Konkurs "Ubezpiecz się i wygraj nagrodę"

Program stypendialny dla Polaków ze Wschodu

Program Stypendialny im. Stanisława Grabskiego dla Polaków ze Wschodu w roku akademickim 2018/2019 - X edycja to inicjatywa skierowana do osób polskiego pochodzenia wywodzących się z krajów byłego ZSRR.

Ubezpieczenia NNW i OC studentów i doktorantów

Przypominamy o możliwości skorzystania z oferty ubezpieczenia NNW i OC przygotowanej specjalnie dla studentówi i doktorantów naszego Uniwersytetu przez InterRisk Vienna Insurance Group.
Czas na wykupienie ubezpieczenia upływa 31 stycznia 2019 r.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą pod adresem:  http://www.utp.edu.pl/pl/student/ubezpieczenia-nnw-i-oc.

Oświadczenia RODO - stypendia

Uwaga! W związku z obowiązkiem wynikającym z RODO (dot. przetwarzania danych członków rodziny studenta) wprowadzony został nowy wzór oświadczenia składanego przez studentów i doktorantów jako załącznik do wniosku o stypendium socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości oraz zapomogi.

Terminy składania wniosków o stypendia

Komunikat Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich w sprawie terminów składania wniosków o stypendia w semestrze zimowym r.a. 2018/2019

Ubezpieczenia NNW i OC studentów

Informujemy, że na ubezpieczyciela studentów w roku akademickim 2018/2019 wybrany został InterRisk Vienna Insurance Group.
 
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą pod adresem:  http://www.utp.edu.pl/pl/student/ubezpieczenia-nnw-i-oc.

Nowe regulaminy pomocy materialnej

Uwaga studenci i doktoranci!

  • Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów obowiązujący w r.a. 2018/2019 oraz nowe wzory wniosków już na stronie.
  • Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów obowiązujący w r.a. 2018/2019 oraz nowe wzory wniosków już na stronie.

Uwaga studenci! Stypendia MNiSW

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września br. dziekanaty Wydziałów przyjmują wnioski o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019.

Umów się na bezpłatną sesję coachingową!

Z okazji tygodnia coachingu Wydział Zarządzania wraz z Pełnomocnikiem Rektora ds. doskonalenia Jakości Kształcenia studentów zaprasza na bezpłatną godzinną sesję coachingową z certyfikowanym career coachem ICC.

Komunikat

W związku z organizacją Juwenaliów 2018 na studiach stacjonarnych obowiązują godziny rektorskie!

 

Menu