Technologia żywności i żywienie człowieka

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

specjalności:

  • INZYNIERIA ŻYWNOŚCI

Co będziesz studiował - jest to kierunek studiów o profilu praktycznym z 3-miesięczną praktyką zawodową. Profil praktyczny studiów da Ci szansę poznania aspektów zawodu technologa żywności. W trakcie 3,5-letniego procesu kształcenia jest uwzględniona 12-tygodniowa praktyka w zakładach przetwórstwa żywności, laboratoriach kontroli jakości (np. PIH, SANEPID, itp.), w zakładach zbiorowego żywienia.

Na studiach spotkasz się z ciekawymi przedmiotami kierunkowymi: żywienie człowieka, ogólna technologia żywności, surowce roślinne i ich pozyskiwanie, surowce zwierzęce i ich pozyskiwanie, inżynieria procesowa, mikrobiologia żywności. Poznasz również główne technologie spożywcze: mleczarską, produktów mięsnych, produktów fermentowanych, produktów zbożowych i piekarskich, węglowodanów, owoców i warzyw oraz gastronomiczną. Czekają na Ciebie również przedmioty dotyczące żywności funkcjonalnej, produktów regionalnych, instrumentalnych metod analizy żywności, opracowywania nowych produktów żywnościowych, reaktorów biochemicznych oraz wiele innych interesujących propozycji. Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra naukowa, a także praktycy pracujący na co dzień w przemyśle.

Gdzie i jaka czeka Cię praca – zdobyte umiejętności i wiedza pozwolą Ci na podjęcie pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, przechowywaniem, kontrolą i obrotem żywności oraz żywieniem człowieka, a także kierowanie firmą produkującą żywność przetworzoną.

Kryteria przyjęć:

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), biologii (B) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) lub 3Ch(pp albo 2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2B(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

 


Drukuj