Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityka plików cookie. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie możesz określić w Twojej przeglądarce.

Zamknij
Logotyp uczelni - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Orzeł - godło Polski

architektura wnetrz foto1Zakładane efekty kształcenia zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności projektowania wnętrz i mebli, poszerzoną o wiadomości z zakresu historii i teorii architektury oraz sztuk pięknych. Uzyskasz umiejętność tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne. Podczas studiów poznasz podstawy projektowania architektonicznego, aranżacji przestrzeni poprzez strukturę, kolor, światło i formę z uwzględnieniem efektów estetycznych. Poznasz zasady i etapy procesu inwestycyjnego od fazy koncepcji do realizacji. Poza kreatywnością nauczysz się praktycznego kształtowania umiejętności komunikacji między projektantem, inwestorem i  użytkownikiem. Poznasz aktualne trendy w projektowaniu wnętrz i designie. Będziesz przygotowany do zespołowej i indywidualnej pracy projektowej w zakresie architektury wnętrz oraz do organizowania działalności projektowej. Architektura wnętrz jest zwieńczeniem procesu architektonicznego. Korzystając z doświadczeń pracowników Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska poznasz proces powstawania projektów obiektów budowlanych i ich realizacji poprzez budowę. Masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i będziesz przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Gdzie i jaka czeka Cię praca – po ukończeniu studiów będziesz przygotowany do pracy w zespole architektów wnętrz, współpracy z architektem, samodzielnej praktyki projektanta wnętrz, mebli i działalności artystycznej.

architektura wnetrz foto2Co będziesz studiował – na początek przewidziane są przedmioty humanistyczne, w tym dotyczące ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy i ergonomii. Czekają na Ciebie 4 semestry języka obcego i 2 na zajęcia z wychowania fizycznego. Poznasz podstawy projektowania, projektowanie architektury wnętrz, mebli, wystaw, projektowanie architektoniczne, projektowanie oświetlenia, materiałoznawstwo, ergonomię, psychofizjologię widzenia, malarstwo, rysunek, rzeźbę, grafikę komputerową, przedmioty humanistyczne (historia sztuki, historia architektury), nabędziesz też umiejętność przygotowania i prezentacji projektu z wykorzystaniem programów komputerowych.

Jak długo będziesz studiował kierunek architektura wnętrz jest realizowany na 3-letnich stacjonarnych studiach licencjackich (w przygotowywaniu są studia II stopnia).

Coś praktycznego – praktyki stanowią integralną część toku kształcenia; odbędziesz w czasie studiów trwające 5 tygodni praktyki zawodowe, które pozwolą Ci zdobyć nowe cenne doświadczenia.

Szczegółowe informacje i zasady przyjęć – na kierunek architektura wnętrz znajdziesz na www.wbaiis.utp.edu.pl

Prorektor czuwa– kierunek architektura wnętrz uzyskał akceptację planów i programów prorektora ds. dydaktycznych i studenckich, co oznacza że spełnia wymagania wysokiej jakości kształcenia.

Jeżeli chcesz kształtować przestrzeń, która stymuluje ludzkiego ducha,
budzi wrażliwość i dociera do głębi dusz
- wybierz Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska i kierunek studiów – architektura wnętrz
 
Kierunek
Specjalność
Kryteria przyjęć
architektura wnętrz
I stopnia - 3-letnie licencjat
 
Ranking sumy punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym, złożonym z dwóch etapów (EP etap I + EP etap II) i punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki i astronomii (F), historii (H), historii sztuki (HS) obliczonej według wzoru:
Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 1,5M(pp)] + [ 1,5M(2pr) lub F(pp albo 2pr) lub H(pp albo 2pr)
lub HS(pp albo 2pr)] + [EP etap I + EP etap II]
Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.
Egzamin praktyczny jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu architekta wnętrz. Egzamin składa się z dwóch etapów:
Etap I: rysunek  z natury – model, martwa natura. Ocena od 0 do 300 punktów.
Etap II: sprawdzian kierunkowy badający umiejętności przestrzennego myślenia. Ocena od 0 do 300 punktów.
Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego (suma punktów za dwa etapy) przyjmuje się minimum 300 punktów.

Wyszukaj Pracownikautp assistant

UTP - logotyp

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

 

Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz

 

Skontaktuj się z nami