Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityka plików cookie. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie możesz określić w Twojej przeglądarce.

Zamknij
Logotyp uczelni - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Orzeł - godło Polski

Ostatnia aktualizacja:  13 czerwca 2018

 

Informacje ogólne o Domach Studenta UTP:

Wnioski o zakwaterowanie na wakacje letnie 2017/2018

Wnioski o zakwaterowanie na rok akademicki 2018/2019

1) dla studentów Uniwersytetu:

- Komunikat dla studentów studiów stacjonarnych UTP
- Terminarz przyznawania miejsc

- Instrukcja obliczania dochodu w rodzinie
- Kalkulator dochodowy (arkusz excell)
            przykład 1
            przykład 2

            przykład 3
            przykład 4
- Cennik opłat za zakwaterowanie dla studentów UTP 2018/2019

INTERNETOWA REJESTRACJA DO DS: https://ds.utp.edu.pl/
Uwaga! Wniosek należy wydrukować i podpisany złożyc w wybranym Domu Studenta. Szczegóły w powyższym komunikacie.

2) dla studentów innych uczelni:

- Komunikat dla studentów innych uczelni,
- Terminarz przyznawania miejsc,
- Cennik opłat za zakwaterowanie (w przygotowaniu)

INTERNETOWA REJESTRACJA DO DS: https://ds.utp.edu.pl/

Uwaga! Wniosek należy wydrukować i podpisany złożyc w wybranym Domu Studenta. Szczegóły w powyższym komunikacie.

 

3) dla pozostałych osób - Informacji o możliwości zakwaterowania udzielają bezpośrednio administracje Domów Studenta:

DSB-1: ul. Koszarowa 9, 85-324 Bydgoszcz, tel. 52 374-90-90, e-mail: zofia.olejarz@utp.edu.pl 
DSB-2: ul. Koszarowa 9a, 85-324 Bydgoszcz, tel. 52 374-90-85, e-mail: dorota.boguslawska@utp.edu.pl

DS F-1: Al. Prof. S. Kaliskiego 12, 85-796 Bydgoszcz, tel. 52 340-87-40, e-mail: adm-dsf1@utp.edu.pl
DS F-2: Al. Prof. S. Kaliskiego 14, 85-796 Bydgoszcz, tel. 52 340-87-95, e-mail: adm-dsf2@utp.edu.pl

 

Kodeks Etyki Studenta

Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich

w Bydgoszczy

My, studenci Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy, mając na uwadze doniosły wpływ nauki na jakość ludzkiego życia, żywimy przekonanie, iż stanęliśmy przed szansą, która przez wieki była niedostępna i elitarna, której wielu młodych ludzi w przeszłości nie otrzymało nie ze względu na osobiste predyspozycje, lecz stosunki społeczne. Tą szansą jest możliwość zdobycia wiedzy. Wierzymy, że ten kodeks posłuży za dowód naszej świadomości jej niezwykłego znaczenia, a także poczucia odpowiedzialności, która z niej wynika. Będąc wiernymi naszym powinnościom akademickim i społecznym, mając świadomość odpowiedzialności za dobre imię studenta, zobowiązujemy się do przestrzegania zasad etycznych i stosowania się do najwyższych standardów akademickich oraz deklarujemy, iż będziemy:

§ 1

1.Kierować się fundamentalnymi zasadami moralnymi i etycznymi, będącymi podporą cywilizacji, w której funkcjonujemy.
2.Przestrzegać obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy – Prawoszkolnictwie wyższym oraz innych aktów prawnych obowiązujących w naszej Uczelni.

§ 2

1.Nieustannie dążyć do samodoskonalenia.
2.Wspierać pozostałych studentów w ich dążeniu do poszerzania wiedzyumiejętności.
3.Zdobytą wiedzę wykorzystywać dla dobra Kraju.

§ 3

Postępować zgodnie z treścią złożonego przez nas ślubowania, w szczególności:

a) wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości;
b) szanować prawa i zwyczaje akademickie;
c) dbać o godność i honor studenta.

§ 4

Uczciwie i rzetelnie wywiązywać się z naszych obowiązków, w szczególności:

a) uzyskiwać zaliczenia przedmiotów oraz przygotowywać prace zaliczeniowe i dyplomowe z poszanowaniem praw autorskich;
b) wypełniać zobowiązania wobec uczelni z poszanowaniem wyznaczonych terminów.

§ 5

Korzystać z wolności słowa z poszanowaniem zasad rzetelnej i merytorycznej dyskusji.

§ 6

Postępować dla dobra wspólnoty akademickiej, dbać o dobre imię i pozytywny wizerunek Uczelni oraz szanować jej tradycje.

§ 7

1.Szanować godność wszystkich członków społeczności akademickiej.
2.Odnosić się do pracowników Uczelni z należnym im szacunkiem.

§8

Współdziałać na rzecz krzewienia i upowszechniania niniejszego Kodeksu wśród studentów oraz innych członków społeczności akademickiej Uczelni.

Wyszukaj Pracownikautp assistant

UTP - logotyp

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

 

Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz

 

Skontaktuj się z nami