Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityka plików cookie. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie możesz określić w Twojej przeglądarce.

Zamknij
Logotyp uczelni - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Orzeł - godło Polski

biotechnologia foto3Organizacja studiów – studia drugiego stopnia na kierunku biotechnologia trwają 3 semestry i są realizowane tylko w formie stacjonarnej. Do wyboru masz dwie specjalności: agrobiotechnologię i biotechnologię w produkcji zwierzęcej. Uruchomienie specjalności – od II semestru jest możliwe przy deklaracji przynajmniej 25 studentów. Łącznie do realizacji jest około 900 godzin, w tym co najmniej 270 godzin zdefiniowanych w standardzie - ich treści podano poniżej. Pozostała liczba godzin przeznaczona jest na zajęcia specjalistyczne.

Twoje kwalifikacje – uzyskasz wiedzę teoretyczną pozwalającą na wyjaśnienie procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie i życiu codziennym. Będziesz przygotowany do: wykorzystania posiadanej wiedzy przy opracowywaniu i optymalizacji procesów biotechnologicznych; projektowania i prowadzenia procesów ukierunkowanych na otrzymanie produktów o pożądanych cechach; projektowania i prowadzenia eksperymentu oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie biotechnologii. Nabędziesz umiejętność rozumienia ekologicznych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowań biotechnologii, oceny korzyści i ryzyka wykorzystywania biotechnologii, stosowania systemów zarządzania jakością w biotechnologii. Będziesz też przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

Twoja potencjalna praca – po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy w jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych, laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych oraz w jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi itp.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści podstawowych dotyczących: biotechnologia foto7

  • metodologii pracy doświadczalnej, planowanie eksperymentów, optymalizacja technik doświadczalnych, opracowanie i weryfikacja danych doświadczalnych, przygotowanie danych do publikacji,
  • samodzielnego planowania i prowadzenia prac doświadczalnych.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści kierunkowych dotyczących:

  • ekologicznych, społecznych i ekonomicznych aspektów biotechnologii,
  • złożoności powiązań w ekosystemach,
  • oceny korzyści i zagrożeń wynikających z uwolnienia organizmów modyfikowanych genetycznie do środowiska,
  • etycznych aspektów manipulacji genetycznych i komórkowych,
  • formy i procedur ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w zakresie biotechnologii,
  • systemów zarządzania jakością w biotechnologii i przemysłach pokrewnych,
  • ekonomicznych i organizacyjnych zagadnień biotechnologii.

Więcej informacji i zasady naboru znajdziesz na http://www.wrib.utp.edu.pl

Wyszukaj Pracownikautp assistant

UTP - logotyp

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

 

Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz

 

Skontaktuj się z nami