KOMUNIKAT

W związku z pracami remontowymi Al.prof. Sylwestra Kaliskiego, który obejmie wymianę nawierzchni jezdni oraz chodnika proszę pracowników Uczelni oraz studentów o nieparkowanie pojazdów na chodniku. Generalny wykonawca robót, firma STRABAG Sp. o.o. poinformowała, iż do zaparkowanych pojazdów będzie wzywać Policję lub Straż Miejską, oraz wyciągać konsekwencje prawne od ich właścicieli za ewentualne szkody z uwagi, iż nawierzchnia na chodnikach nie jest przystosowana do parkowania pojazdów.

mgr inż.Tomasz Drzewiecki
Z-ca Kierownika Działu Administracji i Obsługi Obiektów
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im.Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy