Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej

Regulamin obowiązujący w r.a. 2018/2019 tekst ujednolicony <pobierz>

Zarządzenia Rektora w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu: Z.2.2018.2019 <pobierz> Z.8.2018.2019 <pobierz>

WZORY DRUKÓW obowiązujących w r.a. 2018/2019