O komercjalizacji badań i współpracy z biznesem na UTP

W dniu wczorajszym w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy odbyła się konferencja pt. “KOMERCJALIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH SZANSĄ DLA NAUKOWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO”.

Konferencję zorganizowały Zarząd PSSE sp. z o.o. oraz Rektor UTP w Bydgoszczy pod patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Obrady poprzedziło spotkanie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, Wicemarszałka Województwa Zbigniewa Ostrowskiego, Rektora UTP prof. Tomasza Topolińskiego, Prezesa PSSE Aleksandry Jankowskiej, Wiceprezesa PSSE Andrzeja Marszk. Podczas spotkania zgodnie podkreślano, że komercjalizacja badań naukowych to szansa zarówno dla uczelni jak i możliwość rozwoju i wzrost konkurencyjności dla przedsiębiorców. Ideę tej współpracy wspólnie popierają władze naszego województwa.

 

Celem spotkania, w którym uczestniczyło duże grono naukowców, przedsiębiorców, przedstawicieli Instytucji Otoczenia Biznesu, było pokazanie możliwości jakie płyną ze współpracy całego ekosystemu odpowiedzialnego za tworzenie innowacji. Stąd przede wszystkim prezentacja dotycząca procesu komercjalizacji i transferu technologii realizowanego przez CTT, stąd informacje płynące od Pracodawców Kujaw i Pomorza odnośnie możliwości wsparcia finansowego innowacyjnych pomysłów i wreszcie prezentacja możliwości wspierania przedsiębiorców przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczna w zakresie współpracy międzyregionalnej, międzynarodowej czy inwestycyjnej.

Bardzo ważnym elementem konferencji był panel dyskusyjny, w którym aktywnie uczestniczył Pan Wojewoda, JM Rektor UTP, Wiceprezes PSSE Pan Andrzej Marszk, Wiceprezes Izby Przemysłowo Handlowej w Toruniu i przedsiębiorca Pan Karol Polasik, Pan Lech Światły reprezentujący Pracodawców Kujaw i Pomorza oraz Pan Waldemar Wiśniewski reprezentant RCI-CTT. Dyskusja panelowa miała podsumować wydarzenie, ale przede wszystkim wskazać narzędzie, które rzeczywiście wesprze proces budowania ekosystemu innowacji. Pan Zbigniew Ostrowski Wicemarszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego podczas prezentacji zwrócił uwagę na fakt, że jesteśmy jako województwo na szarym końcu wśród pozostałych regionów pod względem rozwoju gospodarczego patrząc z perspektywy rozwoju innowacyjnych produktów. Pan Wicemarszałek zapowiedział, że Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ma być lekarstwem na ten stan naszego regionu. Natomiast podczas panelu uczestnicy doszli zgodnie do przekonania, że poza zastrzykiem finansowym skierowanym do regionalnej gospodarki, należałoby jak najmocniej integrować środowisko, budować trwałe relacje, a także jeśli będzie to możliwe stworzyć na szczeblu regionalnym grupę można powiedzieć interdyscyplinarną, złożoną z przedstawicieli organizacji odpowiedzialnych za budowanie ekosystemu sprzyjającemu kreowaniu innowacji, która była by ciałem doradczym dla władz regionalnych w budowaniu odpowiedniej polityki regionu. Odpowiedniej to znaczy trafiającej w punkt oczekiwań zarówno sfery gospodarczej jak i naukowej, idąc dalej na jakość życia mieszkańców naszego regionu.

Więcej na:

 IGP6712 3  IGP6699 4  IGP6697 5  IGP6691 6  IGP6731 2  IGP6732 1