Etapy rejestracji internetowej / krok po kroku

Aby dokonać rejestracji na studia wyższe, należy wykonać następujące kroki: rekrutacja.utp.edu.pl

 • Utwórz konto kandydata
  (przycisk "rejestracja")

 • Zaloguj się do systemu
  (loginem nr PESEL)

 • Uzupełnij dane osobowe
  • należy dokładnie wypełnić wszystkie pola w poszczególnych zakładkach!
   • podstawowe dane
   • dane kontaktowe
   • adres
   • wykształcenie
    (przy rekrutacji studia I stopnia: nowa matura-od 2005 r, stara matura-do 2004 r.)
   • inne
 • Wprowadź:
  • na studia I stopnia: świadectwo dojrzałości
  • na studia II stopnia: ukończoną szkołę wyższą, ocenę na dyplomie

 • Wybierz kierunek studiów
  („zapisz się”)

 • Wypełnij deklarację dotyczącą preferencji wyboru specjalności
  (uwaga ! tylko studia II stopnia dla: WBAiIŚ oraz WTIiE)

 • Dokonaj opłaty rekrutacyjnej "drukuj przelew"
  w przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej, kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku bądź wnieść brakującą opłatę

*Wgraj zdjęcie
(moje konto: prześlij zdjęcie do legitymacji, jeśli będziesz wnioskował o legitymację)

Wydrukuj podanie/ankietę "wydruk podań"

Uwaga!
nie wydrukujesz podania/ankiety jeżeli nie wypełniłeś wszystkich pól dotyczących danych osobowych

Dostarcz komplet wymaganych dokumentów do Punktu Rekrutacyjnego zgodnie z terminarzem rekrutacyjnym.


Drukuj