Inżynieria środowiska - zasady rekrutacji

  1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek inżynieria środowiska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera obieranego kierunku oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.
  2. Podstawą umieszczenia kandydata na liście rankingowej jest ocena na dyplomie ukończenia studiów w ramach określonego limitu.
  3. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

Drukuj