Najlepsi absolwenci 2017/2018 (kredyty studenckie)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.09.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich na stronie http://www.utp.edu.pl/pl/student/doktorant/pomoc-materialna/kredyty-studenckie publikujemy listę najlepszych absolwentów Uczelni roku akademickiego 2017/2018.

Stypendia Prezydenta Miasta dla wyróżniających się studentów

Informujemy, że istnieje możliwość aplikowania o stypendia Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wyróżniających się studentów.

Stosowny wniosek po wypełnieniu wraz z załącznikami potwierdzającymi zawarte w nim informacje należy złożyć w Dziekanacie Wydziału w terminie do dnia 7 stycznia 2019 r.

Kandydatów do stypendiów, na podstawie złozonych wniosków, po ich uprzednim potwierdzeniu przez Wydział, zgłasza Rektor.   

Wysokość stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2018/2019

W dniu 14 listopada 2018 r. Zarządzeniem nr Z.16.2018.2019 Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego oraz Uczelniana Radą Samorządu Doktorantów ustalił następujące zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2018/2019:

Program stypendialny dla Polaków ze Wschodu

Program Stypendialny im. Stanisława Grabskiego dla Polaków ze Wschodu w roku akademickim 2018/2019 - X edycja to inicjatywa skierowana do osób polskiego pochodzenia wywodzących się z krajów byłego ZSRR.

Ubezpieczenia NNW i OC studentów i doktorantów

Przypominamy o możliwości skorzystania z oferty ubezpieczenia NNW i OC przygotowanej specjalnie dla studentówi i doktorantów naszego Uniwersytetu przez InterRisk Vienna Insurance Group.
Czas na wykupienie ubezpieczenia upływa 31 stycznia 2019 r.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą pod adresem:  http://www.utp.edu.pl/pl/student/ubezpieczenia-nnw-i-oc.

Oświadczenia RODO - stypendia

Uwaga! W związku z obowiązkiem wynikającym z RODO (dot. przetwarzania danych członków rodziny studenta) wprowadzony został nowy wzór oświadczenia składanego przez studentów i doktorantów jako załącznik do wniosku o stypendium socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości oraz zapomogi.

Terminy składania wniosków o stypendia

Komunikat Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich w sprawie terminów składania wniosków o stypendia w semestrze zimowym r.a. 2018/2019

Ubezpieczenia NNW i OC studentów

Informujemy, że na ubezpieczyciela studentów w roku akademickim 2018/2019 wybrany został InterRisk Vienna Insurance Group.
 
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą pod adresem:  http://www.utp.edu.pl/pl/student/ubezpieczenia-nnw-i-oc.

Nowe regulaminy pomocy materialnej

Uwaga studenci i doktoranci!

  • Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów obowiązujący w r.a. 2018/2019 oraz nowe wzory wniosków już na stronie.
  • Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów obowiązujący w r.a. 2018/2019 oraz nowe wzory wniosków już na stronie.

Umów się na bezpłatną sesję coachingową!

Z okazji tygodnia coachingu Wydział Zarządzania wraz z Pełnomocnikiem Rektora ds. doskonalenia Jakości Kształcenia studentów zaprasza na bezpłatną godzinną sesję coachingową z certyfikowanym career coachem ICC.

Menu