Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityka plików cookie. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie możesz określić w Twojej przeglądarce.

Zamknij
Logotyp uczelni - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Orzeł - godło Polski

architektura urbanistyka foto1Zakładane efekty kształcenia zdobędziesz wiedzę z zakresu historii i teorii architektury oraz urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji i fizyki budowli, projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Poznasz przepisy techniczno-budowlane, a także metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego. Uzyskasz umiejętności gromadzenia informacji, kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi - z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych - oraz tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne, a także znajomość prawa budowlanego, ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i projektowego w kraju oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Gdzie i jaka czeka Cię praca po ukończeniu studiów będziesz przygotowany do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego oraz możesz pracować w wykonawstwie i nadzorze budowlanym w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem – na przykład w pracowniach (studiach) architektonicznych i urbanistycznych, biurach projektów budowlanych.

architektura urbanistyka foto6Co będziesz studiował na początek przedmioty humanistyczne, w tym dotyczące ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Czekają na Ciebie 4 semestry języka obcego i 2 na zajęcia z wychowania fizycznego. Poznasz podstawy malarstwa, rysunku i rzeźby, podstawy  technologii informacyjnej tj. techniki informatyczne, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i/lub prezentacyjna etc., potem przedmioty podstawowe dla kierunku architektura, a więc matematyka, geometria wykreślana oraz fizyka i mechanika budowli, a na koniec kierunkowe - z zakresu podstaw projektowania architektonicznego i urbanistycznego, historii architektury i urbanistyki, budownictwa ogólnego i materiałoznawstwa, konstrukcji i instalacji budowlanych, sztuk plastycznych i technik warsztatowych, ekonomiki i organizacji procesu inwestycyjnego, prawa w budownictwie oraz etyki zawodu architekta.

architektura urbanistyka foto8Jak długo będziesz studiować kierunek architektura realizowany jest na 3,5-letnich stacjonarnych studiach inżynierskich-architektonicznych, natomiast po ich ukończeniu możesz kontynuować naukę na naszym Wydziale na studiach II stopnia.

Coś praktycznego w trakcie studiów odbędziesz, trwającą 6 tygodni, praktykę zawodową, która pozwoli Ci zdobyć nowe, cenne doświadczenia.

Szczegółowe informacje i zasady przyjęć na kierunek architektura znajdziesz na stronie wydziałowej http://www.wbaiis.utp.edu.pl

Prorektor czuwa! – kierunek architektura uzyskał akceptację planów i programu studiów prorektora ds. dydaktycznych i studenckich co oznacza, że spełnia wymagania wysokiej jakości kształcenia.

Jeśli chcesz zdobyć umiejętności kreowania przestrzeni
i środowiska odpowiedniego do potrzeb funkcjonalnych, biologicznych, psychicznych i estetycznych człowieka – wybierz Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
i kierunek studiów – architektura

Kierunek
Specjalność

Kryteria przyjęć

architektura 
I stopnia - 3,5-letnie inżynier architekt
                                  
Ranking sumy punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym, złożonym z dwóch etapów (EP etap I + EP etap II) i punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki i astronomii (F), historii (H), historii sztuki (HS) obliczonej według wzoru:
Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 1,5M(pp)] + [ 1,5M(2pr) lub F(pp albo 2pr) lub H(pp albo 2pr)
lub HS(pp albo 2pr)] + [EP etap I + EP etap II]
Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.
Egzamin praktyczny jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu architekta. Egzamin składa się z dwóch etapów:
Etap I: rysunek odręczny – rysunek z natury,  na podstawie przedstawionych elementów kompozycji. Ocena od 0 do 150 punktów.
Etap II: test z wyobraźni przestrzennej i kompozycyjnej – kompozycja o charakterze architektonicznym. Ocena od 0 do 150 punktów.
Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego (suma punktów za dwa etapy) przyjmuje się minimum 150 punktów.

Wyszukaj Pracownikautp assistant

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje dotyczące Uniwersytetu UTP wypełnij poniższy formularz:

UTP - logotyp

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

 

Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz

 

Skontaktuj się z nami