godlo
logoutp
hr excellence

Witamy na UTP!

Szanowni Państwo, gratulujemy przyjęcia na studia w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy i dziękujemy za wybranie naszego Uniwersytetu.

Ubezpieczenia NNW i OC studentów

Informujemy, że ubezpieczycielem studentów w roku akademickim 2019/2020 jest InterRisk Vienna Insurance Group. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą pod adresem:  http://www.utp.edu.pl/pl/student/ubezpieczenia-nnw-i-oc.

Zmiany w dokumentowaniu wniosku o stypendium socjalne w roku 2019/2020 - aktualizacja komunikatu

Od 1 października 2019 r. wchodzą w życie nowe przepisy w zakresie świadczeń dla studentów, które wprowadziła ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Istotną zmianą w przypadku studenta/ doktoranta, który ubiega się o stypendium socjalne przy dochodzie do 528 zł jest wprowadzenie obowiązku przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny.

Kwaterowanie w Domach Studenta

Drodzy Studenci.

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi ogłoszeniami dotyczącymi zakwaterowania w Domach Studenta. W ostatnim czasie opublikowne zostały:

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów

Drodzy studenci!

7 października 2019 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium Ministra za znaczące osiągniecia na rok akademicki 2019/2020.

Komunikat w sprawie terminów kwaterowania w DS na rok akademicki 2019/2020

Termin składania wniosków o stypendia socjalne i dla osób niepełnosprawnych

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium dla osób niepełnosprawnych od pierwszego miesiąca (października) w roku akademickim 2019/2020 upływa:
15 października 2019 r. - dla studentów
21 października 2019 r. - dla doktorantów

Stypendia rektora dla studentów w roku akademickim 2019/2020

Drodzy studenci!
Zachęcamy do zapoznania się z nowymi zasadami przyznawania stypendiów rektora dla studentów. Termin składania wniosków upływa 10 października 2019 r.

Szczegóły na stronie: http://www.utp.edu.pl/pl/student/pomoc-materialna/stypendia-i-zapomogi/stypendia-rektora-dla-najlepszych-studentow

Gratulujemy przyjęcia na studia wyższe!

Szanowni Państwo, gratulujemy przyjęcia na studia na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Dziękujemy za wybranie naszej uczelni.

Nowy Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu

Drodzy studenci oraz doktoranci, którzy podjęliście studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020!

Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującym od 1 października 2019 r. Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów, który zastąpi dotychczasowy Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej. Znajdziecie w nim m.in. nowe zasady przyznawania stypendiów rektora, stypendiów socjalnych oraz zapomóg, a także nowe wzory druków.

Szczegóły na stronie: http://www.utp.edu.pl/pl/student/studia-i-stopnia/pomoc-materialna/regulamin-przyznawania-swiadczen-pomocy-materialnej

 

Menu