Opłata rekrutacyjna

Kandydaci na I rok studiów wyższych, stacjonarnych i niestacjonarnych wnoszą opłatę z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia (zwaną w IRK opłatą rekrutacyjną).

Opłata rekrutacyjna, ustalona dla kandydatów na rok akademicki 2019/2020 wynosi:

  • kierunki: architektura, architektura wnętrz oraz wzornictwo (studia pierwszego stopnia) 150 zł
  • kierunki pozostałe: 85 zł

Opłatę należy wnieść na konto indywidualne, wyświetlone po zakończeniu rejestracji internetowej w IRK. Zakładka: moje konto/płatności/twoje indywidualne konto do wpłat.

Dowód dokonania opłaty należy dołączyć do kompletu dokumentów składanych w UTP. Opłata nie podlega zwrotowi.

Brak wpływu opłaty rekrutacyjnej na konto indywidualne w UTP spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania klasyfikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego stopnia.

Brak dowodu wpłaty przy składaniu dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania klasyfikacyjnego na studia niestacjonarne pierwszego stopnia, na studia drugiego stopnia oraz w rekrutacji uzupełniającej na wszystkie formy i poziomy studiów.

Terminy wpłat:

Poziom i forma studiów  Terminy
pierwszego stopnia Wpłaty
(termin zalecony)
wpływu na konto indywidualne w UTP
(termin nieprzekraczalny)
stacjonarne
(pozostałe kierunki)
rekrutacja uzupełniająca
(tura 4)
od 10.09.2019 r.
do 20.09.2019 r.
dowód wpłaty w oryginale przy składaniu dokumentów
tj. do 23.09.2019 r.
niestacjonarne rekrutacja uzupełniająca
(tura 2)
od 10.09.2019 r.
do 20.09.2019 r.
dowód wpłaty w oryginale przy składaniu dokumentów
tj. do 23.09.2019 r.
drugiego stopnia rekrutacja podstawowa
(tura 1)
od 03.06.2019 r.
do 23.09.2019 r.
dowód wpłaty w oryginale przy składaniu dokumentów
tj. do 24.09.2019 r.

Sprawdź koniecznie czy opłata wpłynęła na konto UTP !

W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej, kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku, bądź wnieść brakującą opłatę.


Drukuj