Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityka plików cookie. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie możesz określić w Twojej przeglądarce.

Zamknij
Logotyp uczelni - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Orzeł - godło Polski

NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

  1. podanie na ustalonym formularzu UTP (ankieta osobowa) - wydruk po rejestracji internetowej,

  2. świadectwo dojrzałości w oryginale wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną/szkołę - do wglądu uczelni (wykonania kserokopii - kserokopię wykonuje pracownik uczelni),

  3. dyplom ukończenia studiów w oryginale – do wglądu uczelni (wykonania kserokopii - kserokopię wykonuje pracownik uczelni), zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku braku dyplomu,

  4. dokument zawierający ocenę na dyplomie i egzaminu dyplomowego oraz średnią ocen z toku studiów,

  5. dwie aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

    1. fotografia w formie elektronicznej (kandydat samodzielnie wgrywa zdjęcie do systemu IRK),

  6. kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2)

  7. dowód dokonania opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na I rok studiów w UTP,

  8. kandydaci niepełnosprawni składają dodatkowo: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

Uwaga! niezłożenie dokumentów w terminie spowoduje niedopuszczenie do klasyfikacji na studia.

Dokumenty należy składać zgodnie z terminami oraz:

- w teczce tekturowej z opisem (imię i nazwisko, wydział, kierunek, forma i rodzaj studiów)

- w Punkcie Rekrutacyjnym lub przesłać listem poleconym na adres:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich,

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich,

Al. prof. S. Kaliskiego 7; 85-796 Bydgoszcz

 

Wyszukaj Pracownikautp assistant

UTP - logotyp

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

 

Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz

 

Skontaktuj się z nami