Rekrutacja uzupełniająca!

Uwaga!  KANDYDACI NA STUDIA

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy prowadzi rekrutację uzupełniającą na studia stacjonarne, pierwszego stopnia na następujące kierunki:

 • analityka chemiczna i spożywcza
 • architektura krajobrazu
 • biotechnologia
 • budownictwo
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • finanse i rachunkowość
 • fizyka techniczna
 • informatyka stosowana
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria gazu łupkowego
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria odnawialnych źródeł energii
 • inżynieria środowiska
 • mechanika i budowa maszyn
 • nanobioinżynieria
 • ochrona środowiska
 • ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie
 • przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • rolnictwo
 • technologia chemiczna
 • technologia żywności i żywienie człowieka ( WTiICh oraz WRiB)
 • teleinformatyka
 • transport
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zoofizjoterapia
 • zootechnika

Rejestracja i składanie dokumentów do 26 lipca 2016 r.

Punkt Rekrutacyjny: Al. prof. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz (Fordon)

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00

Ogłoszenie wyników 29 lipca 2016 r.