Studia III stopnia

Studia III stopnia studia doktoranckie umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dyscyplinie nauki oraz przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i twórczej, prowadzą do uzyskania stopnia naukowego doktora.

Nabór na rok akademicki 2018/2019 prowadzony jest w trzech dyscyplinach naukowych i trwa do 21 września 2018 r.:

Załączniki:


Drukuj