Zasady i uchwały rekrutacyjne

AKT PRAWNY DOKUMENT ZAŁĄCZNIK
Uchwała nr 2/402 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie: warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia w UTP w roku akademickim 2018/2019 pdf  
Uchwała nr 3/410 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie: zmian w uchwale nr 2/402 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia w UTP w roku akademickim 2018/2019 pdf  

Uchwała nr 2/410 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie: limitów przyjęć na I rok studiów wyższych w roku akademickim 2018/2019

pdf pdf
Uchwała nr 2/414 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie: szczegółowych zasad przyjmowania na studia w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich laureatów oraz finalistów olimiad przedmiotowych stopnia centralnego na lata 2018/2020 pdf  
Uchwała nr 17/416 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzea Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2018 . w sprawie: szczegółowych zasad przyjmowania na studia lauretów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnie pdf  
Uchwała nr 24/408 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: warunków rekrutacji i liczby miejsc na rok akademicki 2018/2019 oraz szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na pierwszy rok studiów jednolitych magisterskich na kierunek weterynaria pdf  
Uchwała nr 6/411 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie: utworzenia stacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „gospodarowanie zasobami naturalnymi" na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt
pdf  
Uchwała nr 2/413 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie: utworzenia stacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku „geodezja i kartografia" na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska pdf  
Uchwała nr 3/413 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie: utworzenia stacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku „mechatronika" na Wydziale Inżynierii Mechanicznej pdf  
Uchwała nr 6/413 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie: utworzenia kierunku studiów interdyscyplinarnych „inżynieria biomedyczna" prowadzonego wspólnie przez Wydział Inżynierii Mechaniczne Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Wydział Lekarski Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim pdf  
ZARZĄDZENIE Nr Z.58.2017.2018 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wysokości opiat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2018/2019 pdf  

 


Drukuj