Opłaty za usługi edukacyjne

1. Zasady pobierania opłat, w tym terminy oraz tryb i warunki zwalniania

 

AKT PRAWNYDOKUMENTZMIANYZAŁĄCZNIKI
Uchwała nr 35/428 Senatu UTP w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz inne pobierane opłaty, w tym terminy ich wymagalności oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat (z dnia 22.05.2019 r.) pdf pdf  pdf

 

2. Wysokość opłat za usługi edukacyjne

 

AKT PRAWNYDOKUMENTZMIANYZAŁĄCZNIKI
ZARZĄDZENIE Nr Z.66.2018.2019 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z dnia 30 maja 2019 r. zarządzenie w sprawie wysokości opłat za  usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów I i II stopnia, w tym cudzoziemców studiujących na zasadach obywateli polskich, w roku akademickim 2019/2020 pdf brak

pdf

pdf

pdf

ZARZĄDZENIE Nr Z.65.2018.2019 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z dnia 30 maja 2019 r. zarządzenie w sprawie wysokości opłat za  usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności, prowadzone w języku polskim lub języku obcym, w roku akademickim 2019/2020 pdf brak

pdf

ZARZĄDZENIE Nr Z.68.2017.2018 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z dnia 2 lipca 2018 r. zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i uczestników studiów doktoranckich, w tym cudzoziemców studiujących na zasadach obywateli polskich, w roku akademickim 2018/2019 pdf brak

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

ZARZĄDZENIE Nr Z.69.2017.2018 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z dnia 2 lipca 2018 r. zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla cudzoziemców - studentów i uczestników studiów doktoranckich (trzeciego stopnia) podejmujących studia na zasadach odpłatności lub prowadzone w języku obcym, w roku akademickim 2018/2019 pdf   pdf 
ZARZĄDZENIE Nr Z.74.2016.2017 w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i uczestników studiów doktoranckich, w tym cudzoziemców studiujących na zasadzie obywateli polskich, w roku akademickim 2017/2018 (z dnia 03.07.2017 r.) pdf  

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

ZARZĄDZENIE Nr Z.76.2016.2017 w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla cudzoziemców - studentów i uczestników studiów doktoranckich (trzeciego stopnia) podejmujących studia na zasadach odpłatności lub prowadzone w języku obcym, w roku akademickim 2017/2018 (z dnia 10.07.2017 r.) pdf  

pdf

 

3. Wzór oświadczenia

 

AKT PRAWNYDOKUMENTZAŁĄCZNIKI
Zarządzenie nr Z.67.2018.2019 z dnia 2019-06-03 - w sprawie: określenia wzoru oświadczenia studenta w sprawie opat za usługi edukacyjne oraz inne opłaty pobierane przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

pdf

pdf

4. Wniosek o wystawienie faktury za usługi edukacyjne