Stypendia Prezydenta Miasta dla wyróżniających się studentów

Informujemy, że istnieje możliwość aplikowania o stypendia Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wyróżniających się studentów.

Stosowny wniosek po wypełnieniu wraz z załącznikami potwierdzającymi zawarte w nim informacje należy złożyć w Dziekanacie Wydziału w terminie do dnia 7 stycznia 2019 r.

Kandydatów do stypendiów, na podstawie złozonych wniosków, po ich uprzednim potwierdzeniu przez Wydział, zgłasza Rektor.   

 

Informacja o nagrodach i stypendiach naukowych Prezydenta Miasta wraz ze wzorami wymienionych wniosków oraz wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy, w zakładce „Ogłoszenia/Wydział Edukacji i Sportu”:

www.bip.um.bydgoszcz.pl/struktura_miasta/wydzialy_urzedu_miasta/wydzial_edukacji_i_sportu/ogloszenia/.

 

 

 

 


Drukuj