Współpraca z Tarleton State Univeristy

W dniach od 5-11 listopada 2016 Prorektor ds. współpracy z gospodarką i zagranicą prof. dr. hab. inż. Adam Gadomski oraz były rektor UTP kadencji 2008-2012 i 2012-2016 prof. dr. hab. inż. Antoni Bukaluk w ramach programu Erasmus + odwiedzili Tarleton State University w Teksasie. Wizyta dotyczyła możliwości rozwoju już istniejącej współpracy pomiędzy wydziałami zootechnicznymi i rolniczymi obu uczelni, a w szczególności w zakresie wymiany studentów i kadry naukowej w ramach współpracy wydziałów o profilu menedżersko-biznesowych oraz technicznym i technologicznym. Gospodarzem wizyty w TSU był dr Barry Lambert, prorektor TSU i dyrektor koledżu studiów drugiego stopnia w TSU. Prorektor UTP prof. Adam Gadomski i Rektor TSU dr Dominic Deottavio podpisali umowę bilateralną z aneksem na lata 2016-2020, o wymianie studentów oraz pracowników uczelni pomiędzy dwoma zaprzyjaźnionymi placówkami naukowo-dydaktycznymi z Polski i USA (zdjęcie 1.). W chwili obecnej w TSU przebywa dwoje naszych studentów: budownictwa i elektrotechniki.

Uniwersytet teksański (TSU) został założony przez Johna Tarletona, https://en.wikipedia.org/wiki/Tarleton_State_University

Zdjęcie 1. Podpisanie umowy bilateralnej

Zdjęcie 1. Podpisanie umowy bilateralnej

Zdjęcie 2. Prorektor prof. Adam Gadomski i prof. Antoni Bukaluk pod pomnikiem założyciela TSU Johna Tarletona

Zdjęcie 2. Prorektor prof. Adam Gadomski i prof. Antoni Bukaluk pod pomnikiem założyciela TSU Johna Tarletona

Zdjęcie 3. Pracownia fizyczna badań naukowych zaawansowanych materiałów technikami akceleratorowymi. Na zdjęciu członkowie naszej delegacji oraz dr Marble, kierownik pracowni na Wydziale Technicznym TSU

Zdjęcie 3. Pracownia fizyczna badań naukowych zaawansowanych materiałów technikami akceleratorowymi. Na zdjęciu członkowie naszej delegacji oraz dr Marble, kierownik pracowni na Wydziale Technicznym TSU

Zdjęcie 4. Na trybunach hali do koszykówki teksańskiego uniwersytetu

Zdjęcie 4. Na trybunach hali do koszykówki teksańskiego uniwersytetu