Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityka plików cookie. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie możesz określić w Twojej przeglądarce.

Zamknij
Logotyp uczelni - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Orzeł - godło Polski

Ostatnia aktualizacja:  9 stycznia 2018

 

Informacje ogólne o Domach Studenta UTP:


Wniosek należy złożyć w Administracji Domu Studenta. Przy jego wypełnianiu w trakcie trwania roku akademickiego nie ma obowiązku wskazywania dochodu w rodzinie.

Adresy Domów Studenta:

DSB-1: ul. Koszarowa 9, 85-324 Bydgoszcz, tel. 52 374-90-90, e-mail: zofia.olejarz@utp.edu.pl 
DSB-2: ul. Koszarowa 9a, 85-324 Bydgoszcz, tel. 52 374-90-85, e-mail: dorota.boguslawska@utp.edu.pl

DS F-1: Al. Prof. S. Kaliskiego 12, 85-796 Bydgoszcz, tel. 52 340-87-40, e-mail: adm-dsf1@utp.edu.pl
DS F-2: Al. Prof. S. Kaliskiego 14, 85-796 Bydgoszcz, tel. 52 340-87-95, e-mail: adm-dsf2@utp.edu.pl

 

Przy kwaterowaniu należy posiadać:
- dowód dokonania opłaty za pierwszy m-c (wpłata na właściwy numer konta, informacja poniżej),
- dwa zdjęcia legitymacyjne,
- dwa egzemplarze umowy o zakwaterowanie.

Numery kont:

 1. studenci UTP oraz studenci innych Uczelni, z którymi UTP podpisał umowę o kwaterowaniu (dotyczy następujących uczelni bydgoskich: KPSW, UMK CM, WSG, Akademia Muzyczna, UKW) 
  należność za zakwaterowanie wpłacają na indywidualny numer konta do płatności za Dom Studenta.
 2. studenci innych Uczelni, z którymi UTP nie podpisał umowy o kwaterowaniu (dotyczy pozostałych uczelni niewymienionych powyżej)
  należność za zakwaterowanie wpłacają na numer konta Uczelni: 
  PeKaO SA II.O. Bydgoszcz 93 1240 3493 1111 0000 4279 1256
 3. studenci obcokrajowcy (w tym studenci Erasmusa)
  należność za zakwaterowanie wpłacają na numer konta Domu Studenta, w którym zamieszkają:

  DS-B1     82 1240 2092 9128 5991 9999 9941
  DS-B2     29 1240 2092 9128 5992 9999 9941
  DS-F1     73 1240 2092 9128 5993 9999 9941
  DS-F2     20 1240 2092 9128 5994 9999 9941

 

Wzory umów  o zakwaterowanie na rok akademicki 2017/2018

1)  dla studentów Uniwersytetu

2)  dla studentów innych uczelni, z którymi UTP podpisał porozumienie o zakwaterowaniu (dot. następujących Uczelni bydgoskich: UKW; KPSW; WSG, Akademia Muzyczna, CM UMK)

Kodeks Etyki Studenta

Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich

w Bydgoszczy

My, studenci Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy, mając na uwadze doniosły wpływ nauki na jakość ludzkiego życia, żywimy przekonanie, iż stanęliśmy przed szansą, która przez wieki była niedostępna i elitarna, której wielu młodych ludzi w przeszłości nie otrzymało nie ze względu na osobiste predyspozycje, lecz stosunki społeczne. Tą szansą jest możliwość zdobycia wiedzy. Wierzymy, że ten kodeks posłuży za dowód naszej świadomości jej niezwykłego znaczenia, a także poczucia odpowiedzialności, która z niej wynika. Będąc wiernymi naszym powinnościom akademickim i społecznym, mając świadomość odpowiedzialności za dobre imię studenta, zobowiązujemy się do przestrzegania zasad etycznych i stosowania się do najwyższych standardów akademickich oraz deklarujemy, iż będziemy:

§ 1

1.Kierować się fundamentalnymi zasadami moralnymi i etycznymi, będącymi podporą cywilizacji, w której funkcjonujemy.
2.Przestrzegać obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy – Prawoszkolnictwie wyższym oraz innych aktów prawnych obowiązujących w naszej Uczelni.

§ 2

1.Nieustannie dążyć do samodoskonalenia.
2.Wspierać pozostałych studentów w ich dążeniu do poszerzania wiedzyumiejętności.
3.Zdobytą wiedzę wykorzystywać dla dobra Kraju.

§ 3

Postępować zgodnie z treścią złożonego przez nas ślubowania, w szczególności:

a) wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości;
b) szanować prawa i zwyczaje akademickie;
c) dbać o godność i honor studenta.

§ 4

Uczciwie i rzetelnie wywiązywać się z naszych obowiązków, w szczególności:

a) uzyskiwać zaliczenia przedmiotów oraz przygotowywać prace zaliczeniowe i dyplomowe z poszanowaniem praw autorskich;
b) wypełniać zobowiązania wobec uczelni z poszanowaniem wyznaczonych terminów.

§ 5

Korzystać z wolności słowa z poszanowaniem zasad rzetelnej i merytorycznej dyskusji.

§ 6

Postępować dla dobra wspólnoty akademickiej, dbać o dobre imię i pozytywny wizerunek Uczelni oraz szanować jej tradycje.

§ 7

1.Szanować godność wszystkich członków społeczności akademickiej.
2.Odnosić się do pracowników Uczelni z należnym im szacunkiem.

§8

Współdziałać na rzecz krzewienia i upowszechniania niniejszego Kodeksu wśród studentów oraz innych członków społeczności akademickiej Uczelni.

Wyszukaj Pracownikautp assistant

UTP - logotyp

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

 

Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz

 

Skontaktuj się z nami