wprowadzające do obrotu środki żywienia zwierząt, zespoły zarządzania kryzysowego, ośrodki doradztwa rolniczego, placówki edukacyjne.

Kryteria przyjęć:

inspekcja weterynaryjna I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 1,5pr) + JO(pp albo 1,5pr) + M(pp )] + [M(1,5pr) lub 2B(pp albo 1,5pr) lub 1,5Ch(pp albo 1,5pr) lub F(pp albo 1,5pr) lub G(pp albo 1,5pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Geodezja i kartografia

GEODEZJA I KARTOGRAFIA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

geodezja

Co będziesz studiował - geodezja i kartografia to ciekawe, techniczne studia, na których nie będziesz się nudził. Zdobędziesz wiedzę nie tylko z przedmiotów podstawowych, takich jak matematyka, fizyka czy informatyka. Program studiów przede wszystkim obejmuje przedmioty specjalistyczne w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami pomiarowymi, geodezyjnej obsługi obiektów inżynieryjnych, gospodarki nieruchomościami czy obsługi aplikacji systemów informacji przestrzennej.

Absolwent, dzięki ćwiczeniom terenowym, potrafi wykonywać pomiary sytuacyjno-wysokościowe, opracowania geodezyjno-kartograficzne, takie jak mapy i bazy informacji geoprzestrzennych, a także wykorzystywać współczesne techniki pomiarowe. Ta praktyczna wiedza niezbędna jest w planowaniu przestrzeni, inwestycjach budowlanych i gospodarowaniu nieruchomościami.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - absolwenci kierunku geodezja i kartografia znajdują zatrudnienie w urzędach wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych, firmach geodezyjnych i kartograficznych, otwierają własną działalność gospodarczą. Ukończenie studiów na tym kierunku umożliwia uzyskanie uprawnień w dziedzinie geodezji i kartografii.

Kryteria przyjęć:

geodezja i kartografia I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [3M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2Ch(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Informatyka stosowana

informatyka 2st

Organizacja studiów – stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku informatyka stosowana trwają 3 semestry. Do wyboru są następujące specjalności:

 • cyfrowe przetwarzanie sygnałów,
 • systemy informatyczne,
 • informatyka biomedyczna,
 • programowanie dronów (tylko studia stacjonarne).

Specjalność jest wybierana podczas rekrutacji. Uruchomienie specjalności jest możliwe przy deklaracji co najmniej 15 studentów.

Kandydaci – Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek INFORMATYKA STOSOWANA jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:

a) inżyniera kierunku obieralnego oraz kierunków: informatyka, teleinformatyka oraz elektronika i telekomunikacja,

b) inżyniera/licencjata pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych, ścisłych oraz kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; informatyka; matematyka; nauki fizyczne; nauki o zarządzaniu i jakości (kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji ukończony w UTP).

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (punkt b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie wydziałowej oraz na stronie rekrutacji.

Zakładane efekty kształcenia realizowane na kierunku informatyka stosowana są dostępne na stronie Wydziału (zobacz)

Plan i program studiów znajdziesz na stronie wydziału: www.wtie.utp.edu.pl

Twoje kwalifikacje – będziesz przygotowany do kreowania postępu technicznego, podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich oraz kierowania zespołami ludzkimi pracującymi w szeroko pojętej informatyce. Twoje przygotowanie pozwoli na pracę i zarządzenie zespołami:

 • programistycznymi (języki wysokopoziomowe, niskopoziomowe oraz skryptowe),
 • projektującymi bazy danych i przetwarzającymi dane wielowymiarowe,
 • projektującymi różnorodne systemy informatyczne.

Po ukończeniu – uzyskasz dyplom, upoważniający Cię do podjęcia studiów III stopnia (studia doktoranckie).

Twoja potencjalna praca – po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy w instytucjach/firmach tworzących oraz rozwijających szeroko pojęte systemy informatyczne.

Więcej informacji i zasady naboru znajdziesz na http://www.utp.edu.pl, https://rekrutacja.utp.edu.pl oraz stronie Wydziałowej http://wtie.utp.edu.pl.

Finanse i rachunkowość

FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie)

Co będziesz studiował - finanse i rachunkowość to kierunek o profilu praktycznym, na którym zdobędziesz wiedzę z zakresu: analizy finansowej, funkcjonowania rynków i instrumentów finansowych, rachunkowości w controllingu, makro i mikroekonomii, podstaw prawa, zarządzania, budowania własnego przedsiębiorstwa. Zyskasz umiejętności: dobierania i efektywnego użytkowania systemów finansowo-księgowych, projektowania polityki rachunkowości w organizacji, skutecznego posługiwania się instrumentami finansowymi.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów możesz zostać specjalistą ds. finansów w przedsiębiorstwach, bankach lub firmach ubezpieczeniowych, doradcą finansowo-inwestycyjnym lub podatkowym, specjalistą w dziale analiz ekonomicznych, analitykiem finansowym, audytorem, pracownikiem biura rachunkowego, samodzielnym księgowym, pracownikiem kancelarii podatkowej, analitykiem w izbie kontroli skarbowej lub w urzędzie skarbowym.

Kryteria przyjęć

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I stopnia - 3-letnie (licencjat)

specjalności:

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ SEKTORA PUBLICZNEGO
 • RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), historii (H), wiedzy o społeczeństwie (WOS), geografii (G), biologii (B), chemii (Ch), informatyki (I) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) lub H(pp albo 2pr) lub WOS(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr) lub B(pp albo 2pr) lub Ch(pp albo 2pr) lub I(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Technologia żywności i żywienie człowieka

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

specjalność:

 • INŻYNIERIA ŻYWNOŚCI

Co będziesz studiował - jest to kierunek studiów o profilu praktycznym z 3, a od roku 2019/2010 z 6 miesiącami praktyki zawodowej. Profil praktyczny studiów da Ci szansę poznania aspektów zawodu technologa żywności. 3,5-letni okres kształcenia uwzględnia 12-tygodniową praktykę w zakładach przetwórstwa żywności, laboratoriach kontroli jakości (np. PIH, SANEPID, itp.), w zakładach zbiorowego żywienia.

Na studiach zapoznasz się z ciekawymi przedmiotami kierunkowymi, takimi jak: żywienie człowieka, ogólna technologia żywności, surowce roślinne i ich pozyskiwanie, surowce zwierzęce i ich pozyskiwanie, inżynieria procesowa czy mikrobiologia żywności. Poznasz również główne technologie spożywcze: mleczarską, produktów mięsnych, produktów fermentowanych, produktów zbożowych i piekarskich, węglowodanów, owoców i warzyw oraz gastronomiczną. W drodze po tytuł inżyniera czekają na Ciebie przedmioty dotyczące żywności funkcjonalnej, produktów regionalnych, instrumentalnych metod analizy żywności, opracowywania nowych produktów żywnościowych, reaktorów biochemicznych oraz wiele innych interesujących propozycji. Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra naukowa, a także praktycy pracujący na co dzień w przemyśle.

Gdzie i jaka czeka Cię praca – zdobyte umiejętności i wiedza pozwolą Ci na podjęcie pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, przechowywaniem, kontrolą i obrotem żywności oraz żywieniem człowieka, a także kierowanie firmą produkującą żywność przetworzoną.

Kryteria przyjęć:

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), biologii (B) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) lub 3Ch(pp albo 2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2B(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

 

Oferta kształcenia na studiach podyplomowych w UTP

Studia podyplomowe - forma kształcenia adresowana do kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. Uruchomienie danej edycji studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy studiów.

Budownictwo energooszczędne i pasywne, charakterystyka energetyczna budynków i lokali (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP)

 • Kierownik studiów: dr hab. inż. Maria Wesołowska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Sekretariat studiów: tel. 52 340 81 05, 52 340 86 79, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Diagnostyka agrofagów i ochrona roślin (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP)

 • Kierownik studiów: dr hab. inż. Grzegorz Lemańczyk, prof. nadzw. UTP, tel. 52 374 94 91, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Sekretariat studiów: tel. 52 374 93 72; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Diagnozowanie stanu upraw rolnych (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP)

 • Kierownik studiów: prof. dr hab. Inż. Grażyna Harasimowicz-Hermann
 • Sekretariat studiów: tel. 52 374 94 41; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jakość i bezpieczeństwo w produkcji żywności (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP)

 • Kierownik studiów: dr inż. Grażyna Gozdecka; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Sekretariat studiów: 52 374 90 03; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Likwidacja szkód majątkowych (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP)

 • Kierownik studiów: dr inż. Magdalena Dobiszewska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 52 340 83 89
 • Sekretariat studiów: tel. 52 340 86 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marketing i zarządzanie przedsiębiorstwem (Wydział Zarządzania UTP)

 • Kierownik studiów: dr hab. inż. Zofia Wyszkowska, prof. nadzw. UTP
 • Sekretariat studiów: tel. 52 340 80 59; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rachunkowość przedsiębiorstw (Wydział Zarządzania UTP)

 • Kierownik studiów: dr hab. inż. Zofia Wyszkowska, prof. nadzw. UTP
 • Sekretariat studiów: tel. 52 340 80 59; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozród i biotechnologia świń (Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UTP)

 • Kierownik studiów: dr inż. Jan Dybała; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 52 374 97 31;

Technologia wody i zarządzanie zasobami wodnymi (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP)

 • Sekretariat studiów: tel. 52 374 90 03; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarządzanie bazami danych Oracle, serwerami aplikacyjnymi i automatyzacją procesów produkcyjnych (Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki UTP)

 • Kierownik studiów: dr inż. Beata Marciniak, tel. 52 340 83 61, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Sekretariat studiów: dr inż. Karolina Skowron, tel. 52 340 83 28; e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarządzanie innowacją w strategii biznesowej (Wydział Zarządzania UTP)

 • Kierownik studiów: dr Rafał Drewniak
 • Sekretariat studiów: tel. 52 340 80 59; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarządzanie siedliskami przyrodniczymi obszarów wiejskich (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP)

 • Kierownik studiów: dr inż. Tomasz Stosik; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 52 340 87 89

Zootechnika

Dyscyplina naukowa zootechnika obejmuje wiedzę o racjonalnym chowie i hodowli zwierząt oraz ich użytkowaniu. Ten obszar wiedzy obejmuje wiele specjalności naukowych jak: anatomia zwierząt, fizjologia, genetyka, rozród, żywienie, paszoznawstwo, zoohigiena, mikrobiologia zootechniczna, zoologia stosowana i ekologia, mechanizacja i ekonomika produkcji zwierzęcej.

Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym i trwają 4 lata (8 semestrów). Program studiów obejmuje łącznie około 680 godzin zajęć dydaktycznych, z zakresu następujących przedmiotów: ekonomia, filozofia, język obcy, ogólna metodologia badań zootechnicznych, zastosowanie statystyki i informatyki w badaniach biologicznych, etyka w nauce i nauczaniu, psychologia, pedagogika, dydaktyka z metodyką nauczania, kultura żywego słowa z elementami retoryki, konferencja naukowa doktorantów, wykłady monograficzne, seminarium doktorskie. Ponadto doktoranci prowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami (rocznie 45 godzin) oraz wykonują badania naukowe niezbędne do przygotowania rozprawy doktorskiej pod kierunkiem opiekunów naukowych.

Studia doktoranckie w dyscyplinie zootechnika realizowane są na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierzą UTP.

Zasady naboru na studia doktoranckie

Postępowanie klasyfikacyjne pozostałych kandydatów na studia w dyscyplinie naukowej zootechnika odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów uzyskanych według następującego wzoru:

Σ= A+B+C+D+E

A. Ocena ukończenia studiów magisterskich:

Celujący i bardzo dobry 5,0 pkt.
Dobry plus 4,5 pkt.
Dobry 4,0 pkt.
Dostateczny plus 3,5 pkt.
Dostateczny 3,0 pkt.

 

B. Ocena pracy magisterskiej:

Celujący i bardzo dobry 5,0 pkt.
Dobry plus 4,5 pkt.
Dobry 4,0 pkt.
Dostateczny plus 3,5 pkt.
Dostateczny 3,0 pkt.

 

C. Zbieżność wykształcenia z dyscypliną naukową:

kierunki: zootechnika, ochrona środowiska, biotechnologia, biotechnologia medyczna, weterynaria, rolnictwo, technologia chemiczna, biologia – 6 pkt.;
kierunki: leśnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, inżynieria biomedyczna – 3 pkt.;
inne kierunki studiów z nauk przyrodniczych – 2 pkt.

 

D. Rozmowa kwalifikacyjna (0 – 6 pkt.) w zakresie:

a) uzasadnienie wyboru dyscypliny naukowej,
b) dotychczasowej aktywności naukowej,
c) posiadania innych udokumentowanych kwalifikacji i uprawnień zawodowych.

 

E. Udokumentowany stopień znajomości języka obcego (ocena końcowa z zaliczenia lub egzaminu z języka obcego uzyskana na studiach wyższych):

C2* 10 pkt.
Celujący, Bardzo dobry lub C1 8 pkt.
Dobry plus lub B2 7 pkt.
Dobry lub B1 5 pkt.
Dostateczny plus lub A2 3 pkt.
Dostateczny lub A1 1 pkt.

* poziom biegłości według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

Udokumentowana znajomość języka angielskiego jest punktowana dodatkowo – 2 pkt.

Pozytywnym wynikiem klasyfikacji jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 20 punktów.

Budowa i eksploatacja maszyn

Dyscyplina naukowa budowa i eksploatacja maszyn należy do dziedziny nauk technicznych i obejmuje wiedzę o problematyce konstrukcyjnej, technologii wytwarzania oraz technologii eksploatacji (głównie w powiązaniu z problematyką transportu). Problematyka badawcza tej dyscypliny wyznaczana jest na potrzeby słuchaczy przez wykłady monograficzne obowiązkowe: wybrane zagadnienia fizyki fazy skondensowanej, wybrane zagadnienia inżynierii materiałowej, postępy w technice wytwarzania, podstawy teorii i inżynierii systemów, podstawy diagnostyki maszyn, wibroakustyka maszyn i urządzeń, metody optymalizacyjne w budowie i eksploatacji maszyn, modelowanie procesów i systemów eksploatacji, wybrane zagadnienia mechaniki teoretycznej i stosowanej, dynamika maszyn, wytrzymałość i trwałość zmęczeniowa elementów konstrukcyjnych, badania doświadczalne w budowie maszyn, podstawy projektowania urządzeń mechatronicznych, projektowanie środowiskowych procesorów energii, zintegrowane systemy rozdrabniania. Studia doktoranckie z budowy i eksploatacji maszyn są wspomagane przez grono pracowników naukowych Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz przez pracowników Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki. W programie studiów znalazł się wykład monograficzny obieralny prowadzony przez tych pracowników naukowych. Wybrane przykłady wykładów: metody komputerowe w mechanice ośrodków ciągłych, zawansowane metody cyfrowej obróbki sygnału, sieci neuronowe, metody i zastosowanie sztucznej inteligencji, podstawy matematyczne generacji sekwencji pseudolosowych oraz teorii kodowania.

Studia trwają 4 lata (8 semestrów). Program tych studiów obejmuje łącznie około 810 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 13 przedmiotów (filozofia, język angielski, metodologia badań naukowych, informatyka i metody numeryczne w nauce, matematyka w zastosowaniach, etyka w nauce i nauczaniu, psychologia, pedagogika, dydaktyka z metodyką nauczania, kultura żywego słowa z elementami retoryki, wykłady monograficzne obieralne i obowiązkowe i seminarium doktorskie). Ponadto doktoranci prowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami (rocznie 45 godzin, poczynając od drugiego roku studiów) oraz wykonują badania naukowe niezbędne do przygotowania rozprawy doktorskiej pod kierunkiem samodzielnych pracowników nauki (profesorów). Stosuje się zasadę konieczności zadeklarowania przybliżonego tematu pracy doktorskiej do końca pierwszego roku studiów oraz obowiązek otwarcia przewodu doktorskiego do końca szóstego semestru. Studia doktoranckie w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn realizowane są na Wydziale Mechanicznym UTP.

Zasady naboru na studia doktoranckie

Postępowanie klasyfikacyjne kandydatów na studia w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów uzyskanych według następującego wzoru:

Σ= 2A+ 0,5B+C+2D+E

A. Średnia ocen za cały tok studiów magisterskich albo studiów I stopnia (studia inżynierskie) – beneficjenta programu ,,Diamentowy grant” – waga 2 przy średniej ocen:

> 4,8 10 pkt.
(4,6 - 4,8> 9 pkt.
(4,4 - 4,6> 8 pkt.
(4,2 - 4,4> 7 pkt.
(4,0 - 4,2> 5 pkt.
poniżej 4,0 0 pkt.

 

B. Ocena z języka obcego- waga – 0,5

Punkty przyznawane są na podstawie egzaminu z języka (ocena końcowa z zaliczenia lub egzaminu z języka obcego uzyskana na studiach wyższych). W przypadku zdania kluczowych testów typu First Certificate itp. - 10 pkt.

Ocena z zaliczenia/egzaminu:

Celujący, bardzo dobry 10 pkt.
Dobry, Dobry plus 6 pkt.
Dostateczny, dostateczny plus 2 pkt.

 

C. Aktywność naukowa – waga 1

Suma punktów za aktywność naukową nie może przekroczyć 10.

Punkty przyznawane są za udokumentowane publikacje oraz prace przyjęte do druku w czasopismach naukowych (brana jest pod uwagę jakość czasopisma), staże naukowe, udział w konferencjach i kursach naukowych, udokumentowany udział w pracy kół naukowych w trakcie studiów.

 

D. Rozmowa kwalifikacyjna – waga 2

Suma punktów za rozmowę kwalifikacyjną nie może przekroczyć 10.

a) brane jest pod uwagę wykształcenie oraz sposób prezentacji zainteresowań naukowych kandydata, w tym tematyki badawczej, której dotyczy praca magisterska i planowana praca doktorska,

b) posiadanie innych udokumentowanych kwalifikacji i uprawnień zawodowych. Beneficjent programu ,,Diamentowy grant” nie przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej i za dotychczasową aktywność naukową otrzymuje maksymalną liczbę punktów tj. 10.

 

E. Zgodność z profilem naukowym Wydziału – waga 1

Suma punktów nie może przekroczyć 10.

Brana jest pod uwagę zgodność kierunku, w którym kandydat uzyskał tytuł magistra inżyniera, z profilem naukowym (preferencjami rozwojowymi) Wydziału. Maksymalna sumaryczna liczba punktów – 65.

 

Pozytywnym wynikiem klasyfikacji jest uzyskanie przez kandydata, co najmniej 35 punktów.

Budownictwo

Studia doktoranckie w dyscyplinie budownictwo mają na celu przygotowanie kadr naukowych na poziomie doktora nauk technicznych. Absolwent studiów doktoranckich potrafi formułować twierdzenia naukowe, przygotowywać referaty, artykuły oraz opracować pracę doktorską pod kierunkiem promotora. Posiada umiejętności niezbędne do stworzenia własnego warsztatu pracy naukowej, identyfikowania, badania i rozwiązywania złożonych problemów teoretycznych i praktycznych. Podczas studiów doktorant zdobywa zaawansowaną wiedzę metodyczną dotyczącą metod analitycznych, numerycznych i doświadczalnych stosowanych w budownictwie, a także w zakresie psychologii, filozofii, etyki uczonego. Potrafi czynnie posługiwać się co najmniej jednym językiem obcym. Studia doktoranckie stanowią podstawę do samodzielnego prowadzenia pracy naukowej, dydaktycznej, badawczej i projektowej w dziedzinie nauk technicznych.

Studia w dyscyplinie budownictwo prowadzone są w systemie stacjonarnym, trwają 8 semestrów i są bezpłatne. Nadzór merytoryczny nad studiami sprawuje Rada Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP.

Zasady naboru na studia doktoranckie

Postępowanie klasyfikacyjne kandydatów na studia w dyscyplinie naukowej budownictwo odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów uzyskanych według następującego wzoru:

Σ= A+B+C+D+E

A. Ocena ukończenia studiów magisterskich albo studiów I stopnia (studia inżynierskie) – beneficjenta programu ,,Diamentowy grant” na dyplomie:

Celujący 10 pkt.
Bardzo dobry 10 pkt.
Dobry plus 8 pkt.
Dobry 6 pkt.
Dostateczny plus 3 pkt.
Dostateczny 1 pkt.

B. Ocena pracy magisterskiej albo pracy inżynierskiej – beneficjenta programu ,,Diamentowy grant”:

Celujący 5 pkt.
Bardzo dobry 5 pkt.
Dobry plus 4 pkt.
Dobry 3 pkt.
Dostateczny plus 2 pkt.
Dostateczny 1 pkt.

C. Zbieżność wykształcenia z dyscypliną naukową: Kierunek: budownictwo – 10 pkt.; kierunek: inżynieria środowiska - 6 pkt.; kierunek: architektura i urbanistyka – 6 pkt.; inne kierunki – 2 pkt.

Kierunek: budownictwo 10 pkt.
Kierunek: inżynieria środowiska 6 pkt.
Kierunek: architektura i urbanistyka 6 pkt.
inne kierunki 2 pkt.

D. Udokumentowany stopień znajomości języka obcego (ocena końcowa z zaliczenia lub egzaminu z języka obcego uzyskana na studiach wyższych lub według posiadanego certyfikatu):

Celujący lub C2* 10 pkt.
Bardzo dobry lub C1 10 pkt.
Dobry plus lub B2 8 pkt.
Dobry lub B1 6 pkt.
Dostateczny plus lub A2 3 pkt.
Dostateczny lub A1 1 pkt.

* poziom biegłości według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

E. Rozmowa kwalifikacyjna (0 - 7 pkt.) w zakresie:

a) zbieżności zainteresowań z dyscypliną naukową,
b) dotychczasowej aktywności naukowej,
c) posiadania innych udokumentowanych kwalifikacji i uprawnień zawodowych

Beneficjent programu ,,Diamentowy grant” nie przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej i za dotychczasową aktywność naukową otrzymuje maksymalną liczbę punktów tj. 7.

Pozytywnym wynikiem klasyfikacji jest uzyskanie przez kandydata, co najmniej 21 punktów.

Ochrona i kształtowanie środowiska

Dyscyplina naukowa kształtowanie środowiska dotyczy wiedzy o środowisku przyrodniczym. Problematyka badawcza dyscypliny obejmuje m.in. nieożywione i ożywione elementy składowe środowiska i ich przestrzenną zmienność, czynniki i zjawiska przyrodnicze kształtujące właściwości środowiska, rodzaje antropopresji na środowisko i jej skutki, ochronę środowiska przed zagrożeniami i degradacją, sposoby racjonalnego korzystania ze środowiska i gospodarowania przyjaznego środowisku, kształtowanie krajobrazów otwartych, rozwijanie koncepcji ekorozwoju.

Studia w dyscyplinie kształtowanie środowiska prowadzone są w systemie stacjonarnym (bezpłatne) i/lub w systemie niestacjonarnym (płatne czesne).

Studia stacjonarne trwają 4 lata (8 semestrów). Program tych studiów obejmuje łącznie około 750 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 12 przedmiotów (ekonomia, filozofia, język obcy, ogólna metodologia badań naukowych, metody badań w naukach rolniczych, informatyka w badaniach naukowych, etyka w nauce i nauczaniu, psychologia, pedagogika, dydaktyka z metodyką nauczania, kultura żywego słowa z elementami retoryki, konferencja naukowa doktorantów) oraz przedmioty wykłady monograficzne i seminarium doktorskie. Ponadto doktoranci prowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami (rocznie 45 godzin) oraz wykonują badania naukowe niezbędne do przygotowania rozprawy doktorskiej pod kierunkiem profesorów.

Studia niestacjonarne trwają 4 lata (8 semestrów) i obejmują łącznie około 300 godzin zajęć dydaktycznych w uczelni. Zajęcia odbywają się podczas 6 zjazdów w każdym semestrze. Program studiów obejmuje przedmioty: ekonomia, filozofia, język obcy, ogólna metodologia badań naukowych, metody badań w naukach rolniczych, informatyka w badaniach naukowych, wykłady monograficzne, seminarium doktorskie, konferencja naukowa doktorantów. Ponadto doktoranci wykonują badania naukowe niezbędne do przygotowania rozprawy doktorskiej pod kierunkiem profesorów. Studia doktoranckie w dyscyplinie kształtowanie środowiska realizowane są na Wydziale Rolniczym UTP.

Zasady naboru na studia doktoranckie

Postępowanie klasyfikacyjne kandydatów na studia w dyscyplinie naukowej ochrona i kształtowanie środowiska odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów uzyskanych według następującego wzoru:

Σ= A+B+C+D+E

 

A. Ocena ukończenia studiów magisterskich albo studiów I stopnia (studia inżynierskie albo licencjackie) – beneficjenta programu ,,Diamentowy grant” na dyplomie:

Celujący, bardzo dobry 10 pkt.
Dobry plus 8 pkt.
Dobry 6 pkt.
Dostateczny plus 3 pkt.
Dostateczny 1 pkt.

 

B. Ocena pracy magisterskiej albo pracy inżynierskiej/licencjackiej – beneficjenta programu ,,Diamentowy grant”:

Celujący, bardzo dobry 5 pkt.
Dobry plus 4 pkt.
Dobry 3 pkt.
Dostateczny plus 2 pkt.
Dostateczny 1 pkt.

 

C. Zbieżność wykształcenia z dyscypliną naukową:

kierunki: architektura krajobrazu, inżynieria środowiska, ochrona środowiska – 10 pkt;
kierunki: biologia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, rolnictwo, biotechnologia – 8 pkt.;
inne kierunki studiów biologicznych i rolniczych – 7 pkt.;
pozostałe kierunki – 0-7 pkt. wg stopnia zgodności programu ukończonych studiów I i II stopnia z programem kierunku ochrona środowiska w UTP *.

*/ liczbę punktów dla kierunków nie wymienionych określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie złożonych przez kandydata suplementów do dyplomów I i II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub zaświadczenia o przedmiotach objętych programem ukończonych studiów I i II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.

 

D. Udokumentowany stopień znajomości języka obcego (ocena końcowa z zaliczenia lub egzaminu z języka obcego uzyskana na studiach wyższych lub według posiadanego certyfikatu):

Celujący lub C2* 10 pkt.
Bardzo dobry lub C1 8 pkt.
Dobry plus lub B2 7 pkt.
Dobry lub B1 5 pkt.
Dostateczny plus lub A2 3 pkt.
Dostateczny lub A1 1 pkt.

* poziom biegłości według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

 

E. Rozmowa kwalifikacyjna (0 – 5 pkt.) w zakresie:

a) zbieżności zainteresowań z dyscypliną naukową,
b) dotychczasowej aktywności naukowej,
c) posiadania innych udokumentowanych kwalifikacji i uprawnień zawodowych.

Beneficjent programu ,,Diamentowy grant” nie przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej i za dotychczasową aktywność naukową otrzymuje maksymalną liczbę punktów tj. 5.

Pozytywnym wynikiem klasyfikacji jest uzyskanie przez kandydata, co najmniej 21 punktów.

Agronomia

Dyscyplina naukowa agronomia obejmuje wiedzę o gospodarce rolnej. Problematyka badawcza tej dyscypliny dotyczy środowiska przyrodniczego produkcji rolniczej, właściwości biologicznych i użytkowych roślin uprawnych, technologii produkcji roślinnej, organizacji i ekonomiki gospodarstw rolnych. Ten obszar wiedzy obejmuje wiele specjalności naukowych jak: agrobiologia, agroekologia, agrometeorologia, gleboznawstwo rolnicze, chemia rolnicza, genetyka i hodowla roślin uprawnych, fitopatologia rolnicza, entomologia rolnicza, agrotechnika, pratotechnika, przechowalnictwo produktów roślinnych, ekonomika rolnictwa.

Studia w dyscyplinie agronomia prowadzone są w systemie stacjonarnym (bezpłatne) i/lub w systemie niestacjonarnym (płatne czesne).

Studia stacjonarne trwają 4 lata (8 semestrów). Program tych studiów obejmuje łącznie około 750 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 12 przedmiotów (ekonomia, filozofia, język obcy, ogólna metodologia badań naukowych, metody badań w naukach rolniczych, informatyka w badaniach naukowych, etyka w nauce i nauczaniu, psychologia, pedagogika, dydaktyka z metodyką nauczania, kultura żywego słowa z elementami retoryki, konferencja naukowa doktorantów) oraz wykłady monograficzne i seminarium doktorskie. Ponadto doktoranci prowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami (rocznie 45 godzin) oraz wykonują badania naukowe niezbędne do przygotowania rozprawy doktorskiej pod kierunkiem profesorów.

Studia niestacjonarne trwają 4 lata (8 semestrów) i obejmują łącznie około 300 godzin zajęć dydaktycznych w uczelni. Zajęcia odbywają się podczas 6 zjazdów w każdym semestrze. Program studiów obejmuje przedmioty: ekonomia, filozofia, język obcy, ogólna metodologia badań naukowych, metody badań w naukach rolniczych, informatyka w badaniach naukowych, wykłady monograficzne, seminarium doktorskie, konferencja naukowa doktorantów. Ponadto doktoranci wykonują badania naukowe niezbędne do przygotowania rozprawy doktorskiej pod kierunkiem profesorów.

Studia doktoranckie w dyscyplinie agronomia realizowane są na Wydziale Rolniczym UTP

Zasady naboru na studia doktoranckie

Zasady naboru na studia doktoranckie

Postępowanie klasyfikacyjne kandydatów na studia w dyscyplinie naukowej agronomia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów uzyskanych według następującego wzoru:

Σ= A+B+C+D+E

A. Ocena ukończenia studiów magisterskich albo studiów I stopnia (studia inżynierskie albo licencjackie) – beneficjenta programu ,,Diamentowy grant” na dyplomie:

Celujący, bardzo dobry  10 pkt.
Dobry plus   8 pkt.
Dobry   6 pkt.
Dostateczny plus   3 pkt.
Dostateczny   1 pkt.

 

B. Ocena pracy magisterskiej albo pracy inżynierskiej/licencjackiej – beneficjenta programu ,,Diamentowy grant”:

Celujący, bardzo dobry  5 pkt.
Dobry plus  4 pkt.
Dobry  3 pkt.
Dostateczny plus  2 pkt.
Dostateczny  1 pkt.

 

C. Zbieżność wykształcenia z dyscypliną naukową:

kierunek: rolnictwo – 10 pkt.;
kierunek: ogrodnictwo – 9 pkt.;
inne kierunki studiów rolniczych, biotechnologia – 8 pkt;
kierunki: biologia, leśnictwo, ochrona środowiska, 5 pkt.; pozostałe kierunki – 0-7 pkt. wg stopnia zgodności programu ukończonych studiów I i II stopnia z programem kierunku rolnictwo w UTP *.

*/ liczbę punktów dla kierunków nie wymienionych określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie złożonych przez kandydata suplementów do dyplomów I i II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub zaświadczenia o przedmiotach objętych programem ukończonych studiów I i II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.

 

D. Udokumentowany stopień znajomości języka obcego (ocena końcowa z zaliczenia lub egzaminu z języka obcego uzyskana na studiach wyższych lub według posiadanego certyfikatu):

Celujacy lub C2*  10 pkt.
Bardzo dobry lub C1  8 pkt.
Dobry plus lub B2  7 pkt.
Dobry lub B1  5 pkt.
Dostateczny plus lub A2  3 pkt.
Dostateczny lub A1  1 pkt.

 

E. Rozmowa kwalifikacyjna (0 – 5 pkt.) w zakresie:

a) zbieżności zainteresowań z dyscypliną naukową,
b) dotychczasowej aktywności naukowej,
c) posiadania innych udokumentowanych kwalifikacji i uprawnień zawodowych.

Beneficjent programu ,,Diamentowy grant” nie przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej i za dotychczasową aktywność naukową otrzymuje maksymalną liczbę punktów tj. 5.

Pozytywnym wynikiem klasyfikacji jest uzyskanie przez kandydata, co najmniej 21 punktów.

Studia III stopnia

Studia III stopnia studia doktoranckie umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dyscyplinie nauki oraz przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i twórczej, prowadzą do uzyskania stopnia naukowego doktora.

Nabór na rok akademicki 2018/2019 prowadzony jest w trzech dyscyplinach naukowych i trwa do 21 września 2018 r.:

Załączniki:

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia: II stopnia (magisterskie, 3 semestry)
Profil: praktyczny
Forma studiowania: stacjonarna i niestacjonarna

Zdobędziesz wiedzę z zakresu:

 • organizacji i modelowania procesów produkcyjnych,
 • zarządzania organizacją,
 • zarządzania zmianami w organizacji,
 • nowoczesnych technologii w inżynierii produkcji,
 • analizy strategicznej technologii wytwarzania,
 • zintegrowanych systemów zarządzania,
 • logistyki produkcji.

Zyskujesz umiejętności:

 • dobierania podstawowych uwarunkowań decyzji strategicznych przedsiębiorstwa w obszarze wytwarzania,
 • analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich,
 • planowania i przeprowadzania procesu zarządzania projektami,
 • praktycznego zastosowania narzędzi, metod i technik inżynierskich w produkcji i w biznesie,
 • dokonywania wyboru źródeł zaopatrzenia oraz kanałów dystrybucji,
 • projektowania systemów lub procesów,
 • podejmowania wyzwań badawczych (zostaniesz przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia - doktoranckich).

Kim możesz zostać po tym kierunku?

 • specjalistą ds. zarządzania jakością i kontroli,
 • menedżerem zarządzającym procesami wytwórczymi,
 • specjalistą ds. planowania i przygotowania produkcji,
 • specjalistą ds. rozwoju i opracowania nowych produktów,
 • ekspertem ds. innowacji,
 • ekspertem w jednostkach, gdzie wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna połączona z umiejętnościami zarządzania.

Specjalności (studia II stopnia)

 • inżynieria produkcji w agrobiznesie (stacjonarne, niestacjonarne)
 • zarządzanie recyklingiem (stacjonarne, niestacjonarne)

Zarządzanie

Studia: II stopnia (magisterskie, 4 semestry)
Profil: ogólnoakademicki
Forma studiowania: stacjonarna i niestacjonarna

Zdobędziesz wiedzę z zakresu:

 • definiowania i interpretowania współczesnych problemów zarządzania,
 • identyfikacji i wyboru koncepcji i metody zarządzania w kontekście sytuacji oraz problemów współczesnych organizacji,
 • zarządzania strategicznego w różnych jednostkach gospodarczych,
 • zarządzania procesami,
 • marketingu międzynarodowego,
 • rachunkowości zarządczej,
 • systemów informacyjnych zarządzania,
 • zarządzania projektami,
 • rozwoju kapitału ludzkiego.

Zyskujesz umiejętności:

 • krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania,
 • oceny wpływu otoczenia na organizację,
 • przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych,
 • organizowania pracy zespołowej,
 • skutecznego komunikowania się i negocjowania,
 • podejmowania wyzwań badawczych (zostaniesz przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia - doktoranckich).

Kim możesz zostać po tym kierunku?

 • specjalistą na stanowiskach w obszarze zarządzania,
 • menedżerem średniego i wyższego szczebla,
 • doradcą i konsultantem w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym,
 • przedsiębiorcą.

Specjalności (studia II stopnia)

 • zarządzanie przedsiębiorstwem (stacjonarne, niestacjonarne)
 • zarządzanie logistyką (stacjonarne, niestacjonarne)
 • informatyka w zarządzaniu (stacjonarne, niestacjonarne)
 • marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem (stacjonarne, niestacjonarne)
 • rachunkowość dla menedżerów (stacjonarne, niestacjonarne)
 • zarządzanie agrobiznesem (stacjonarne, niestacjonarne)

Biotechnologia

biotechnologia 2st

BIOTECHNOLOGIA - stacjonarne studia II stopnia (magisterskie)

Organizacja studiów – studia drugiego stopnia na kierunku biotechnologia trwają 3 semestry i są realizowane w formie stacjonarnej. 70% godzin stanowią zajęcia specjalistyczne. Do wyboru masz dwie specjalności: biotechnologię stosowaną i biotechnologię w produkcji zwierzęcej. Uruchomienie specjalności – od II semestru jest możliwe przy deklaracji przynajmniej 25 studentów. Łącznie do realizacji jest około 900 godzin, w tym co najmniej 270 godzin zdefiniowanych w standardzie - ich treści podano poniżej. Pozostała liczba godzin przeznaczona jest na zajęcia specjalistyczne.

Twoje kwalifikacje – uzyskasz wiedzę teoretyczną pozwalającą na wyjaśnienie procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie i życiu codziennym. Będziesz przygotowany do: wykorzystania posiadanej wiedzy przy opracowywaniu i optymalizacji procesów biotechnologicznych; projektowania i prowadzenia procesów ukierunkowanych na otrzymanie produktów o pożądanych cechach; projektowania i prowadzenia eksperymentu oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie biotechnologii. Nabędziesz umiejętność rozumienia ekologicznych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowań biotechnologii, oceny korzyści i ryzyka wykorzystywania biotechnologii, stosowania systemów zarządzania jakością w biotechnologii. Będziesz też przygotowany do podjęcia studiów w szkole doktorskiej.

Twoja potencjalna praca – po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy w jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych, laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych oraz w jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi itp.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści podstawowych dotyczących:

 • metodologii pracy doświadczalnej, planowanie eksperymentów, optymalizacja technik doświadczalnych, opracowanie i weryfikacja danych doświadczalnych, przygotowanie danych do publikacji,
 • samodzielnego planowania i prowadzenia prac doświadczalnych.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści kierunkowych dotyczących:

 • ekologicznych, społecznych i ekonomicznych aspektów biotechnologii,
 • złożoności powiązań w ekosystemach,
 • oceny korzyści i zagrożeń wynikających z uwolnienia organizmów modyfikowanych genetycznie do środowiska,
 • etycznych aspektów manipulacji genetycznych i komórkowych,
 • formy i procedur ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w zakresie biotechnologii,
 • systemów zarządzania jakością w biotechnologii i przemysłach pokrewnych,
 • ekonomicznych i organizacyjnych zagadnień biotechnologii.

Studia magisterskie przygotują Cię m. in. do:

 • projektowania procesów biotechnologicznych oraz ich prowadzenia dla uzyskania produktów o pożądanych cechach dla rolnictwa, przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, ochrony środowiska i innych,
 • samodzielnego projektowania i prowadzenia doświadczeń w zakresie biotechnologii,
 • pracy w laboratoriach badawczych, diagnostycznych oraz stanowiących zaplecze naukowo-badawcze przemysłu biotechnologicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego oraz przedsiębiorstw rolniczych lub ogrodniczych,
 • czynnego udziału w zarządzaniu instytucjami stosującymi przemysłowe procesy biotechnologiczne oraz działaniach na rzecz akceptacji społecznej produktów biotechnologii,
 • podjęcia studiów w szkole doktorskiej.

Praktyki i staże
W czasie studiów możesz realizować ciekawe praktyki w kraju i za granicą, między innymi w ramach programu Erasmus + http://iro.utp.edu.pl/index.php/pl/erasmus

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej zajrzyj tutaj:

Jeśli chciałbyś dodatkowo rozwijać swoje umiejętności i realizować projekty badawcze możesz dołączyć do kół naukowych:

Koło Naukowe Biotechnologii Biox

biox

https://www.facebook.com/biox.utp.bydgoszcz/

Studenckie Koło Naukowe ExPlant

explant

http://wr.utp.edu.pl/kolo-naukowe-explant

W czasie studiów będziesz korzystał głównie z bazy dydaktycznej i nowoczesnych laboratoriów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.

Rolnictwo

rolnictwo 2st

Organizacja studiów - stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku rolnictwo prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym i trwają 3 semestry. Do wyboru masz następujące specjalności: agronomia i agrobiznes oraz kształtowanie środowiska. Uruchomienie specjalności – od II semestru jest możliwe przy deklaracji przynajmniej 25 studentów. Łącznie do realizacji będzie około 800 godzin, w tym co najmniej 270 godzin zdefiniowanych w standardzie - ich treści podano poniżej. Pozostała liczba godzin przeznaczona jest na zajęcia specjalistyczne.

Twoje kwalifikacje - zdobędziesz umiejętności wykonywania i opracowywania wyników eksperymentów badawczych, wykazywania inicjatywy twórczej i podejmowania decyzji dzięki pogłębionej wiedzy w danej specjalności, a także znajomość problemów ekologicznych wynikających z rozwoju obszarów wiejskich oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Nauczysz się metodycznego prowadzenia badań rolniczych oraz przetwarzania danych przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych i zasad ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Będziesz przygotowany do podjęcia pracy badawczej i rozpoczęcia studiów w szkole doktorskiej.

Twoja potencjalna praca - po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy w specjalistycznych gospodarstwach rolnych, instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz w jednostkach doradczych.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści podstawowych dotyczących:

 • ekofilozofii - wykorzystywanie treści kształcenia do wykonywania eksperymentów naukowych i ich opracowywania, rozumienie zjawisk ekologicznych zachodzących na obszarach wiejskich, planowanie ekorozwoju obszarów wiejskich;
 • agrofizyki - wykonywanie pomiarów podstawowych wielkości fizycznych i obliczeń, opis procesów fizycznych zachodzących w glebie i roślinach;
 • analizy instrumentalnej - prowadzenie badań z wykorzystaniem metod analizy instrumentalnej, ocena błędu analitycznego, wykonanie zestawów pomiarowych i planowanie toku procesu analitycznego.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści kierunkowych dotyczących:

 • agrobiotechnologii - posługiwanie się podstawowymi technikami stosowanymi w biotechnologii, prowadzenie kultur in vitro w skali laboratoryjnej, transgeneza roślin metodami wektorowymi i bezwektoro-wymi, selekcja i charakterystyka transformantów;
 • kształtowania środowiska - kształtowanie i ochrona krajobrazu, planowanie i wykorzystanie użytków ekologicznych dla wzmocnienia ekologicznej stabilności biocenoz;
 • metod badań rolniczych - planowanie badań, wybór metody badawczej prowadzenia oraz weryfikacji i interpretacji badań, dokonywanie opisu probabilistycznego i wnioskowanie statystyczne w przypadku zjawisk przyrodniczych;
 • postępu biologicznego - ocena różnych technologii uprawy rośli i wdrażania osiągnięć najnowszych badań podstawowych i stosowanych do praktyki rolniczej, wykorzystywanie przepisów prawnych związanych z systemami rolnictwa, technologią nawożenia, ochroną oraz uprawą roślin.

Więcej informacji i zasady naboru znajdziesz na http://www.wrib.utp.edu.pl

Ochrona środowiska

ochrona srodowiska foto1Organizacja studiów - studia drugiego stopnia na kierunku ochrona środowiska są realizowane w formie stacjonarnej i niestacjonarnej i trwają 3 semestry. W obu formach studiów masz do wyboru trzy specjalności: ochrona środowiska przyrodniczego i ochrona zasobów leśnych (realizacja na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt) oraz przemysłowe technologie w ochronie środowiska (realizacja na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej). Uruchomienie specjalności jest możliwe przy deklaracji przynajmniej 25 studentów. Łącznie do realizacji na studiach stacjonarnych jest około 900 godzin, w tym co najmniej 165 godzin zdefiniowanych w standardzie - ich treści podano poniżej. Pozostała liczba godzin przeznaczona jest na zajęcia specjalistyczne.

Twoje kwalifikacje - zdobędziesz poszerzoną w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku, a także nauk technicznych, rolniczych lub leśnych. Nabyte umiejętności pozwolą Ci na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym - również w niestandardowych sytuacjach - a także nauczysz się wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych i etycznych. Nabędziesz umiejętność porozumiewania się w sprawach ochrony środowiska zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także organizowania pracy grupowej i kierowaniem pracą zespołową. Nabyte wykształcenie pozwoli Ci na podejmowanie wyzwań badawczych i studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Nauczysz się też zasad ustawicznego kształcenia i swojego zawodowego rozwoju.

Twoja potencjalna praca - po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do podjęcia pracy w instytutach badawczych, instytucjach zintegrowanego zarządzania oraz ochrony środowiska, przemyśle, rolnictwie, administracji państwowej i samorządowej.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści podstawowych dotyczących: ochrona srodowiska foto2

 • statystyki i modelowania w naukach o środowisku - posługiwanie się metodami statystycznymi w opracowywaniu danych i analizach środowiskowych, modelowanie procesów i zjawisk w przyrodzie, przewidywanie skutków zamierzonego oddziaływania na środowisko.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści kierunkowych dotyczących:

 • ekotoksykologii - posługiwanie się metodyką toksykologii w zakresie ochrony środowiska, ocena potencjalnych źródeł intoksykacji, racjonalne i bezpieczne stosowanie substancji ekotoksycznych, ocena zatrucia i sposobów detoksykacji;
 • planowania przestrzennego - identyfikacja rodzajów krajobrazu, współpraca z planistami, analiza i interpretacja dokumentów planistycznych, ocena skutków środowiskowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie części przyrodniczej studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 • polityki ochrony środowiska - rozumienie zmian w polityce ochrony środowiska, rozumienie uwarunkowań politycznych i prawno-ekonomicznych w ochronie środowiska, rozumienie zasad polityki ekologicznej, wykorzystywanie wiedzy z zakresu problematyki środowiskowej w edukacji i kształtowaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa i w tworzeniu programów ochrony środowiska na różnych poziomach.

Więcej informacji i zasady naboru znajdziesz na http://www.whbz.utp.edu.pl

Zootechnika

zootechnika 2st v2

INŻYNIERZE jeśli chcesz pracować ze zwierzętami i poszerzyć swoja wiedzę z zakresu produkcji zwierzęcej albo opieki nad naszymi milusińskimi czworonogami i nie tylko to koniecznie musisz zasilić nasze szeregi. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy ofertę na studia II stopnia kierunek Zootechnika na dwóch obieralnych modułach:

 • Hodowla zwierząt
 • Fizjoterapia zwierząt

Co będziesz studiował – o tym decydujesz sam – wybór należy do Ciebie! Dzięki obieralnym modułom tylko u NAS zdobędziesz zaawansowaną w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedzę i umiejętności zawodowe w zakresie planowania i organizacji hodowli zwierząt, rozrodu, kształtowania efektywności produkcji zwierzęcej, stosowania programów hodowlanych, żywieniowych i profilaktycznych w populacjach różnych gatunków zwierząt oraz fizjologii klinicznej, refleksoterapii, tapingu, projektowania torów kinetycznych, neurofizjologii z elementami neuropatologii i schorzeń układu ruchu i podstaw obrazowania.  Uzyskasz pełne kwalifikacje do pracy badawczej i kontynuowania kształcenia w Szkole doktorskiej

Gdzie i jaka czeka Cię praca – fermy wielkotowarowe i gospodarstwa indywidualne, federacje hodowli zwierząt gospodarskich, doradztwo rolnicze, specjalistyczne laboratoria, przemysł paszowy, podmioty zajmujące się rozrodem zwierząt, administracja rządowa i samorządowa związana z rolnictwem oraz kliniki, lecznice, przychodnie weterynaryjne, ogrody zoologiczne, schroniska dla zwierząt, centra rehabilitacji dzikich zwierząt, własna działalność gospodarcza z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii zwierząt.

Elektrotechnika

elektrotechnika

Kandydaci – Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek ELEKTROTECHNIKA jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:

a) kierunku obieralnego,

b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; informatyka; matematyka; nauki fizyczne; nauki o zarządzaniu i jakości (kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji ukończony w UTP).

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (punkt b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie wydziałowej oraz na stronie rekrutacji.

Zakładane efekty kształcenia realizowane na kierunku elektrotechnika dostępne są na stronie Wydziału (zobacz)

Plan i program studiów znajdziesz na stronie:

studia stacjonarne (zobacz)

studia niestacjonarne (zobacz)

Twoje kwalifikacje – studia II stopnia (magisterskie) na kierunku elektrotechnika pozwalają na nabycie umiejętności:

 • samodzielnego poszerzania i tworzenia wiedzy z zakresu projektowania, wytwarzania, użytkowania i diagnostyki nowoczesnych urządzeń i układów elektroenergetycznych i energoelektronicznych,
 • rozwiązywania złożonych problemów w dziedzinie elektrotechniki z zastosowaniem nowoczesnej techniki komputerowej,
 • wykorzystania nowoczesnych systemów teleinformatycznych w elektroenergetyce.

Po ukończeniu – uzyskasz dyplom, upoważniający Cię do podjęcia studiów III stopnia (studia doktoranckie).

Twoja potencjalna praca – po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do prac w instytucjach związanych z elektrotechniką, w tym w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw oraz w instytutach naukowo-badawczych.

Więcej informacji i zasady naboru znajdziesz na http://www.utp.edu.pl, https://rekrutacja.utp.edu.pl oraz stronie Wydziałowej http://wtiie.utp.edu.pl.

Elektronika i telekomunikacja

elektronika 2st

Organizacja studiów – stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja trwają 3 semestry.

Do wyboru są następujące specjalności:

 • systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej,
 • sieci teleinformatyczne,
 • informatyczne systemy sterowania i zarządzania.

Specjalność jest wybierana podczas rekrutacji. Uruchomienie specjalności jest możliwe przy deklaracji co najmniej 15 studentów.

Kandydaci – Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:

a) kierunku obieralnego oraz po kierunkach: teleinformatyka, informatyka stosowana,

b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; informatyka; matematyka; nauki fizyczne; nauki o zarządzaniu i jakości (kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji ukończony w UTP).

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (punkt b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie wydziałowej oraz na stronie rekrutacji.

Zakładane efekty kształcenia realizowane na kierunku elektronika i telekomunikacja są dostępne na stronie Wydziału (zobacz)

Plan i program studiów znajdziesz na stronie:

studia stacjonarne (zobacz)

studia niestacjonarne (zobacz)

Twoje kwalifikacje – będziesz przygotowany do kreowania postępu technicznego, podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich oraz kierowania zespołami ludzkimi pracującymi w szeroko pojętej elektronice i telekomunikacji. Po ukończeniu – uzyskasz dyplom, upoważniający Cię do podjęcia studiów III stopnia (studia doktoranckie).

Twoja potencjalna praca – po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do prac w instytucjach związanych z elektroniką i telekomunikacją, w tym w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw oraz w instytutach naukowo-badawczych.

Więcej informacji i zasady naboru znajdziesz na http://www.utp.edu.pl, https://rekrutacja.utp.edu.pl oraz stronie Wydziałowej http://wtie.utp.edu.pl.

Technologia chemiczna

Specjalności:

 • analityka chemiczna i spożywcza (stacjonarne),
 • biotechnologia przemysłowa (stacjonarne),
 • nowoczesne technologie materiałowe (stacjonarne, niestacjonarne),
 • technologia procesów chemicznych (stacjonarne, niestacjonarne).

Organizacja studiów - stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku technologia chemiczna trwają 3, a niestacjonarne – 4 semestry.

Kandydaci - podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek technologia chemiczna jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów z tytułem inżyniera, licencjata, magistra lub równoważnego jednego z niżej wymienionych kierunków:

a) kierunku obieralnego (technologia chemiczna) lub z kierunku:

 • analityka chemiczna i spożywcza,
 • analityka chemiczna,
 • inżynieria materiałowa,
 • inżynieria chemiczna,
 • inżynieria chemiczna i procesowa,
 • inżynieria procesowa,
 • nanotechnologie i technologie procesów materiałowych,
 • technologia i inżynieria chemiczna,
 • technologie ochrony środowiska,
 • chemia kosmetyczna,
 • materiały współczesnych technologii,
 • inżynieria środowiska.

b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk:

 • technicznych,
 • ścisłych,
 • rolniczych leśnych i weterynaryjnych

  lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych:
 • inżynieria chemiczna,
 • inżynieria materiałowa,
 • inżynieria mechaniczna,
 • inżynieria środowiska,
 • górnictwo i energetyka,
 • nauki leśne,
 • rolnictwo i ogrodnictwo,
 • technologia żywności i żywienia,
 • informatyka,
 • matematyka,
 • nauki biologiczne,
 • nauki chemiczne,
 • nauki fizyczne,
 • nauki o Ziemi i środowisku,
 • inżynieria lądowa i transport,
 • inżynieria biomedyczna,
 • zootechnika i rybactwo,
 • nauki farmaceutyczne,
 • nauki medyczne,
 • nauki o zdrowiu,
 • nauki o zarządzaniu i jakości,
 • informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika.

Kandydaci pozostałych kierunków (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej podaje się do wiadomości, na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik poniżej 71% zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie wydziałowej oraz na stronie rekrutacji.

Twoje kwalifikacje - Zdobędziesz rozszerzoną wiedzę z zakresu wybranych zagadnień współczesnej chemii i technologii chemicznej, pogłębioną w wybranej specjalności. Twoje umiejętności i kompetencje:

 • wykonywanie podstawowych obliczeń reaktorowych, analiza kinetyki procesów zachodzących w reaktorach, charakterystyka pracy reaktorów różnych typów, stosowanie reaktorów;
 • w zakresie analityki – projektowanie procesów technologicznych w szeroko pojętym przemyśle rolno-spożywczym, ocena źródeł i monitorowania skażeń, podejmowanie działań zapobiegających przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska, stosowanie przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska;
 • w zakresie biotechnologii - wykorzystanie organizmów żywych i biokatalizatorów do produkcji substancji biologicznie czynnych i chemicznych o znaczeniu przemysłowym, prowadzenie procesów biosyntezy, biokonwersji i biotransformacji metodami biotechnologicznymi;
 • w zakresie nowoczesnych technologii materiałowych – wdrażanie nowych materiałów konstrukcyjnych i nanomateriałów stosowanych w nowoczesnych gałęziach gospodarki;
 • w zakresie technologii procesów chemicznych - modelowanie procesów technologicznych, tworzenie modeli zjawisk i procesów technologii chemicznej, projektowanie eksperymentu do weryfikacji modelu i/lub wyznaczania współczynników w nim występujących, obsługa nowoczesnych symulatorów komputerowych.

Zakładane efekty kształcenia wraz z programem studiów realizowane na kierunku technologia chemiczna są dostępne na stronie Wydziału: http://wtiich.utp.edu.pl/programy-studiow/technologia-chemiczna-studia-drugiego-stopnia/

Twoja potencjalna praca - po ukończeniu studiów magisterskich będziesz posiadać umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w przemyśle, instytutach naukowo-badawczych, laboratoriach, służbach ochrony środowiska, biurach projektowych, sektorach administracji i zarządzania, itp.

Więcej informacji i zasady naboru znajdziesz na stronach http://www.utp.edu.pl, https://rekrutacja.utp.edu.pl oraz na stronie Wydziału: http://wtiich.utp.edu.pl/

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

Język wykładowy – angielski

CAE foto1Kandydat ubiegający się o przyjęcia na studia II stopnia na CAE powinien

 • posiadać niezbędną wiedzę z matematyki wyższej i fizyki, która jest wykładana na kierunkach inżynierskich,
 • posiadać podstawową wiedzę z zakresu technologii informacyjnej,
 • znać zasady projektowania i wytwarzania obiektów i procesów technicznych,
 • potrafić odczytywać dokumentację techniczną,
 • znać właściwe dla swojej branży oprogramowanie do komputerowego wspomagania pracy inżyniera,
 • mieć umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

CAE foto4

CAE foto3Wykaz planowanych przedmiotów: Najnowsze elementy fizyki współczesnej. Matematyka zaawansowana. Techniczny język angielski. Technologia informacyjna. Pomiary komputerowe. Wytrzymałość materiałów. Budowa maszyn. Konstrukcje betonowe. Algorytmy i struktury danych. Grafika komputerowa. Sztuczna inteligencja. Inżynieria przedsiębiorstw. Komputerowe wspomaganie w budowie maszyn. Komputerowe wspomaganie w budownictwie i architekturze. Komputerowe wspomaganie we wzornictwie. Metody numeryczne w inżynierii. Metoda elementów skończonych. Komputerowe symulacje inżynierskie. Programowanie aplikacji biznesowych. Podstawy programowania komputerowego. Zaawansowane programowanie komputerowe. CAE foto2Analiza systemów sterowania. Komputerowe wspomaganie wytwarzania. Symulacja procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych. Komputerowe wspomaganie zarządzania jakością. Zaawansowane metody geodezji i kartografii. Grafika inżynierska w programie NX. Systemy informacji geograficznej. Obróbka CNC. Seminarium dyplomowe. Przygotowanie pracy dyplomowej.

Twoje kwalifikacje – absolwent CAE w zależności od rodzaju ukończonych studiów I-go stopnia i dokonując odpowiedniego wyboru przedmiotów, może zdobyć umiejętność wyjątkowo efektywnego posługiwania się narzędziami informatycznymi komputerowego wspomagania, a zwłaszcza współpracy z inżynierami innych specjalności, pogłębionej znajomości technologii informacyjnej, szczególnie w zakresie grafiki komputerowej i programowania komputerowego oraz pogłębionej znajomości różnych środowisk komputerowego wspomagania i stać się specjalistą od rozwoju środowisk komputerowego wspomagania prac inżynierskich.

 

 

 

Zasady rekrutacji

 1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek computer aided engineering jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:
  1. kierunku obieralnego oraz po kierunkach: budownictwo, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, fizyka techniczna, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, transport, technika rolnicza i leśna, zarządzanie i inżynieria produkcji, teleinformatyka,
  2. pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych.

Wszyscy kandydaci-absolwenci są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia (także ze Studium Języków Obcych UTP) potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego na ocenę co najmniej 4,0.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w % Ocena
≥ 91 5,0
81 - 90 4,5
71 - 80 4,0
61 -70 3,5
51 - 60 3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a) ) oraz oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej ( ppkt. b) ) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego lub z toku studiów I stopnia.

3. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.

Inżynieria biomedyczna

Organizacja studiów – studia drugiego stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna trwają 4 semestry i są realizowane w formie stacjonarnej.

Do wyboru są dwie specjalności:

 • INŻYNIERIA TELEMEDYCZNA
 • BIOMECHANIKA

W ramach studiów, łącznie do realizacji jest około 800 godzin w systemie modułowym, obejmującym wieloaspektowo: systemy teleinformatyczne, telematykę medyczną, sztuczną inteligencję w medycynie i techniki wizyjne w medycynie oraz automatykę i sterowanie, badanie materiałów i tkanek, rehabilitację ruchową oraz projektowanie i modelowanie struktur biomechanicznych. We właściwym wyborze przez studenta przedmiotów w poszczególnych modułach, tak aby osiągnąć założone efekty kształcenia dla modułu, pomocny będzie tutor.

Twoje kwalifikacje – uzyskasz wiedzę w zakresie systemów informatycznych i infrastruktury technicznej w aplikacjach telemedycznych, technik obrazowania medycznego i transmisji danych medycznych, materiałów biomedycznych oraz biomechaniki i modelowania struktur biomechanicznych. Będziesz przygotowany do prowadzenia prac badawczych, projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń medycznych i systemów informatycznych i teleinformatycznych wspomagających medycynę, zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji aparatury medycznej, urządzeń rehabilitacyjnych i wyposażenia jednostek opieki medycznej. Nabędziesz umiejętność korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych oraz materiałowych.

Twoja potencjalna praca – po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy w firmach informatycznych opracowujących i eksploatujących systemy informatyczne, w zapleczu technicznym szpitali i przychodni, administracji służby zdrowia, małych i średnich przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, produkcją i/lub doradztwem i dystrybucją aparatury medycznej i urządzeń rehabilitacyjnych oraz wyposażeniem gabinetów lekarskich.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści podstawowych dotyczą:

 • eksploatacji urządzeń medycznych i systemów informatycznych i teleinformatycznych wspomagających medycynę,
 • rozwiązywania problemów badawczych i innowacyjnych oraz wdrażania nowych rozwiązań technicznych.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści kierunkowych dotyczą:

 • ekonomicznych i organizacyjnych zagadnień inżynierii biomedycznej,
 • pomiarów i sterowania obiektami biologicznymi,
 • uwarunkowań świadczenia usług telemedycznych,
 • projektowania, modyfikacji i wytwarzania aparatury oraz systemów technicznych wspomagających pracę lekarzy,
 • obróbki sygnałów diagnostycznych,
 • modelowania i projektowania elementów biomechanicznych.

Transport

transport 2st

TRANSPORT – stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia

Specjalności:

 • TRANSPORT DROGOWY
 • INŻYNIERIA RUCHU DROGOWEGO
 • ORGANIZACJA TRANSPORTU
 • INŻYNIERIA POWYPADKOWA W TRANSPORCIE
 • LOGISTYKA

Organizacja studiów – stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku transport trwają 3 semestry. Kształcenie zarówno w formie stacjonarnej jak i niestacjonarnej realizowane jest w trzech specjalnościach, tj.: inżynieria ruchu drogowego, organizacja transportu i transport drogowy. Uruchomienie specjalności – od II semestru jest możliwe przy deklaracji przynajmniej 25 studentów. Plan studiów stacjonarnych obejmuje łącznie 900 godzin zajęć dydaktycznych, natomiast niestacjonarnych około 540 godzin.

Twoje kwalifikacje – zdobędziesz umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu organizacji i projektowania systemów, procesów oraz technologii poszczególnych rodzajów transportu oraz prawa cywilnego i handlowego stosowanego w transporcie, a także zarządzania w systemach transportowych, poznasz także metody modelowania oraz informatyzację procesu transportowego. Wiedza z zakresu ekologii w transporcie, niezawodności i bezpieczeństwa systemów transportowych pozwoli Ci na twórczą – odpowiedzialną działalność w zakresie transportu. Studia pozwolą Ci również na samodzielne prowadzenie badań w instytutach naukowo-badawczych, samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej oraz podjęcie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Opanujesz umiejętność współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania jednostkami transportowymi i naukowo-badawczymi.

Twoja potencjalna praca – po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy między innymi w jednostkach eksploatacyjnych transportu zarówno samochodowego, szynowego jak i lotniczego, zakładach zajmujących się obsługą i naprawami technicznych środków transportu, w jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego oraz w zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych zarówno w kraju jak i zagranicą. Uzyskane kwalifikacje umożliwią prowadzenie własnej firmy związanej z transportem i spedycją. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich). W procesie kształcenia wykorzystywane są nowoczesne środki multimedialne oraz specjalistyczne oprogramowanie komputerowe dostosowane do profilu obranej specjalności. Zajęcia o charakterze praktycznym prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach komputerowych i laboratoriach badawczych. Studenci mogą rozwijać swoje indywidualne zainteresowania w działających kołach naukowych.

Więcej informacji i zasady naboru znajdziesz na http://www.wim.utp.edu.pl

Mechanika i budowa maszyn

budowa mechanika maszyn 2st

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – stacjonarne studia II stopnia

Specjalności:

 • EKSPLOATACJA MASZYN I POJAZDÓW
 • KONSTRUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ
 • PROCESY, MASZYNY I SYSTEMY PRODUKCYJNE
 • TECHNIKA TWORZYW POLIMEROWYCH
 • MASZYNY I URZĄDZENIA ROLNICZE
 • SAMOCHODY I CIĄGNIKI
 • INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
 • KONSTRUKCJA DRONÓW

Organizacja studiów - stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn trwają 3, a niestacjonarne – 4 semestry.  Na studiach stacjonarnych masz do dyspozycji 4 specjalności: eksploatacja maszyn i pojazdów, konstrukcja maszyn i urządzeń, procesy, maszyny i systemy produkcyjne, technika tworzyw polimerowych i maszyny i urządzenia rolnicze. Z kolei na studiach niestacjonarnych możesz wybrać jedną z następujących specjalności: technologia maszyn, maszyny i urządzenia rolnicze, maszyny i urządzenia przemysłu chemicznego i spożywczego, samochody i ciągniku oraz obrabiarki i urządzenia technologiczne. Uruchomienie specjalności – od II semestru jest możliwe przy deklaracji przynajmniej 25 studentów. Łącznie do realizacji jest około 900 godzin, w tym co najmniej 150 godzin zdefiniowanych w standardzie - ich treści podano poniżej. Pozostała liczba godzin przeznaczona jest na zajęcia specjalistyczne.

Twoje kwalifikacje - zdobędziesz umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych, a także technologii procesów wytwarzania maszyn i produktów, poznasz także metody informatyczne wspomagające prace inżynierskie takie jak: projektowanie, wytwarzanie, eksploatacja maszyn i dobór materiałów inżynierskich. Wiedza z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwem i jakością w procesach wytwórczych pozwoli Ci na twórczą działalność w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych kierowanie i rozwijanie produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych, zarządzanie procesami technologicznymi, samodzielne prowadzenie badań w instytutach naukowo-badawczych, zarządzanie pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych, podejmowanie twórczych inicjatyw i decyzji, samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej oraz podjęcie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Opanujesz umiejętność współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania jednostkami przemysłowymi i naukowo-badawczymi.

Twoja potencjalna praca - po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych, przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych, instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu mechaniki i budowy maszyn oraz inżynierii wytwarzania. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści podstawowych dotyczących:

 •  mechaniki analitycznej - opis dynamiki złożonych układów mechanicznych.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści kierunkowych dotyczących:

 • modelowania wspomagającego projektowanie maszyn - modelowanie i obliczanie złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem metod numerycznych;
 • współczesnych materiałów inżynierskich - projektowanie materiałowe i dobór materiałów inżynierskich z zastosowaniem metod CAD i CAMS;
 • zintegrowanych systemów wytwarzania - podnoszenie efektywności systemów wytwórczych CAM poprzez działania integracyjne, korzystanie z narzędzi informatycznych wspomagających wytwarzanie .

Więcej informacji i zasady naboru znajdziesz na http://www.wim.utp.edu.pl

Architektura wnętrz

architektura wnetrz 2st

Organizacja studiów – studia drugiego stopnia na kierunku architektura wnętrz trwają 4 semestry i prowadzone są w formie stacjonarnej.

Twoje kwalifikacje – program studiów obejmuje wiedzę z zakresu sztuki, nauk technicznych i nauk humanistycznych.

Zakładane efekty kształcenia – jako absolwent będziesz posiadał gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozwiązywania problemów projektowych obejmujących kształtowanie otoczenia człowieka zgodnie z ich potrzebami użytkowymi,
 • aranżacji przestrzeni poprzez strukturę, kolor, światło i formę z uwzględnieniem efektów estetycznych,
 • projektowania spełniającego wymagania w zakresie technicznym, użytkowym, prawnym i estetycznym,
 • zagadnień budowlanych, materiałowych oraz technologii ich obróbki,
 • twórczej pracy projektowej w pełnym zakresie zagadnień wchodzących w zakres architektury wnętrz,
 • stosowania przepisów i procedur techniczno-budowlanych, ekonomiki projektowania, a także realizacji i użytkowania obiektu architektonicznego oraz organizacji procesu inwestycyjnego i integracji planów z projektami planistycznymi w kraju oraz państwach Unii Europejskiej,
 • rozumienia roli zawodu architekta w społeczeństwie oraz jego wpływu na jakość środowiska,
 • stosowania zasad etyki zawodowej.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Twoja potencjalna pracaabsolwent architektury wnętrz może prowadzić samodzielną lub zespołową pracę w zakresie architektury wnętrz. Może pełnić rolę konsultanta w firmach developerskich. Architekt wnętrz pracuje zwykle twórczo, samodzielnie lub w małych zespołach. Nadzoruje wykonane przez siebie projekty z zakresu architektury wnętrz, co wymaga kontaktu w formie konsultacji z innymi ludźmi, np. zleceniodawcą lub specjalistami innych dziedzin. Twórczy i artystyczny charakter pracy architekta wnętrz sprawia, że jego czas pracy jest zwykle nienormowany.

Więcej informacji i zasady naboru znajdziesz na http://www.wbaiis.utp.edu.pl lub http://www.aw.utp.edu.pl/

Architektura

architektura 2st

Organizacja studiów – studia drugiego stopnia na kierunku architektura trwają 3 semestry i prowadzone są w formie stacjonarnej.

Twoje kwalifikacje – program studiów obejmuje wiedzę techniczną oraz wiedzę z zakresu nauk humanistycznych.

Zakładane efekty kształcenia – jako absolwent będziesz posiadał gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania architektonicznego, urbanistycznego i konserwatorskiego oraz planowania przestrzennego,
 • historii i teorii architektury, teorii urbanistyki, sztuk pięknych, nauk technicznych i nauk humanistycznych,
 • kształtowania środowiska człowieka z uwzględnieniem relacji zachodzących między ludźmi a obiektami architektonicznymi i otaczającą przestrzenią,
 • stosowania procedur opracowywania projektów obiektów architektonicznych z uwzględnieniem czynników społecznych,
 • rozwiązywania problemów funkcjonalnych, użytkowych, budowlanych, konstrukcyjnych, inżynierskich i technologicznych w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo i komfort użytkowania obiektów, w tym osobom niepełnosprawnym,
 • stosowania przepisów i procedur techniczno-budowlanych, ekonomiki projektowania, a także realizacji i użytkowania obiektu architektonicznego oraz organizacji procesu inwestycyjnego i integracji planów z projektami planistycznymi w kraju oraz państwach Unii Europejskiej,
 • rozumienia roli zawodu architekta w społeczeństwie oraz jego wpływu na jakość środowiska,
 • stosowania zasad etyki zawodowej.

Absolwent jest przygotowany do zdobycia uprawnień zawodowych i wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie. Może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Twoja potencjalna praca – absolwenci architektury mogą podjąć działalność twórczą w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego w istniejących pracowniach architektonicznych lub założyć własną działalność z zakresu projektowania architektonicznego. Znajdują zatrudnienie m.in. w: wydziałach architektury i urbanistyki administracji samorządowej, pracowniach konserwatorskich, przedsiębiorstwach budowlanych czy agencjach reklamowych. Pracują przy organizacji wystaw, targów oraz projektowaniu scenografii.

Więcej informacji i zasady naboru znajdziesz na http://www.wbaiis.utp.edu.pl

Inżynieria środowiska

inzynieria 2st

Organizacja studiów – studia drugiego stopnia na kierunku trwają 3 semestry i prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Masz do dyspozycji 3 specjalności na studiach stacjonarnych:

 • urządzenia sanitarne,
 • monitoring środowiska,
 • balneotechnika.

oraz 2 na studiach niestacjonarnych:

 • urządzenia sanitarne,
 • monitoring środowiska.

Zakładane efekty kształcenia – jak absolwent będziesz posiadał zaawansowaną wiedzę i umiejętności i kompetencje z zakresu:

 • statystyki – stosowania ilościowych metod opisuwnioskowania statystycznego, stosowania metod statystycznych w inżynierii środowiska,
 • chemii środowiska – procesów chemicznych oraz migracji pierwiastkówzwiązków chemicznych w środowisku, przewidywania skutków obecności w środowisku substancji szkodliwych i toksycznych,
 • planowania przestrzennego – opracowywania studium uwarunkowańkierunków zagospodarowania przestrzennego oraz lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • niezawodnościbezpieczeństwa systemów inżynierskich – zasad projektowania obiektów inżynierii środowiska z uwzględnieniem niezawodności, oceny niezawodności funkcjonowania urządzeń stosowanych w inżynierii środowiska, identyfikowania zagrożeń i oceną ryzyka związanego z nieprawidłowym funkcjonowaniem obiektów,
 • zarządzania środowiskiem – relacji między produkcjąusługami a korzystaniem ze środowiska, posługiwania się zasadami zrównoważonego rozwoju w działalności zawodowej,
 • monitoringu środowiska – wykonywania pomiarówinterpretacji danych monitoringowych, oceny stanu środowiska zewnętrznego,
 • technologii proekologicznych – negatywnego oddziaływania przemysłu na środowisko, doboru technologii minimalizujących antropopresję,
 • alternatywnych źródeł energii – roli alternatywnych źródeł energiirozwoju cywilizacji,
 • automatyki, sterowania oraz eksploatacji urządzeń technicznych – zasad automatycznego sterowania procesamizakresie inżynierii środowiska, stosowania prostych urządzeń sterujących i kontrolujących;
 • technologiiorganizacji robót instalacyjnych – korzystania z dokumentacji inwestycyjnej, rozumienia zasad organizacji robót instalacyjnych, sporządzania i oceny kosztorysów, kierowania pracami inwestycyjnymi.

Twoja potencjalna praca – po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy w instytutach naukowo-badawczych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem ścieków, oczyszczaniem ścieków, gospodarka odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej.

Ukończenie tych studiów stanowi podstawę do ubiegania się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, dających możliwość prowadzenia samodzielnej działalności w budownictwie, zarówno w zakresie projektowania jak i wykonawstwa. Po ukończeniu naszych studiów będziesz mógł otworzyć własną firmę projektową lub wykonawczą w specjalności instalacyjnej.

Więcej informacji i zasady naboru znajdziesz na http://www.wbaiis.utp.edu.pl

Budownictwo

budownictwo 2st

Organizacja studiów – studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo trwają 3 semestry i prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Masz do dyspozycji 5 specjalności:

 • budownictwo niskoenergetyczne (stacjonarne, niestacjonarne),
 • konstrukcje budowlane i inżynierskie (stacjonarne, niestacjonarne),
 • mosty (stacjonarne),
 • drogi, ulice i lotniska (stacjonarne),
 • budowa i eksploatacja autostrad (niestacjonarne).

Zakładane efekty kształcenia – jako absolwent będziesz posiadał zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • matematyki i mechaniki ciała stałego,
 • formułowania typowych zagadnień brzegowychbrzegowo-początkowych oraz posługiwania się rachunkiem wskaźnikowym,
 • teorii sprężystościplastyczności – zachowania się ciał stałych w stanie sprężystym i sprężysto-plastycznym, analizę plastycznego stanu granicznego, formułowanie problemu brzegowego odpowiadającego typowym zagadnieniom konstrukcji budowlanych,
 • metod komputerowych – stosowanie zasad modelowaniametodzie elementów skończonych (MES) dla układów o dowolnej geometrii oraz stosowania algorytmów MES do rozwiązywania zagadnień mechaniki konstrukcji, a także metod obliczeniowych współcześnie wykorzystywanych w praktyce inżynierskie,
 • złożonych konstrukcji metalowych – projektowania złożonych konstrukcji inżynierskich, identyfikowania problemów technicznych wymagających stosowanie nietypowych metod analizy,
 • konstrukcji betonowych – projektowania także złożonych konstrukcji inżynierskich oraz identyfikowanie problemów technicznych wymagających stosowania nietypowych metod analizy,
 • zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi – analizy wariantowej rozwiązań technologicznychorganizacyjnych (analiza wariantów), analizy ryzyka i niepewności oraz zarządzania projektami.

Twoja potencjalna praca – po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy w biurach konstrukcyjno-projektowych, w firmach budowlanych świadczących wykonawstwo obiektów budowlanych, w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa. Możesz uzyskać uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w pełnym zakresie.

O przyjęciu na studia drugiego stopnia decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera budownictwa.

Więcej informacji i zasady naboru znajdziesz na http://www.wbaiis.utp.edu.pl

Studia II stopnia

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Wydział Zarządzania

Zarządzanie i inżynieria produkcji

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Co będziesz studiował - zarządzanie i inżynieria produkcji to kierunek o profilu praktycznym, na którym zdobędziesz wiedzę z zakresu: planowania systemów i procesów produkcyjnych, podstaw zarządzania, projektowania i grafiki inżynierskiej, automatyzacji i robotyzacji procesów, zarządzania jakością, informatyki w zarządzaniu, technologii informacyjnej. Zyskasz umiejętności: praktycznego zastosowania narzędzi, metod i technik inżynierskich w produkcji i biznesie, posługiwania się narzędziami i technikami inżynierskimi z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, projektowania systemów lub procesów.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów możesz zostać profesjonalnym menedżerem produkcji, specjalistą ds. planowania i przygotowania produkcji, ekspertem w jednostkach projektowych, doradczych, administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna połączona z umiejętnościami zarządzania.

Kryteria przyjęć

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

specjalności:

 • PROJEKTOWANIE USŁUG LOGISTYCZNYCH
 • ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRODUKCYJNYMI

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch), biologii (B) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp) + JO(pp) + M(pp)] + [2M(2pr) lub F(pr) lub Ch(pr) lub B(pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Zarządzanie

ZARZĄDZANIE - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie)

Co będziesz studiował - zarządzanie to kierunek o profilu ogólnoakademickim, na którym zdobędziesz wiedzę z zakresu: zarządzania i ekonomii, marketingu i promocji, sprzedaży i reklamy, zarządzania zasobami ludzkimi i projektami, zarządzania strategicznego, zarządzania jakością, informatyki w zarządzaniu. Zyskasz umiejętności: projektowania i wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa, posługiwania się narzędziami marketingowymi, sprawnego kierowania zespołem pracowników.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów możesz zostać specjalistą lub menedżerem ds. marketingu, ds. zarządzania zasobami ludzkimi, ds. zarządzania jakością, ds. zarządzania finansami, specjalistą w administracji państwowej i samorządowej, menedżerem w instytucjach, fundacjach i stowarzyszeniach pozarządowych.

Kryteria przyjęć

ZARZĄDZANIE I stopnia - 3-letnie (licencjat)

specjalności:

 • MARKETING W ORGANIZACJI
 • ZARZĄDZANIE W GOSPODARCE ŻYWNOŚCIOWEJ
 • ZARZĄDZANIE W HANDLU I USŁUGACH
 • ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRZEMYSŁOWYM
Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), historii (H), wiedzy o społeczeństwie (WOS), geografii (G),biologii (B), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp) + JO(pp) + M(pp)] + [M(pr) lub H(pr) lub WOS(pr) lub G(pr) lub B(pr) lub Ch(pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Nanobioinżynieria

Nanobioinżynieria jest unikatowym i jedynym tego typu kierunkiem w Polsce. Prognozuje się, że najbliższych dekadach nanotechnologia będzie priorytetowym kierunkiem badań naukowych i dźwignią rozwoju gospodarki w skali globalnej, stąd propozycja UTP na efektywne wspieranie tej dziedziny w Polsce.

Cnanobioinynieria foto2zego możesz się nauczyć – zostaniesz przygotowany do sprawnego poruszania się na styku nowoczesnych rozwiązań technologicznych i metod biologii eksperymentalnej. Będziesz przygotowany do wykonywania zadań o charakterze interdyscyplinarnym, wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Twoim atutem będzie umiejętność praktycznego wykorzystywania wiedzy z zakresu matematyki i fizyki, szczególnie w aspekcie nano (10-9), materiałoznawstwa, informatyki, biologii, chemii, biochemii, mikrobiologii, wirusologii, bioinżynierii roślin (w tym z biologii komórki i rozwoju, genetyki molekularnej, inżynierii genetycznej, kultur in vitro oraz bioniki) do tworzenia nowych rozwiązań technologiczno-przemysłowych. Dogłębnie zrozumiesz biochemiczne, molekularne i komórkowe podstawy funkcjonowania organizmów żywych, procesy zachodzące na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek. Nabędziesz umiejętność pracy doświadczalnej z wykorzystaniem materiału biologicznego. Dowiesz się, jak wykorzystywać nanocząstki oraz nanostruktury w produkcji roślinnej. Uzyskasz umiejętność wykorzystania urządzeń i aparatury badawczej do prowadzenia procesów biotechnologicznych i nanobiotechnologicznych. Zapoznasz się z nowoczesnymi metodami i narzędziami pomiarowymi w zakresie nanoskali, w tym z mikroskopią o wysokiej rozdzielczości. Masz szansę na poznanie języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu nanobioinżynierii. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

nanobioinynieria foto3Gdzie i jaka czeka Cię praca – po ukończeniu nanobioinżynierii zdobędziesz kwalifikacje pozwalające podjąć pracę o charakterze technologiczno-inżynieryjnym w różnych gałęziach przemysłu związanych ze stosowaniem i wytwarzaniem bionanomateriałów i nanomateriałów. Możesz zostać zatrudniony w jednostkach przemysłowych, laboratoriach badawczo-rozwojowych, analitycznych związanych z bioinżynierią roślin, w tym z kulturami in vitro, mikrobiologią, w przemyśle nanobiotechnologicznym zajmującym się produkcją substancji bioaktywnych, diagnostyką molekularną materiału biologicznego, nowoczesną hodowlą i ochroną roślin, w przemyśle rolno-spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym. Miejscem pracy dla Ciebie mogą być również instytucje nadzorcze i kontrolne, administracja państwowa, firmy konsultingowe.

Gdzie będziesz studiował studia na kierunku nanobioinżynieria prowadzone będą przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii oraz Instytut Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Siedziba Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii znajduje się w śródmieściu Bydgoszczy, przy ul. Bernardyńskiej. Zajęcia będą się również odbywać w jednostkach Wydziału zlokalizowanych przy ul. Kordeckiego oraz w Instytucie Matematyki i Fizyki w Fordonie.

nanobioinynieria foto1Co będziesz studiował – na rozgrzewkę przedmioty humanistyczne, w tym dotyczące m.in. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, a także z zakresu ekonomii i inne poszerzające Twoją wiedzę ogólną. Czekają na Ciebie 4 semestry języka obcego i 2 na zajęciach z wychowania fizycznego. Poznasz podstawy technologii informacyjnej tj. techniki informatyczne, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafikę menedżerską i/lub prezentacyjną, etc. Potem przedmioty podstawowe dla kierunku nanobioinżynieria matematyka, fizyka, chemia, analiza instrumentalna, a na koniec przedmioty kierunkowe zawierające treści z zakresu biologii eksperymentalnej, nanobiotechnologii, bioinżynierii i nanotechnologii.

Jak długo będziesz studiować – kierunek nanobioinżynieria realizowany jest  na stacjonarnych 3,5-letnich studiach inżynierskich. Będziesz mógł nie tylko odbyć interesującą praktykę w kraju i/lub za granicą, ale także zrealizować część studiów na partnerskiej uczelni kraju w ramach programu MOSTAR i za granicą biorąc udział w programie LLP/ERASMUS.

Szukasz czegoś więcej? – od V semestru, w zależności od swoich zainteresowań, możesz wybrać przedmioty w ramach bloków kształcenia. Blok I ukierunkowany jest m.in. na pogłębianie wiedzy dotyczącej procesów biologicznych, wykonywania eksperymentów na materiale biologicznym, wykorzystania technik biologii molekularnej i inżynierii genetycznej. Blok II pozwoli Ci, w poszerzonym zakresie, praktycznie wykorzystywać wiedzę z matematyki i fizyki, w aspekcie nano, do tworzenia supernowych rozwiązań technologicznych.

Szczegółowe informacje i zasady przyjęć na kierunek nanobioinżynieria znajdziesz na stronie http://www.utp.edu.pl

Coś praktycznego – w trakcie studiów masz obowiązek odbycia co najmniej 4 tygodniowej praktyki.

Jeżeli jesteś miłośnikiem biologii, chemii oraz fizyki, w tym zwłaszcza badań eksperymentalnych, interesują Cię możliwości pracy jako inżyniera w interdyscyplinarnych zespołach, chcesz wyjść naprzeciw oczekiwaniom współczesnej gospodarki jako wysoko wykwalifikowany, poszukiwany specjalista?

Wybierz Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP i unikatowy kierunek studiów nanobioinżynieria

Biotechnologia

BIOTECHNOLOGIA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

specjalności:

 • biotechnologia STOSOWANA
 • biotechnologia w produkcji zwierzęcej

Co będziesz studiował - w planie studiów kierunku biotechnologia znajdziesz szereg interesujących przedmiotów kierunkowych takich jak: genetyka i hodowla roślin/zwierząt, botanika, cytogenetyka, biologia komórki, mikrobiologia, fizjologia roślin i zwierząt, embriologia, biologia molekularna, biotechnologia drobnoustrojów, mikologia. Aby poszerzyć wiedzę i umiejętności biotechnologiczne w planie studiów przewidziane są również przedmioty specjalnościowe takie jak: kultury tkankowe i komórkowe roślin/zwierząt, wirusologia molekularna, biotechnologia w produkcji roślinnej i zwierzęcej, biotechnologia przemysłowa, biotechnologia żywności pochodzenia roślinnego. Aby zapoznać się z materiałem zaproponowanym w przedmiotach kierunkowych i specjalnościowych niezbędne jest zdobycie wiedzy w zakresie przedmiotów podstawowych, do których zalicza się chemię, matematykę oraz fizykę i biofizykę. W ofercie kierunku znajduje się także kilka przedmiotów o charakterze informatycznym (np. grafika inżynierska, technologia informacyjna) oraz przedmioty o charakterze ekonomicznym i humanistycznym (np. ekonomia, bezpieczeństwo pracy i ergonomia, ochrona własności intelektualnej i przemysłowej, etyka, socjologia, filozofia).

Gdzie i jaka czeka Cię praca - będziesz przygotowany do pracy w szeroko pojętym przemyśle biotechnologicznym i w przemysłach pokrewnych oraz w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, do wykonywania podstawowej analityki i prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, np. w laboratoriach kultur in vitro, laboratoriach analitycznych i diagnostycznych, kontroli jakości. Liczni absolwenci biotechnologii z sukcesem pracują w renomowanych laboratoriach na całym świecie, a spora grupa już obroniła doktoraty oraz zajmuje się pracą naukową.

Kryteria przyjęć

biotechnologia I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego biologii (B) obliczonej według wzoru:

∑ = JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp) + 2B(pp albo 2pr)

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub biologii, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Architektura krajobrazu

architektura krajobrazu

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

„Architektura krajobrazu jest przede wszystkim sztuką i jej najważniejszą funkcją jest tworzenie i ochrona piękna w otoczeniu siedzib ludzkich oraz szerzej w naturalnej scenerii kraju.”
Eliot. Ch. W.

specjalności:

 • ARCHITEKTURA OBIEKTÓW KRAJOBRAZU
 • OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU

Co będziesz studiował - zaczniemy od biologii, ekologii, matematyki, geometrii wykreślnej, historii sztuki, rysunku i rzeźby, przedmiotów humanistycznych. Następnie dojdą kolejne przedmioty kierunkowe, które pozwolą Ci uzyskać wiedzę i umiejętności z fizjografii, geodezji i kartografii, gleboznawstwa, szaty roślinnej i fauny, dendrologii i roślin ozdobnych, sztuki ogrodowej, grafiki inżynierskiej, waloryzacji krajobrazu, projektowania obiektów architektury krajobrazu, planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, materiałoznawstwa budowlanego, budownictwa małej architektury, dokumentacji budowlanej, urządzania i pielęgnowania oraz rewaloryzacji obiektów architektury krajobrazu. Tę wiedzę uzupełni poznanie prawa dotyczącego środowiska i krajobrazu oraz ekonomiki i zarządzania firmą.

Dużą część programu studiów stanowią praktyczne zajęcia z rysunku i rzeźby, blok zajęć projektowych i ćwiczeń terenowych oraz co najmniej 8 tygodni praktyki zawodowej w kraju lub za granicą.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów możesz pracować w biurach projektowych architektury krajobrazu, w przedsiębiorstwach i firmach urządzających i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, w biurach planowania przestrzennego, w parkach krajobrazowych, w administracji rządowej i samorządowej. Możesz założyć własne biuro projektowe lub firmę realizującą urządzanie i pielęgnowanie obiektów krajobrazowych.

Kryteria przyjęć:

Ranking sumy punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według następującego wzoru:

∑= [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) lub 2B(pp albo 2pr) lub 1,5Ch(pp albo 2pr) lub F(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr)]

Kształcenie na kierunku Architektura krajobrazu na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii naszego Uniwersytetu rozpoczęło się w roku akademickim 2011/2012. Kierunek uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Zajęcia realizowane są w trzech podstawowych blokach:

 • artystycznym,
 • przyrodniczym,
 • projektowym.

Po ukończeniu studiów zdobędziesz tytuł zawodowy inżyniera architekta krajobrazu.

Podczas wielokierunkowego kształcenia będziesz korzystał z bazy dydaktycznej:

 • Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii,
 • Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

W procesie dydaktycznym wspomagają nas:

 • Ogród Botaniczny Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Myślęcinku,
 • Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.

W czasie studiów możesz realizować ciekawe, poszerzające wiedzę praktyki w kraju i za granicą.

W zakresie kształcenia praktycznego, z Uniwersytetem współpracuje duża grupa lokalnych przedsiębiorstw z branży kształtowania terenów zieleni.

Studia inżynierskie przygotują Cię m. in. do:

 • wykonywania prac inwentaryzacyjnych i wyceny szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu,
 • projektowania, kierowania, nadzoru i zarządzania budową oraz pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu.

Będziesz mógł pracować w jednostkach odpowiedzialnych za kształtowanie obiektów architektury krajobrazu, czyli w firmach projektujących, realizujących i pielęgnujących tereny zieleni oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

wizualizacja arch

Autor wizualizacji: inż. arch. Przemysław Dereszewski (absolwent WRiB UTP)

Dzięki współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszczy, na terenie kampusu uniwersyteckiego w Fordonie powstaje ogród dendrologiczny jako zaplecze dydaktyczne dla nauczania wiedzy o roślinności trwałej, dostępny nie tylko dla studentów, ale i wszystkich zainteresowanych bogactwem przyrodniczym terenów zieleni.

Jeśli chciałbyś dodatkowo rozwijać swoje umiejętności i realizować projekty badawcze możesz dołączyć do Koła Naukowego Architektury Krajobrazu KNAK.

knak

 

Pracownia Botaniki, Ekologii i Architektury Krajobrazu zaprasza także do czynnego zaangażowania się w działalność Koła Naukowego Botaniki.

Rolnictwo

rolnictwo 1st

ROLNICTWO - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

specjalności:

 • agronomia i agrobiznes
 • kształtowanie środowiska
 • ochrona roślin

Co będziesz studiował - w pierwszych latach przedmioty humanistyczne, w tym dotyczące ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, grafiki inżynierskiej oraz do wyboru: etyka, współczesne stosunki międzynarodowe, socjologia. Poznasz także podstawy technologii informacyjnej oraz przedmioty kierunkowe z zakresu agroekologii, agrometeorologii i ochrony środowiska, gleboznawstwa i chemii rolnej, hodowli roślin i nasiennictwa, produkcji roślinnej, ochrony roślin, produkcji zwierzęcej, techniki rolniczej oraz organizacji i ekonomiki rolnictwa. Odbędziesz także praktyki zawodowe w kraju lub za granicą.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów możesz pracować w administracji rolnej, usługach i doradztwie rolniczym, administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, specjalistycznych gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, ośrodkach badawczo-rozwojowych. Masz pełne kompetencje do prowadzenia wszystkich rodzajów gospodarstw rolniczych, także posiadających dział ogrodnictwa i produkcji zwierzęcej.

Kryteria przyjęć

rolnictwo I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

specjalność:

 • agronomia i agrobiznes
 • kształtowanie środowiska
 • ochrona roślin

Ranking sumy punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według następującego wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) lub 2B(pp albo 2pr) lub 1,5Ch(pp albo 2pr) lub F(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr)]

Zoofizjoterapia

zoofizjoterapia

Zoofizjoterapia - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

specjalności:

 • FIZJOTERAPIA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH
 • FIZJOTERAPIA ZWIERZĄT NIEUDOMOWIONYCH I EGZOTYCZNYCH

Jeśli traktujesz zwierzęta jak równe sobie i ze szczególną wrażliwością podchodzisz do zrozumienia ich potrzeb bytowych, prawidłowej pielęgnacji, poprawy jakości życia oraz stanu psychofizycznego, a ponad wszystko rozumiesz miejsce zwierząt w rozwoju człowieka, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UTP jako pierwszy w Polsce oferuje kierunek kształcenia zoofizjoterapia! Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłych pracodawców badź opiekunów zwierząt poddawanych procesowi rehabilitacji proponujemy studentom oryginalny program kształcenia oparty na obieralnych modułach specjalnościowych: Fizjoterapia zwierząt towarzyszących, Fizjoterapia zwierząt nieudomowionych i egzotycznych.

Realizowany na WHiBZ kierunek kształcenia Zoofizjoterapia otrzymał certyfikat „STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” oraz certyfikat "LIDER JAKOŚCI KSZTAŁCENIA". Kierunek ten został wyróżniony za "nowoczesne koncepcje kształcenia, innowacyjność stosowanych metod i technik nauczania, najwyższą jakość realizowanych programów oraz zgodność z potrzebami rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego. Komisja Ekspertów nagrodziła kierunki i specjalności właściwie dostosowane do oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni, których realizacja przyczyniła się do wyposażenia absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje o wysokim poziomie użyteczności praktycznej.”

logo jpg3

Co będziesz studiował - tylko tutaj zdobędziesz umiejętności z zakresu rehabilitacji zwierząt udomowionych, nieudomowionych oraz egzotycznych, zdobędziesz poszerzoną wiedzę w zakresie prawidłowego funkcjonowania organizmu zwierząt, również w aspekcie etologicznym i psychologicznym Tylko z nami, w utworzonej specjalnie na potrzeby kierunku i wyposażonej w najwyższej klasy sprzęt pracowni - Laboratorium Zoofizjoterapii, w pełni rozwiniesz umiejętności z zakresu oceny biomechaniki ruchu oraz możliwości stosowania manualnych i fizykalnych metod terapeutycznych (w tym: laseroterapii, kinezyterapii, treningu sportowego). Stając się fundamentem nowego działu medycyny weterynaryjnej i cennym, uzupełnieniem opieki zdrowotnej dla zwierząt, nauczysz się redukcji bólu i przyspieszania procesu zdrowienia zwierząt po wypadkach, zabiegach i przewlekłych schorzeniach, a także w okresie ich starzenia.

Kryteria przyjęć

zoofizjoterapia I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 1,5pr) + JO(pp albo 1,5pr) + M(pp )] + [M(1,5pr) lub 2B(pp albo 1,5pr) lub 1,5Ch(pp albo 1,5pr) lub F(pp albo 1,5pr) lub G(pp albo 1,5pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Ochrona środowiska

Czego możesz się nauczyć - zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych, rolniczych lub leśnych i umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Zrozumiesz i prawidłowo zanalizujesz procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Poznasz podstawowe zagadnienia technologiczne, rolnicze lub leśne istotne dla ochrony środowiska oraz kierowania się w swoich działaniach zasadami ochrona srodowiska foto3zrównoważonego rozwoju. Nauczysz się aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwania się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Zrozumiesz podstawowe procesy technologiczne, w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiądziesz umiejętności prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy. W szczególności Twoja wiedza dotyczyć będzie m.in. instrumentów ochrony przyrody, interpretacji wybranych zjawisk i procesów geologicznych, geomorfologicznych i glebowych, map tematycznych, zmian i zagrożeń, w tym ze strony człowieka dla środowiska, skorupy ziemskiej, zjawisk i procesów klimatologicznych, meteorologicznych i hydrologicznych, zagrożeń i ochrony zasobów wodnych i atmosfery, regulacji prawnych i ekonomicznych na poziomie międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, zarządzania środowiskiem, technologii i urządzeń wykorzystywanych, w ochronie środowiska, zapleczem surowcowym przedsiębiorstw przetwórczych biomasy, środowiskowej oceny zastosowań bioenergii w gospodarce i rolnictwie. Masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu ochrony środowiska. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

ochrona srodowiska foto1Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów na kierunku ochrona środowiska będziesz przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, przemyśle, rolnictwie, drobnej wytwórczości, placówkach służby zdrowia, administracji etc. np. w Inspektoratach Ochrony Środowiska, wydziałach ochrony środowiska w urzędach wojewódzkich, miejskich, gminnych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w charakterze technologów w oczyszczalniach ścieków, specjalistów ds. utylizacji odpadów medycznych, weterynaryjnych, rolniczych i komunalnych.

Nie jesteś pierwszy i zapewne nie ostatni - kierunek ochrona środowiska prowadzi Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt (d. Zootechniczny), którego siedziba znajduje się w śródmieściu Bydgoszczy, przy ul. Mazowieckiej, z tym że niektóre zajęcia prowadzone są też w budynkach zlokalizowanych przy ul. Bernardyńskiej i Kordeckiego. Pierwsi absolwenci ochrony środowiska opuścili mury naszej uczelni w  1998 r , a liczba absolwentów przekroczyła już 2000.

Co będziesz studiował - na rozgrzewkę przedmioty humanistyczne, w tym dotyczące ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy i ergonomii. Czekają na Ciebie 4 semestry języka obcego i 2 na zajęcia z wychowania fizycznego. Poznasz podstawy technologii informacyjnej tj. techniki informatyczne, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i/lub prezentacyjna etc., a potem przedmioty podstawowe dla kierunku ochrona środowiska, tj. matematyka, fizyka, mikrobiologia oraz chemia i biochemia. Treści programowe przedmiotów kierunkowych obejmują zagadnienia z zakresu ekologii i ochrony przyrody, geologii, geomorfologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii, prawa i ekonomii w ochronie środowiska, instrumentów ochrony środowiska, technologii ochrony środowiska, zagrożeń cywilizacyjnych i zrównoważonego rozwoju, inżynierii procesowej, technik odnowy środowiska, technologii bioenergetycznych.

ochrona srodowiska foto2Jak długo będziesz studiować - kierunek ochrona środowiska realizowany jest na stacjonarnych 3,5 letnich i niestacjonarnych 4-letnich studiach inżynierskich. Od V semestru masz możliwość studiowania 2 specjalności - ochrona środowiska przyrodniczego na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt lub przemysłowe technologie w ochronie środowiska na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej. Bez względu na wybraną specjalność dyplom wydaje Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt. Uruchomienie danej specjalności jest możliwe jeżeli przynajmniej 25 studentów zadeklaruje jej wybór. Część studiów możesz odbyć w innych ośrodkach akademickich w kraju w ramach programu MOSTAR (dotyczy byłych uczelni rolniczych) lub MOSTECH (w politechnikach) albo za granicą w ramach programu LLP/ERASMUS.

Szczegółowe informacje i zasady przyjęć na kierunek ochrona środowiska znajdziesz na stronie wydziałowej http://www.whbz.utp.edu.pl

Część przedmiotów możesz sobie wybrać sam - około 30% godzin spoza standardu masz do wyboru według własnych zainteresowań (ale też i oferty profesorów Wydziału).

Coś praktycznego - w trakcie studiów masz obowiązek odbycia praktyki nie krótszej niż 6 tygodni. Praktyka ta zapozna Ciebie z aspektami ochrony zasobów środowiska. Dla poszczególnych miejsc ich odbywania - m.in. parki narodowe i krajobrazowe, centra edukacji ekologicznej, wodociągi miejskie, zakłady produkcyjne, inspekcje ochrony środowiska, stacje sanitarno-epidemiologiczne, wydziały ochrony środowiska) opracowano ramowy program.

PKA czuwa! - kierunek ochrona środowiska posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej gwarantującą wysoką jakość kształcenia.

Studiuj ochronę środowiska na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UTP - dzięki interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych będziesz cenionym i poszukiwanym na rynku pracy specjalistą

Zootechnika

Zootechnika - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

zootechnika2

Jeśli dynamiczny wzrost rozwoju sektora produkcyjnego stanowi dla Ciebie wyzwanie i szansę na dołączenie do grona poszukiwanych na rynku pracy specjalistów z zakresu prowadzenia hodowli zwierząt i zarządzania produkcją zwierzęcą, studia na kierunku Zootechnika na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt będą wyborem doskonałym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska gospodarczego i rynkowi pracy proponujemy studentom obieralne kształcenie modułowe:

 • Organizacja i zarządzanie wielkotowarową produkcją zwierzęcą
 • Zarządzanie produkcją zwierzęcą w gospodarstwach indywidualnych


Realizowany na WHiBZ kierunek Zootechnika został wyróżniony w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepszy program studiów, a w 2018 roku otrzymał certyfikat „STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ”.

logo jpg3

Kierunek ten został wyróżniony za "nowoczesne koncepcje kształcenia, innowacyjność stosowanych metod i technik nauczania, najwyższą jakość realizowanych programów oraz zgodność z potrzebami rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego. Komisja Ekspertów nagrodziła kierunki i specjalności właściwie dostosowane do oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni, których realizacja przyczyniła się do wyposażenia absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje o wysokim poziomie użyteczności praktycznej.”

Co będziesz studiował – o tym decydujesz sam – wybór należy do Ciebie! Dzięki obieralnym modułom tylko u NAS zdobędziesz gruntowną wiedzę oraz umiejętności z zakresu nowoczesnych metod chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, bioasekuracji i technologii utrzymania, żywienia zwierząt na fermach wielkotowarowych lub w gospodarstwach indywidualnych. Ponadto, poznasz metody pozyskiwania i przetwarzania surowców pochodzenia zwierzęcego. Dzięki zdobytej wiedzy będziesz potrafił przygotować wniosek w celu pozyskania dofinansowania do prowadzonej działalności.

Gdzie i jaka czeka Cię praca – fermy wielko- i małotowarowe, Polskie Federacje Hodowli poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, gospodarstwa agroturystyczne i rolne, Polski Związek Łowiecki, doradztwo rolnicze, nadzór hodowlany, specjalistyczne laboratoria, przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego, firmy zajmujące się produkcją oraz dystrybucją pasz i dodatków paszowych, administracja rządowa i samorządowa związana z rolnictwem.

Kryteria przyjęć

zootechnika I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 1,5pr) + JO(pp albo 1,5pr) + M(pp )] + [M(1,5pr) lub 2B(pp albo 1,5pr) lub 1,5Ch(pp albo 1,5pr) lub F(pp albo 1,5pr) lub G(pp albo 1,5pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Informatyka stosowana

informatyka 1st

INFORMATYKA STOSOWANA - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

specjalność:

 • TECHNOLOGIE INFORMACYJNE
 • PROGRAMOWANIE APLIKACJI BIZNESOWYCH

Co będziesz studiował - program studiów obejmuje m.in. tematykę praktycznego i efektywnego wykorzystania systemów Windows, Linux i Unix, programowania w środowiskach Windows i Android, tworzenia aplikacji w różnych językach programowania, tworzenia aplikacji mobilnych, zagadnienia sztucznej inteligencji, metody przetwarzania sygnałów jedno i wielowymiarowych, programowania współbieżnego i zespołowego, administrowania systemami klasy Enterprise, tworzenia rozwiązań bazodanowych.

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do samodzielnego i efektywnego rozwiązywania zagadnień technicznych w firmie z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych. Dodatkowo, masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2, co pozwoli na posługiwanie się słownictwem specjalistycznym w dziedzinie informatyki. Program studiów umożliwia także naukę dodatkowego języka, który coraz częściej jest wymagany w firmach branży informatycznej w związku ze świadczeniem usług outsourcingowych dla firm z całego świata.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i rozwojem oprogramowania, w tym bazodanowego, sieciowego, dedykowanego dla urządzeń mobilnych, a także w firmach udzielających szeroko pojętego wsparcia infromatycznego podmiotom gospodarczym na terenie kraju i za granicą.

Kryteria przyjęć

INFORMATYKA STOSOWANA I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

specjalność:

 • TECHNOLOGIE INFORMACYJNE
 • PROGRAMOWANIE APLIKACJI BIZNESOWYCH (W PRZYGOTOWANIU)

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F) informatyki (I) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [M(6pr) lub F(3pp albo 6pr)] lub I(3pp albo 6pr) ]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Teleinformatyka

teleinformatyka 1st

TELEINFORMATYKA - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Kierunek objęty jest patronatem firmy NOKIA!

specjalność:

 • SIECI TELEINFORMATYCZNE

Co będziesz studiował - program studiów obejmuje m.in. tematykę rozwiązywania problemów technicznych w zakresie nowoczesnych technologii sieciowych i komputerowych, projektowania, zarządzania i administrowania sieciami teleinformatycznymi o różnej strukturze, przepływu danych oraz zakresie działania (sieci LAN, MAN, WAN), tworzenia aplikacji w różnych językach programowania, wykorzystania stacjonarnych oraz mobilnych technologii dostępu do usług szerokopasmowych, projektowania nowoczesnych usług internetowych, prowadzenia działalności gospodarczej przy użyciu technik elektronicznych (e-business i m-business), tworzenia rozwiązań bazodanowych, efektywnego wykorzystania systemów operacyjnych, multimediów i oprogramowania wspierającego obliczenia inżynierskie.

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do samodzielnego i innowacyjnego rozwiązywania zagadnień technicznych, wykorzystania nowoczesnych technologii i urządzeń komputerowych w projektowaniu i zarządzaniu sieciami teleinformatycznymi. W trakcie studiów otrzymasz przygotowanie zarówno z zakresu informatyki jak i telekomunikacji. Dzięki temu będziesz w stanie śledzić i wdrażać nowe rozwiązania implementowane w systemach i sieciach teleinformatycznych.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów inżynierskich łatwo znajdziesz pracę między innymi w zakładach korzystających ze stacjonarnych oraz mobilnych technologii dostępu do usług szerokopasmowych, w firmach administrujących sieci teleinformatyczne o różnej strukturze (sieci LAN, MAN, WAN), w biurach, firmach i placówkach IT.

Kryteria przyjęć

TELEINFORMATYKA I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

specjalność:

 • SIECI TELEINFORMATYCZNE

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F) informatyki (I) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [M(6pr) lub F(3pp albo 6pr)] lub I(3pp albo 6pr) ]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Energetyka

ENERGETYKA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

specjalność:

 • EKSPLOATACJA SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH

Cechą szczególną kierunku jest uwzględnienie potrzeb szeroko rozumianej gospodarki regionu, najnowszych problemów i trendów obserwowanych we współczesnej energetyce (zmiana struktury wytwarzania energii, efektywność energetyczna, kogeneracja, minimalizacja szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne, zastosowania systemów komputerowych i mikroprocesorowych w energetyce, modernizacja urządzeń przesyłowych).

Co będziesz studiował - program studiów obejmuje m.in. tematykę: eksploatację instalacji energetycznych, technologię maszyn energetycznych, inżynierię efektywności energetycznej, gospodarkę energetyczną, prowadzenie przedsiębiorstwa energetycznego na rynku, elektrotechnikę, elektronikę, automatykę i mechatronikę, mechanikę płynów, materiałoznawstwo i ochronę przed korozją, mechanikę i termodynamikę techniczną, przesyłanie energii elektrycznej, maszyny i napędy elektryczne, odnawialne źródła energii, ochronę środowiska i bezpieczeństwo w energetyce.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - firmy związane z budową i eksploatacją systemów energetycznych oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i/lub cieplnej (elektrownia, elektrociepłownia, ciepłownia), firmy działające w branży energetyki źródeł odnawialnych: wiatr, geotermia, biomasa, energia słoneczna, działy głównego energetyka, służby energetyczne, biura projektowe i konstrukcyjne, własna działalność gospodarcza.

Kryteria przyjęć:

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F) informatyki (I) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [M(6pr) lub F(3pp albo 6pr)] lub I(3pp albo 6pr) ]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Elektrotechnika

ELEKTROTECHNIKA - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Kierunek posiada europejski certyfikat jakości EUR-ACE Label nadany przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT) potwierdzający wysoką jakość kształcenia.

specjalność:

 • ELEKTROTECHNIKA PRZEMYSŁOWA

Co będziesz studiował - program studiów obejmuje m.in. tematykę związaną z inżynierią materiałową, teorią obwodów, metrologią, maszynami elektrycznymi, elektroniką i energoelektroniką, podstawami elektroenergetyki, informatyką, techniką mikroprocesorową, inteligentnymi instalacjami elektrycznymi, aparatami i urządzeniami elektrycznymi, napędem elektrycznym, podstawami automatyki i regulacji automatycznej, komputerowymi systemami pomiarowymi, odnawialnymi źródłami energii oraz techniką wysokich napięć.

W trakcie studiów zdobędziesz umiejętności, m.in. rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie eksploatacji sieci i instalacji elektrycznych, maszyn i napędów elektrycznych, zautomatyzowanych układów napędowych
i energoelektronicznych, układów sterowania w przemyśle z uwzględnieniem sterowania komputerowego i mikroprocesorowego, a także wykorzystania odnawialnych źródeł energii, projektowania instalacji elektrycznych z zastosowaniem wspomagania komputerowego, prowadzenia racjonalnej gospodarki energią elektryczną, prowadzenia własnej działalności gospodarczej i kierowania zespołami ludzkimi.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - działy głównego energetyka, służby energetyczne, biura projektowe i konstrukcyjne, zakłady przemysłowe wytwarzające wyroby elektryczne, działy kontroli jakości i zabezpieczeń, instytucje badawcze, własna działalność gospodarcza.

Kryteria przyjęć

ELEKTROTECHNIKA I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

specjalność:

 • ELEKTROTECHNIKA PRZEMYSŁOWA

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F) informatyki (I) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [M(6pr) lub F(3pp albo 6pr)] lub I(3pp albo 6pr) ]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Elektronika i telekomunikacja

elektornika 1st

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Kierunek posiada europejski certyfikat jakości EUR-ACE Label nadany przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT) potwierdzający wysoką jakość kształcenia.

specjalność:

 • SYSTEMY I SIECI TELEKOMUNIKACJI CYFROWEJ

Co będziesz studiował - na studiach zapoznasz się z wdrożeniem i eksploatacją układów, urządzeń i systemów elektronicznych wykorzystywanych w telekomunikacji, materiałami stosowanymi w elektronice, elementami i konstrukcją urządzeń elektronicznych, półprzewodnikami, podzespołami optoelektronicznymi, narzędziami komputerowej analizy i wspomagania projektowania, technikami prowadzenia i rozpraszania fal, cyfrowymi, analogowymi i hybrydowymi analogowo-cyfrowymi układami scalonymi i interfejsami sprzętowymi, sterowaniem procesami, programowaniem w językach wysokiego i niskiego poziomu, tworzeniem serwisów informacyjnych, skryptów, metodami cyfrowego i analogowego przetwarzania sygnałów i informacji, specyfiką przesyłania danych na małe i duże odległości, metodami transmisji bezpośredniej i transmisji z wykorzystaniem fali nośnej.
Zdobędziesz także wiedzę i umiejętności w zakresie: jakości transmisji, systemów i sieci telekomunikacyjnych i komputerowych, propagacji fal elektromagnetycznych i anten nadawczo-odbiorczych, multimedialnych usług interaktywnych, przetwarzania i kodowania dźwięków i obrazów. Otrzymasz ponadto szansę poznania języka angielskiego na poziomie biegłości B2 z terminologią stosowaną w elektronice i telekomunikacji.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy w instytucjach związanych z elektroniką i telekomunikacją, w tym w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw oraz w instytutach naukowo-badawczych. Po ukończeniu uzyskasz dyplom upoważniający Cię do podjęcia studiów III stopnia (studia doktoranckie).

Kryteria przyjęć

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

specjalność:

 • SYSTEMY I SIECI TELEKOMUNIKACJI CYFROWEJ

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F) informatyki (I) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [M(6pr) lub F(3pp albo 6pr)] lub I(3pp albo 6pr) ]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Inżynieria materiałowa

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

specjalność:

 • INŻYNIERIA MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH

Co będziesz studiował - jest to kierunek studiów o profilu praktycznym z 3, a od roku 2019/2020 z 6 miesiącami praktyki zawodowej. Profil praktyczny studiów rozwinie w Tobie umiejętność współpracy z użytkownikami materiałów inżynierskich, zarządzania zasobami ludzkimi w przemyśle oraz w jednostkach gospodarczych. Poznasz systemy organizacji pracy w dużych i małych firmach.

Na studiach zdobędziesz obszerną wiedzę z zakresu nauk o materiałach inżynierskich. Opanowanie zagadnień projektowania inżynierskiego, grafiki inżynierskiej, technologii procesów materiałowych oraz mechaniki technicznej pozwolą Ci na sprawne projektowanie nowoczesnych materiałów użytkowych. Dowiesz się, jak produkuje się takie materiały oraz nauczysz się oceniać ich wytrzymałość i inne właściwości. W ramach zajęć przewidziano także przedmioty z zakresu elektroniki, elektrotechniki oraz zintegrowanych systemów zarządzania.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - w działach badawczo-rozwojowych przemysłu, jednostkach doradczych i projektowych oraz w przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania. Zdobyte umiejętności i wiedza pozwolą Ci na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i przetwórstwem nowoczesnych materiałów, w szczególności tworzyw polimerowych. Możesz również kierować działem kontroli jakości, prowadzić działalność konsultingowo-projektową związaną z doradztwem w zakresie doboru materiałów, a także założyć własną firmę.

Kryteria przyjęć:

I stopnia – 3,5-letnie (inżynier)

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), biologii (B) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) lub 3Ch(pp albo 2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2B(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Technologia żywności i żywienie człowieka

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

specjalności:

 • TECHNOLOGIE PRODUKTÓW ROŚLINNYCH
 • TECHNOLOGIE PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH

Co będziesz studiował - na początek przedmioty humanistyczne, wybrany język obcy, podstawy technologii informacyjnej. W skład treści przedmiotów kierunkowych wchodzą zagadnienia związane z wykorzystaniem surowców do produkcji żywności, z metodami jej utrwalania, przemianami  zachodzącymi w składnikach żywności podczas procesów produkcyjnych i przechowywania, z bezpieczeństwem żywności, racjonalnym żywieniem człowieka, jak również z funkcjonowaniem i eksploatacją maszyn, projektowaniem technologicznym zakładów przemysłu spożywczego oraz stosowaniem zasad ekonomii, organizacji i zarządzania w przemyśle żywnościowym oraz z zasadami rachunkowości. Odbędziesz także interesujące praktyki zawodowe w kraju lub za granicą.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów jesteś przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą jakości, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka na stanowisku: technologa, inżyniera ds. oceny jakościowej, itp.

Kryteria przyjęć:

Ranking sumy punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według następującego wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) lub 2B(pp albo 2pr) lub 1,5Ch(pp albo 2pr) lub F(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr)]

Technologia chemiczna

TECHNOLOGIA CHEMICZNA - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Co będziesz studiował - jest to kierunek studiów o profilu ogólnoakademickim. Zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne związane z technologią chemiczną, metodami badawczymi i analitycznymi stosowanymi w przemyśle i laboratoriach chemicznych, inżynierią chemiczną, maszynoznawstwem i aparaturą przemysłu chemicznego, zarządzaniem jakością i produktami chemicznymi oraz bezpieczeństwem technicznym. Poznasz wszystkie aspekty współczesnej technologii chemicznej, analityki i produkcji wyrobów kosmetycznych. Zakres zdobytej wiedzy ekonomicznej umożliwi Ci także podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów możesz pracować w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, w laboratoriach małych firm produkcyjnych czy laboratoriach jednostek badawczo-rozwojowych.

specjalności:

 • BIOTECHNOLOGIA PRZEMYSŁOWA
  Studiując tą specjalność zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci podjąć pracę w przemyśle chemicznym i biotechnologicznym oraz przemysłach pokrewnych, zarówno w zapleczu badawczym, jak i projektowym.

 • TECHNOLOGIA PROCESÓW CHEMICZNYCH
  Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Ci podjąć pracę w przemyśle, laboratoriach badawczych, rozwojowych i kontrolnych oraz przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem produktów chemicznych.

 • CHEMIA I TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW
  Wybierając tą specjalność uzyskasz wiedzę teoretyczną o składnikach kosmetyków i zdobędziesz umiejętności w zakresie wytwarzania produktów kosmetycznych, ich zastosowaniu i ocenie jakości. Po ukończeniu specjalności możesz podjąć pracę w przedsiębiorstwach z sektora produkcji i technologii kosmetyków.

Kryteria przyjęć

TECHNOLOGIA CHEMICZNA I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

specjalności:

 • BIOTECHNOLOGIA PRZEMYSŁOWA
 • TECHNOLOGIA PROCESÓWCHEMICZNYCH
 • CHEMIA I TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), biologii (B) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) lub 3Ch(pp albo 2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2B(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Analityka chemiczna i spożywcza

ANALITYKA CHEMICZNA I SPOŻYWCZA - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

specjalności:

 • ANALITYKA ŚRODOWISKA
  Studiując tą specjalność zdobędziesz wiedzę o ochronie, monitoringu i analizie środowiska, analityce powietrza atmosferycznego, odpadów przemysłowych, analizie środków powierzchniowo-czynnych oraz kąpieli galwanicznych i właściwości powłok.

 • ANALITYKA ŻYWNOŚCI
  Wybierając tą specjalność poznasz podstawy technologii żywności, zdobędziesz wiedzę na temat analizy surowców i oceny produktów przemysłu spożywczego. Zapoznasz się z podstawami analizy sensorycznej i mikrobiologicznej żywności oraz systemami zarządzania jakością żywności.

Co będziesz studiował - na studiach poznasz najnowsze trendy we współczesnej analityce w zakresie stosowania metod i procedur badawczych. W praktyce zapoznasz się z nowoczesnymi technikami analitycznymi, zagadnieniami pobierania, transportu i przygotowania próbek do badań. Zdobędziesz wiedzę na temat walidacji i kalibracji urządzeń pomiarowych, kontroli procesów on-line, organizacji i pracy laboratorium spełniającego wymogi dobrych praktyk laboratoryjnych.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów możesz pracować w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, włókienniczego, w laboratoriach małych firm produkcyjnych czy laboratoriach jednostek badawczo-rozwojowych, jak również w laboratoriach analiz sądowych, kryminalistycznych oraz celnych. Ponadto, absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach kontrolno-pomiarowych, laboratoriach urzędów i instytucji zajmujących się kontrolą i badaniem żywności oraz ochroną środowiska (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska), a także stacjach sanitarno-epidemiologicznych i Państwowej Inspekcji Handlowej.

Kryteria przyjęć

ANALITYKA CHEMICZNA I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

specjalności:

 • ANALITYKA ŚRODOWISKA
 • ANALITYKA ŻYWNOŚCI

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), biologii (B) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) lub 3Ch(pp albo 2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2B(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Wzornictwo

WZORNICTWO – stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

wzornictwo

Wzornictwo to interdyscyplinarny kierunek,  którego unikalnym atutem jest połączenie sztuk projektowych i sztuk pięknych z bogatym zapleczem technicznym Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

wzor logo

 

Co będziesz studiował - studiując wzornictwo nauczysz się: projektowania form użytkowych, projektowania przestrzeni, projektowania scenografii, oprawy spektakli, projektowania imprez i eventów artystycznych, projektowania kolorystyki, projektowania graficznego znaków, druków, plakatów, katalogów, komunikacji wizualnej, systemów identyfikacji wizualnej.
 
Weźmiesz udział w szkoleniach i warsztatach edukacyjnych z zakresu malarstwa, rysunku, rzeźby, designu, prototypowania pod opieką uznanych projektantów i czynnych artystów, a także w zajęciach praktycznych w znanych bydgoskich firmach. Będziesz rozwijać swoje umiejętności w ramach krajowych i międzynarodowych plenerów artystycznych i projektowych, a także współtworzyć wydarzenia w instytucjach kultury, galeriach i muzeach.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - absolwent kierunku ma możliwość podjęcia pracy w zespołach zajmujących się projektowaniem w zakresie wzornictwa przemysłowego. Rozwój gospodarczy firm należy rozpatrywać w aspekcie oddziaływania pomiędzy produkcją, konsumpcją a kulturą. Dlatego przygotowanie artystyczne i techniczne absolwenta umożliwia podjęcie przez niego trudnych wyzwań.

Krzyteria przyjęć:

Ranking sumy punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym, złożonym z dwóch etapów (EPetap I + EPetap II) i punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), historii sztuki (HS), historii (H), wiedzy o społeczeństwie (WOS), geografii (G), biologii (B), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

∑ = [JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) lub HS(pp albo 2pr) lub H(pp albo 2pr) lub WOS(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr) lub B(pp albo 2pr) lub F(pp albo 2pr) lub Ch(pp albo 2pr)] + [EPetap I + EPetapII]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Egzamin praktyczny jest sprawdzianem zdolności artystycznych kandydata. Egzamin składa się z dwóch etapów:
Etap I: rysunek (studium, szkice) – martwa natura, postać, inna kompozycja; format – max 70x50; technika – do wyboru: ołówek, węgiel, tusz. Ocena od 0 do 400 punktów.
Etap II: sprawdzian z wyobraźni przestrzennej – sprawdzenie kreatywności i zdolności manualnych. Ocena od 0 do 600 punktów.
Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego (suma punktów za dwa etapy) przyjmuje się minimum 300 punktów

Inżynieria biomedyczna

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

biomedyczna

specjalności:

 • TECHNICZNY DORADCA MEDYCZNY
 • TELEINFORMATYKA MEDYCZNA

Co będziesz studiował - zaczniesz od zajęć o charakterze humanistycznym, w tym dotyczących ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Przed Tobą 4 semestry języka obcego i 2 wychowania fizycznego. Poznasz podstawy technologii informacyjnej, tj. techniki informatyczne, programowanie w wybranych środowiskach, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i/lub prezentacyjna etc., potem przedmioty podstawowe dla kierunku inżynieria biomedyczna, a więc matematyka, statystyka, rachunek prawdopodobieństwa, fizyka, chemia, mechanika i wytrzymałość materiałów, materiałoznawstwo, elektrotechnika i elektronika, a na koniec kierunkowe – z zakresu biochemii, biofizyki, anatomii i fizjologii oraz biologii układów przekazywania sygnałów, języków programowania, grafiki komputerowej, metrologii, automatyki i robotyki, sensorów i pomiarów wielkości nieelektrycznych, cyfrowego przetwarzania sygnałów i transmisji danych medycznych, wspomaganego komputerowo projektowania inżynierskiego, elektronicznej aparatury medycznej, technik obrazowania medycznego i jego przetwarzania, propedeutyki nauk medycznych, biomateriałów, biomechaniki inżynierskiej, implantów i sztucznych narządów oraz prawnych i etycznych aspektów inżynierii biomedycznej.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - absolwent kierunku ma możliwość podjęcia pracy w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz w innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa, a także w jednostkach projektowych i produkcyjnych, związanych z procesem eksploatacji aparatury i urządzeń medycznych, ich akredytacją i atestacyjnością oraz dystrybucją. Przygotowanie absolwenta pozwoli na współpracę z personelem medycznym w zakresie obsługi aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych, opartych o techniki i technologie informatyczne, w tym z transmisją i archiwizacją danych medycznych, na udział w projektowaniu i wytwarzaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych.

Kryteria przyjęć:

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

∑ = [ JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2Ch(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

przetworstwo

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH – stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie) - STUDIA DUALNE JEDYNY TAKI KIERUNEK W POLSCE

specjalności:

 • TECHNOLOGICZNA
 • NARZĘDZIOWA CAD/CAM

   bkp logo poziom

Przetwórstwo tworzyw sztucznych to jedyny taki kierunek w Polsce. To unikalny sytem kształcenia realizowany na polu edukacji i biznesu. Zajęcia teoretyczne realizowane są z kadrą UTP a praktyczne w firmach zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym. Studenci mają zagwarantowane płatne praktyki i zajęcia praktyczne w firmach. Kierunek otrzymał certyfikat „Studia z przyszłością”!

Co będziesz studiował - na początku zagadnienia dotyczące własności intelektualnej, BHP, ergonomii, a także psychologii, filozofii, elementów prawa, socjologii ogólnej lub negocjacji (do wyboru), a potem przedmioty ogólne, m.in. matematyka i fizyka, technologia informacyjna, systemy jakości, podstawy konstrukcji maszyn etc. W kolejnych semestrach pojawią się przedmioty kierunkowe, które dotyczą w szczególności: podstaw przetwórstwa tworzyw polimerowych, technologii wytwarzania maszyn i narzędzi do przetwórstwa tworzyw, projektowania wytworów z tworzyw, technologii obróbki metali, systemu CAD/CAM. Przedmioty specjalnościowe obejmują m.in. tworzywa konstrukcyjne, specjalne i kompozytowe, materiały polimerowe stosowane w mechatronice, komputerowe wspomaganie konstruowania i wytwarzania CAE w przetwórstwie tworzyw, projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji narzędzi, recyklingu materiałów oraz zarządzaniu środowiskiem i ekologią.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - absolwent kierunku ma możliwość podjęcia pracy w jednej z wielu firm związanych z produkcją form wtryskowych i przetwórstwem tworzyw polimerowych. Bydgoszcz i jej okolice to jedno z największych w Polsce skupisk tego typu przedsiębiorstw.

 

Przetwórstwo tworzyw sztucznych to ułatwiony start zawodowy w branży! Kierunek otrzymał certyfikat "Studia z przyszłością"!

studia z przyszloscia

Kryteria przyjęć:

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

∑ = [ JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2Ch(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Inżynieria odnawialnych źródeł energii

INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

specjalności:

 • MONITOROWANIE INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
 • PROJEKTOWANIE INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Co będziesz studiował - swoją edukację rozpoczniesz przedmiotami humanistycznymi, w tym dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii instalacji odnawialnych źródeł energii. Czekają Cię 4 semestry nauki języka obcego i 2 wychowania fizycznego. Poznasz podstawy technologii informacyjnej, tj. techniki informatyczne, programowanie w wybranych środowiskach, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i/lub prezentacyjna etc., potem przedmioty podstawowe dla kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii, a więc matematyka, fizyka, mechanika techniczna i mechanika płynów. Przedmioty związane ściśle z branżą OZE dotyczyć będą opracowywania audytów energetycznych wybranych obiektów. Poznasz również, już w zakresie wybranych instalacji, technologie pozyskiwania i zagospodarowania biomasy, w tym biogazownie rolnicze, przemysłowe i wysypiskowe. Poznasz problematykę geotermii, pomp ciepła, energetyki wiatrowej, małej energetyki wodnej oraz słonecznych instalacji energetycznych. Podczas zajęć zapoznasz się również z metodami wspomagania komputerowego projektowania wybranych instalacji OZE.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - absolwent kierunku ma możliwość podjęcia pracy w sektorze gospodarki zajmującej się pozyskiwaniem energii z zasobów odnawialnych. Liczba osób zatrudnionych w firmach związanych z energią odnawialną na terenie Unii Europejskiej corocznie się zwiększa i wynosi obecnie blisko 1,2 mln etatów. Zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii wciąż wzrasta.

Kryteria przyjęć:

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

∑ = [ JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2Ch(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Transport

TRANSPORT - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

specjalności:

 • INŻYNIERIA POWYPADKOWA W TRANSPORCIE
 • INŻYNIERIA RUCHU DROGOWEGO
 • ORGANIZACJA TRANSPORTU
 • TRANSPORT DROGOWY
 • LOGISTYKA

Co będziesz studiował - na początek czekają Cię przedmioty humanistyczne, w tym dotyczące ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, a także inne, poszerzające Twoją wiedzę ogólną. Czekają na Ciebie 4 semestry języka obcego i 2 wychowania fizycznego. Poznasz podstawy technologii informacyjnej, tj. techniki informatyczne, programowanie w wybranych środowiskach, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i/lub prezentacyjna etc., następnie przedmioty podstawowe dla kierunku transport, a więc trochę matematyki z badaniami operacyjnymi, fizyki, informatyka, nauka o materiałach. W skład treści programowych przedmiotów najważniejszych dla kierunku transport wchodzą zagadnienia z mechaniki technicznej, logistyki, inżynierii ruchu, systemów transportowych, ekonomiki transportu, infrastruktury transportu, grafiki inżynierskiej i konstrukcji maszyn, środków transportu, eksploatacji technicznej, metrologii, automatyki, elektrotechniki i elektroniki oraz organizacji i zarządzania.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - absolwent kierunku ma możliwość podjęcia pracy w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego, zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu, w jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego i szynowego. Uzyskane kwalifikacje umożliwiają prowadzenie własnej firmy transportowo-spedycyjnej.

Kryteria przyjęć

transport I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

∑ = [ JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2Ch(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Mechanika i budowa maszyn

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

mechanika

specjalności:

 • KONSTRUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ
 • MASZYNY ROBOCZE
 • POJAZDY SZYNOWE
 • SAMOCHODY I CIĄGNIKI
 • TECHNIKA TWORZYW POLIMEROWYCH
 • TECHNOLOGIA MASZYN

Co będziesz studiował - na rozgrzewkę przedmioty humanistyczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Czekają na Ciebie 4 semestry nauki języka obcego i 2 wychowania fizycznego. Poznasz podstawy technologii informacyjnej, tj. techniki informatyczne, programowanie w wybranych środowiskach, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i/lub prezentacyjna etc., następnie przedmioty podstawowe dla kierunku mechanika i budowa maszyn, a więc matematyka, fizyka, mechanika techniczna, wytrzymałość materiałów i mechanika płynów, a na koniec kierunkowe – z zakresu konstrukcji i eksploatacji maszyn oraz nauki o materiałach, inżynierii wytwarzania, termodynamiki technicznej, elektrotechniki i elektroniki, automatyki i robotyki, metrologii i systemów pomiarowych, zarządzania środowiskiem i ekologii oraz komputerowe wspomaganie prac inżynierskich w tym, m. in. CAD, CAM.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - absolwent kierunku ma możliwość podjęcia pracy w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz zajmujących się: projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn. Inżynierowie łatwo znajdują zatrudnienie w firmach polskich i zagranicznych, gdyż „mechanicy” są poszukiwanymi fachowcami na rynku pracy.

Kryteria przyjęć

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

∑ = [JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2Ch(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Architektura wnętrz

ARCHITEKTURA WNĘTRZ - stacjonarne studia I stopnia (licencjackie)

architektura wnetrz

Architektura wnętrz to studia, których specyfiką jest połączenie w programie studiów modelu kształcenia typowego dla uczelni artystycznych i technicznych.

Co będziesz studiował - zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności projektowania wnętrz, mebli, wystaw oraz przestrzeni scenicznej i widowiskowej, poszerzone o wiadomości z zakresu historii teorii architektury, sztuk pięknych i designu. Będziesz miał możliwość rozwijania umiejętności kreacyjnych i artystycznych. Ważną częścią programu są przedmioty artystyczne (malarstwo i rysunek), zajęcia z grafiki, komunikacji wizualnej i zastosowania różnych technik prezentacji projektu, plenery, praktyki zawodowe, udział w sympozjach, wystawach i konkursach artystycznych i designerskich oraz spotkania z przedstawicielami biur i pracowni projektowych. Studenci mają możliwość prezentowania własnych osiągnięć artystycznych i projektowych w Galerii 3.1. i aktywnego udziału w pracach kół naukowych architektury wnętrz.

Kandydatów na studia zapraszamy do udziału w warsztatach dla szkół średnich i próbnych egzaminach wstępnych.

Kryteria przyjęć:

architektura wnętrz I stopnia – 3 letnie (licencjat)

Ranking sumy punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym, złożonym z dwóch etapów (EPetap I + EPetap II) i punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), historii (H), historii sztuki (HS) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 1,5M(pp)] + [ 1,5M(2pr) lub F(pp albo 2pr) lub H(pp albo 2pr) lub HS(pp albo 2pr)] + [EP etap I + EP etap II]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.
Egzamin praktyczny jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu architekta wnętrz. Egzamin składa się z dwóch etapów:
Etap I: rysunek z natury – model, martwa natura. Ocena od 0 do 300 punktów.
Etap II: sprawdzian kierunkowy badający umiejętności przestrzennego myślenia. Ocena od 0 do 300 punktów.
Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego (suma punktów za dwa etapy) przyjmuje się minimum 300 punktów.

Architektura

ARCHITEKTURA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

architektura

Architektura to kierunek interdyscyplinarny łączący w swojej ofercie kształcenia wiedzę zarówno techniczną, artystyczną, jak i humanistyczną.

Co będziesz studiował - tutaj zdobędziesz wiedzę z zakresu historii i teorii architektury oraz urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji i fizyki budowli, ale przede wszystkim nauczysz się projektowania architektonicznego i urbanistycznego, poznasz współczesne metody projektowe i trendy architektoniczne. Rozwiniesz swoją kreatywność i nauczysz się jak zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi opracować projekt spełniający wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne, który wpłynie na kształtowanie środowiska człowieka zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - pod kierunkiem kadry wykładowców będących jednocześnie praktykami zawodu, zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci na podjęcie pracy w kraju, w państwach członkowskich Unii Europejskiej i poza jej granicami. Studia na tym kierunku przygotują Cię w pełni do wykonywania zawodu architekta, rozwiną jako człowieka i kreatora przestrzeni.

Szczegółowe informacje i zasady przyjęć na kierunek architektura znajdziesz na stronie wydziałowej http://www.wbaiis.utp.edu.pl

Kryteria przyjęć:
 
architektura I stopnia – 4-letnie (inżynier architekt)
 
Ranking sumy punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym, złożonym z dwóch etapów (EPetap I + EPetap II) i punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), historii (H), historii sztuki (HS) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 1,5M(pp)] + [ 1,5M(2pr) lub F(pp albo 2pr) lub H(pp albo 2pr) lub HS(pp albo 2pr)] + [EP etap I + EP etap II]
 
Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.
Egzamin praktyczny jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu architekta. Egzamin składa się z dwóch etapów:
Etap I: rysunek odręczny – rysunek z natury, na podstawie przedstawionych elementów kompozycji. Ocena od 0 do 150 punktów.
Etap II: test z wyobraźni przestrzennej i kompozycyjnej – kompozycja o charakterze architektonicznym. Ocena od 0 do 150 punktów.
 
Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego (suma punktów za dwa etapy) przyjmuje się minimum 150 punktów.

Inżynieria środowiska

inzynieria srodowiska

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Co będziesz studiował - studia na kierunku inżynieria środowiska kształcą specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności potrzebne do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją urządzeń oraz obiektów inżynierskich. Celem kształcenia jest poznanie i rozwiązywanie problemów z zakresu infrastruktury podziemnej - sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych i gazowych; wyposażenia technicznego budynków w instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, grzewcze, klimatyzacyjne, chłodnicze i wentylacyjne; procesów i technologii oczyszczania ścieków i uzdatniania wody oraz sposobów zagospodarowania odpadów; systemów wodnych - zagospodarowanie rzek, ochrona przed powodzią; wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii w budownictwie energooszczędnym.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - absolwent kierunku inżynieria środowiska otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera stanowiący podstawę do ubiegania się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania obiektów budowlanych lub kierowania robotami budowlanymi.

Po ukończeniu studiów I stopnia możesz kontynuować kształcenie w ramach studiów II stopnia i wybrać następujące specjalność: urządzenia sanitarne (stacjonarne, niestacjonarne), monitoring środowiska (stacjonarne, niestacjonarne), balneotechnika (stacjonarne).

Kryteria przyjęć:

inżynieria środowiska I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)]
+ [3M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2Ch(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Budownictwo

BUDOWNICTWO - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

budownictwo

Co będziesz studiował - zdobędziesz wiedzę z zakresu budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych, mechaniki budowli, fundamentowania, budownictwa drogowego oraz technologii i organizacji robót budowlanych. Nauczysz się projektowania elementów konstrukcji budowlanych oraz poznasz programy komputerowe wspomagające projektowanie i wykonawstwo. Ukończenie studiów na kierunku budownictwo umożliwi Ci uzyskanie uprawnień budowlanych, niezbędnych do tego, aby zostać kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru lub projektantem.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - rynek pracy dla naszych absolwentów to przedsiębiorstwa budowlane zajmujące się wykonawstwem lub produkcją budowlaną, biura projektowe oraz jednostki państwowe i samorządowe, a także własna firma projektowa lub wykonawcza.

Po ukończeniu studiów I stopnia możesz kontynuować kształcenie w ramach studiów II stopnia i wybrać specjalność, tj. budownictwo niskoenergetyczne (stacjonarne, niestacjonarne), konstrukcje budowlane i inżynierskie (stacjonarne, niestacjonarne), drogi, ulice i lotniska (stacjonarne), budowa i eksploatacja autostrad (niestacjonarne). U nas możesz również rozwijać swoje pasje naukowe w ramach studiów III stopnia (studiów doktoranckich).

Kryteria przyjęć:

budownictwo I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [3M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2Ch(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Studia I stopnia

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Wydział Zarządzania

Szczegółowy opis kierunków oraz zasady rekrutacji dostępne są w informatorze dla kandydata: pdf POBIERZ

Menu