Międzynarodowe srebro dla UTP

W dniach 17-19 listopada 2016 roku odbyły się 65. Jubileuszowe Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA 2016 w Brukseli. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, jako jeden z polskich wystawców obecnych na Targach, odniósł ogromny sukces zdobywając srebrny medal i uznanie jury.

Naukowcy z Wydziału Inżynierii Mechanicznej zaprezentowali wynalazek do rehabilitacji kończyn dolnych. Przedmiotem patentu o numerze P.418625 (09.09.2016) jest maszyna do rehabilitacji układu kostno – mięśniowego człowieka w obszarze kończyn dolnych ze szczególnym uwzględnieniem stawu skokowego. Sposób funkcjonowania stawów kończyn człowieka związane jest z przebytymi chorobami oraz urazami powstałymi w wyniku zdarzeń losowych. Rehabilitacja jest etapem leczenia mającą polepszyć stan zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz przystosowanie jej do normalnego życia. Zakres zastosowania maszyny dotyczy rehabilitacji stawu skokowego lewej i prawej kończyny dolnej. Maszyna ma przyczynić się do szybszego dochodzenia do zdrowia (uzyskania pełnej sprawności), co jest niezwykle ważne dla osób czynnie uprawiających sport. Z uwagi na dużą urazowość tych stawów problem wydaje się ważny w kontekście społecznym.

 

Patentowane urządzenie posiada możliwość pracy w układzie telemedycznym, a jego głównymi cechami są: skrócenie czasu powrotu do pełnej sprawności pacjenta, zwiększenie liczby świadczonych usług rehabilitacyjnych poprzez wypożyczanie sprzętu do użytku domowego ze zdalnym nadzorem lekarskim, zmniejszenie kosztów rehabilitacji, ułatwienie dostępu do specjalistycznej opieki medycznej mieszkańcom małych miast i wsi, zredukowanie konieczności dojazdów pacjentów do placówek rehabilitacyjnych, możliwość nadzoru procesu rehabilitacji dużej grupy osób przez ograniczoną liczbę personelu medycznego, ograniczenie barier w komunikacji pomiędzy pacjentami małych miast i wsi a wysoko wykwalifikowanym personelem medycznym.

Telemedycyna to forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej, łącząca w sobie elementy: medycyny, informatyki, telekomunikacji i mechaniki. W klasycznej definicji telemedycyny mówi się o połączeniu medycyny z wiedzą techniczną z zakresu informatyki i telekomunikacji. Należy jednak pamiętać, iż w system telemedyczny mogą zostać włączone maszyny pozwalające na realizację zadań związanych z wykonywaniem określonych zabiegów medycznych. W ten obszar wpisuje się maszyna do rehabilitacji kończyn dolnych zwłaszcza stawu skokowego, gdyż może pracować w sieci maszyn połączonych z centralnym układem kontrolno-pomiarowym. Na rysunku 1. przedstawiono zdjęcie układu skonstruowanego przez naukowców z UTP, dzięki któremu dokonywana jest rehabilitacja układu kostno-mięśniowego człowieka w obszarze kończyn dolnych ze szczególnym uwzględnieniem stawu skokowego.

stopa

Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA 2016, w których z sukcesami uczestniczyła nasza uczelnia, to czołowa impreza organizowana na skalę światową dotycząca prezentowania i wdrażania postępów technicznych, poświęcona transferowi technologicznemu. Rokrocznie licznie zgromadzeni wystawcy z wielu krajów prezentują ekspertom swoje wynalazki i nowatorskie rozwiązania będące wynikiem długotrwałych, rzetelnych badań. Ponad 90 – osobowe jury składające się z reprezentantów świata nauki i przemysłu przyznawało nagrody i medale – m.in. złote ze specjalnym wyróżnieniem, złote, srebrne, brązowe, Grand Prix i puchar Ministra Rozwoju z Polski (dla dwóch polskich wystawców). Szczególnie zasłużeni odznaczani byli Krzyżami Zasługi Orderu Wynalazczości nadawanymi przez Komisję Odznaczeń Królestwa Belgii do spraw Wynalazczości. Warto wspomnieć, że od wielu lat otrzymują je instytucje i obywatele z Polski. Informacją, która może orientacyjnie przybliżyć skalę osiągnięć polskich naukowców jest fakt, jak często ich dokonania zostają zauważone i docenione podczas prestiżowych konkursów. W trakcie ubiegłorocznej edycji Targów polscy reprezentanci zdobyli liczne nagrody, m.in.: 16 wyróżnień specjalnych belgijskich oraz międzynarodowych instytucji rządowych, 15 medali złotych ze specjalnym wyróżnieniem jury, 30 medali złotych, 19 medali srebrnych, 1 medal brązowy. Na tegorocznych Targach w Brukseli swoje wynalazki wystawiło ponad 50 polskich instytucji i placówek naukowych. I także tym razem polski dorobek naukowy spotkał się ze zdecydowaną pochwałą. Ukoronowaniem badań i wkładu w postęp technologiczny były bowiem licznie zebrane medale, w tym wiele złotych i srebrnych, także wyróżnienia i nagrody specjalne od zagranicznych delegacji.

Wiek XXI to czas niezwykle mocno przesycony całą gamą innowacyjnych rozwiązań i postępów technologicznych. Systematycznie powstają specjalistyczne artykuły, które starają się odpowiedzieć na pytanie jak wielki wpływ na jakość życia mają wytwory ludzkiej pracy i badań naukowych. Kwestią bezdyskusyjną jest to, że właśnie dzięki takim działaniom, jakie propagowane są przez wydarzenia podobne do Międzynarodowych Targów Wynalazczości w Brukseli możliwy jest dostęp do takich udogodnień, które niegdyś były sferą marzeń lub planów. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy należy do elitarnego grona, które w sposób realny wpływa na doskonalenie, poprawianie, zmienianie standardów życia społeczeństwa. Warto docenić zatem praktyczne podejście do nauki, której badania nie służą jedynie przedstawianiu teoretycznych wniosków. Dają one bowiem możliwość osiągania wielu korzyści i wprowadzania ich efektów w życie codzienne. Dotyczy to nie tylko naukowców, którzy w ten sposób rozwijają swoje umiejętności badawcze, ale przede wszystkim potencjalnych użytkowników opracowywanych wynalazków.

Edytowano: 16.12.2016 r.

Miło jest nam poinformować o wiadomości z ostatniej chwili. Dr hab. inż. Bogdan Ligaj, dr inż. Łukasz Pejkowski, mgr inż. Mateusz Wirwicki zostali docenieni także na International Warsaw Invention Show IWIS 2016. Otrzymali tam złoty medal za wynalazek – maszynę do rehabilitacji. Naukowcom serdecznie gratulujemy.

 Dyplom IWIS 2016

img009dyplom medal