Odpłatność za studia i usługi edukacyjne

1. Zasady wnoszenia opłat, w tym tryb i warunki zwalniania

 

AKT PRAWNYDOKUMENTZMIANYZAŁĄCZNIKI
Uchwała nr 8/403 Senatu UTP w sprawie zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne oraz za dokumenty wydawane studentom i absolwentom, w tym tryb i warunki zwalniania z tych opłat (z dnia 28.06.2017 r.) pdf brak  

 

2. Wysokość opłat

 

AKT PRAWNYDOKUMENTZMIANYZAŁĄCZNIKI
ZARZĄDZENIE Nr Z.68.2017.2018 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z dnia 2 lipca 2018 r. zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i uczestników studiów doktoranckich, w tym cudzoziemców studiujących na zasadach obywateli polskich, w roku akademickim 2018/2019 pdf brak

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

ZARZĄDZENIE Nr Z.69.2017.2018 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z dnia 2 lipca 2018 r. zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla cudzoziemców - studentów i uczestników studiów doktoranckich (trzeciego stopnia) podejmujących studia na zasadach odpłatności lub prowadzone w języku obcym, w roku akademickim 2018/2019 pdf   pdf 
ZARZĄDZENIE Nr Z.74.2016.2017 w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i uczestników studiów doktoranckich, w tym cudzoziemców studiujących na zasadzie obywateli polskich, w roku akademickim 2017/2018 (z dnia 03.07.2017 r.) pdf  

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

ZARZĄDZENIE Nr Z.76.2016.2017 w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla cudzoziemców - studentów i uczestników studiów doktoranckich (trzeciego stopnia) podejmujących studia na zasadach odpłatności lub prowadzone w języku obcym, w roku akademickim 2017/2018 (z dnia 10.07.2017 r.) pdf  

pdf

 

3. Wzory umów

 

AKT PRAWNYDOKUMENTZMIANYZAŁĄCZNIKI
Uchwała nr 4/378 Senatu UTP z dnia 18.03.2015 r. w sprawie określenia wzorów umów regulujących warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów i studiów doktoranckich w UTP pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

4. Wniosek o wystawienie faktury za usługi edukacyjne