XXX Zjazd Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych

W dniach 25-27 listopada w Rzeszowie odbył się XXX Zjazd Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych, na którym do Zarządu Porozumienia została wybrana Nasza doktorantka Pani mgr inż. Angela Andrzejewska (WIM).


Na nową kadencję do Zarządu wybrano następujące osoby:

  • Mgr inż. Mateusz Ficek (Politechnika Gdańska) – przewodniczący
  • Mgr inż. Wojciech Sajdak (Akademia Górniczo-Hutniczna w Krakowie) – wiceprzewodniczący
  • Mgr inż. Angela Andrzejewska (Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy) - sekretarz

Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych (PDUT) to inicjatywa doktorantów zrzeszająca 20 Uczelni Wyższych o profilu technicznym oparta na wzajemnej współpracy i wymianie doświadczeń. Zarząd PDUT reprezentuje interesy doktorantów Uczelni Technicznych funkcjonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

logo PDUT

XXX Zjazd PDUT