Medale dla naukowców z WTiICH

Miło jest nam poinformować, że w X Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków - IWIS 2016, pracownicy naukowi Wydziału Technologii iInżynierii Chemicznej, Katedra Aparatury i Technologii Żywności naszego uniwersytetu zdobyli nastepujące nagrody: 

1.     Złoty medal. P-410 724. Technologia odkażanie nasion pomidora od raka bakteryjnego. X Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków. IWIS2016. M. Domoradzki, J. Kaniewska-Szulc, W. Poćwiardowski, Politechnika Warszawska 10-12 października.

2.   Srebrny medal. P-412 107. Dozownik do przesiewacza wibracyjnego wielopokładowego. X Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków. IWIS 2016. W. Poćwiardowski. D. Żórawski, J. Kaniewska-Szulc, M. Domoradzki. Politechnika Warszawska. 10-12 października.

3.   Srebrny medal. P-412 091. Sposób i urządzenie do rozdrabniania torfu.X Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków. IWIS 2016. M. Domoradzki, J. Kaniewska-Szulc, W. Poćwiardowski, W. Dzikowska. Politechnika Warszawska. 10-12 października.

W tym roku już po raz 10. zorganizowano Międzynarodowa Warszawską Wystawę Wynalazków „IWIS 2016”. Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym RP i Politechniką Warszawską. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 10-12 października 2016 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Zeszłorocza edycja odbyła się pod patronatem m.in. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki, Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczych – IFIA, a także Konfederacji Lewiatan, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Rady Głównej Instytutów Badawczych i Naczelnej Organizacji Technicznej – FSNT.

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS to jedyne w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje. W poprzednich latach na wystawie gościliśmy wynalazców z ponad 20 państw m.in. z Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Egiptu, Iranu, Kanady, Malezji, Korei, Turcji i Wielkiej Brytanii. Rok temu polscy i międzynarodowi wynalazcy zaprezentowali na wystawie blisko 400 innowacji, stanowiących przegląd osiągnięć technicznych, częściowo już wykorzystywanych w praktyce, a częściowo wciąż oczekujących na wdrożenie. Każdego roku wystawie towarzyszą również wykłady i prelekcje dotyczące praw własności intelektualnej i przyznawania patentów.

Serdecznie gratulujemy