Odpłatność za studia i usługi edukacyjne

 AKT PRAWNY

DOKUMENT

ZMIANY

ZAŁĄCZNIKI

ZARZĄDZENIE Nr Z.68.2017.2018 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z dnia 2 lipca 2018r zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i uczestników studiów doktoranckich, w tym cudzoziemców studiujących na zasadach obywateli polskich, w roku akademickim 2018/2019

pdf

brak 

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

ZARZĄDZENIE Nr Z.69.2017.2018 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z dnia 2 lipca 2018r. zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla  cudzoziemców - studentów i uczestników studiów doktoranckich (trzeciego stopnia) podejmujących studia na zasadach odpłatności lub prowadzone w języku obcym, w roku akademickim 2018/2019

pdf

brak 

pdf

ZARZĄDZENIE Nr Z.74.2016.2017 w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i uczestników studiów doktoranckich, w tym cudzoziemców studiujących na zasadzie obywateli polskich, w roku akademickim 2017/2018 (z dnia 03.07.2017 r.)

pdf

brak

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

ZARZĄDZENIE Nr Z.76.2016.2017 w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla  cudzoziemców - studentów i uczestników studiów doktoranckich (trzeciego stopnia) podejmujących studia na zasadach odpłatności lub prowadzone w języku obcym, w roku akademickim 2017/2018 (z dnia 10.07.2017 r.) 

pdf

brak

pdf

Uchwała nr 8/403 Senatu UTP w sprawie zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne oraz za dokumenty wydawane studentom i absolwentom, w tym tryb i warunki zwalniania z tych opłat (z dnia 28.06.2017 r.) 

pdf

brak

brak