Najlepsi absolwenci 2017/2018 (kredyty studenckie)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.09.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich na stronie http://www.utp.edu.pl/pl/student/doktorant/pomoc-materialna/kredyty-studenckie publikujemy listę najlepszych absolwentów Uczelni roku akademickiego 2017/2018.

Lista służy do celów weryfikacji i wydania przez dziekanat wydziału zaświadczenia do banku w celu częściowego umorzenia kredytu lub pożyczki studenckiej absolwentom, którzy pobierali kredyt lub pożyczkę studencką i znaleźli się w odpowiedniej grupie najlepszych absolwentów Uczelni.


Drukuj