Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityka plików cookie. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie możesz określić w Twojej przeglądarce.

Zamknij
Logotyp uczelni - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Orzeł - godło Polski

NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 1. podanie na ustalonym formularzu UTP (ankieta osobowa) – wydruk po rejestracji internetowej,

 2. świadectwo dojrzałości w oryginale wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną/szkołę - do wglądu uczelni (wykonania kserokopii – kserokopię wykonuje pracownik uczelni),

 3. dwie aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

  1. fotografia w formie elektronicznej (kandydat samodzielnie wgrywa zdjęcie do systemu IRK),

 4. kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2),

 5. dowód dokonania opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na I rok studiów w UTP,

 6. kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości dwustronicowe uzyskane w systemie starej matury składają dodatkowo kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej - do wglądu uczelni (wykonania kserokopii – kserokopię wykonuje pracownik uczelni),

 7. kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej „International Baccalaureate” IB składają jego oryginał i tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego; kandydat, który w roku 2017 zdaje/zdawał maturę międzynarodową i oczekuje na wystawienie dyplomu, składa zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej; kopię dyplomu (w tym oryginał do wglądu) należy w takim przypadku złożyć we właściwym dziekanacie – nie później niż do 2 października 2017 r.

 8. kandydaci niepełnosprawni składają dodatkowo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

UWAGA !

Kandydaci na kierunek: inżynieria w biologii stosowanej - studia stacjonarne I stopnia - zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej oraz dodatkowo składają:

 • deklarację udziału w projekcie (pobierz)
 • oświadczenie uczestnika projektu (pobierz)
 • formularz danych - dane uczestników indywidualnych (pobierz)

NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 1. podanie na ustalonym formularzu UTP (ankieta osobowa) - wydruk po rejestracji internetowej,

 2. świadectwo dojrzałości w oryginale wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną/szkołę - do wglądu uczelni (wykonania kserokopii - kserokopię wykonuje pracownik uczelni),

 3. dyplom ukończenia studiów w oryginale – do wglądu uczelni (wykonania kserokopii - kserokopię wykonuje pracownik uczelni), zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku braku dyplomu,

 4. dokument zawierający ocenę na dyplomie i egzaminu dyplomowego oraz średnią ocen z toku studiów,

 5. dwie aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

  1. fotografia w formie elektronicznej (kandydat samodzielnie wgrywa zdjęcie do systemu IRK),

 6. kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2)

 7. dowód dokonania opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na I rok studiów w UTP,

 8. kandydaci niepełnosprawni składają dodatkowo: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

Uwaga! niezłożenie dokumentów w terminie spowoduje niedopuszczenie do klasyfikacji na studia.

Dokumenty należy składać zgodnie z terminami oraz:

- w teczce tekturowej z opisem (imię i nazwisko, wydział, kierunek, forma i rodzaj studiów)

- w Punkcie Rekrutacyjnym lub przesłać listem poleconym na adres:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich,

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich,

Al. prof. S. Kaliskiego 7; 85-796 Bydgoszcz

Wyszukaj Pracownikautp assistant

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje dotyczące Uniwersytetu UTP wypełnij poniższy formularz:

UTP - logotyp

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

 

Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz

 

Skontaktuj się z nami