Diamentowy Grant dla studentki Wydziału Inżynierii Mechanicznej!

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnął kolejny, szósty już konkurs w ramach programu Diamentowy Grant, powiększając tym samym grono jego laureatów do 520 osób. Wśród nagrodzonych w tej edycji znalazła się pani inż. Weronika Kruszelnicka - obecnie studentka studiów magisterskich - kierunek Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Inżynierii Mechanicznej. Będzie realizował temat badawczy pt.: Inteligentne monitorowanie charakterystyk rozdrabniania biomasy uziarnionej za 220 000 zł.

Pani inż. Weronika Kruszelnicka ukończyła studia inżynierskie na kierunku Inżynieria OZE na Wydziale Inżynierii Mechanicznej. Obszar zainteresowań badawczych studentki obejmuje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w kontekście poszanowania energii i zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości środowiska przyrodniczego. Szczególnymi obiektami zainteresowania są moduły fotowoltaiczne oraz elektrownie wiatrowe oraz ich wpływ na ekosystem. Ponadto studentka prowadzi badania w zakresie rozdrabniania materiałów, budowy rozdrabniaczy w kierunku poprawy ich efektywności energetycznej. Aktywną działalność badawczą potwierdzają opublikowane artykuły naukowe i wygłoszone referaty na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Liczba opublikowanych artykułów naukowych wynosi 26 (w tym pięć prac przyjętych do druku). Łączna liczba punktów według wykazu MNiSW wynosi 114 oraz współczynnik IF = 0,33.

Należy nadmienić, że pani inż. Weronika Kruszelnicka dwukrotnie uzyskała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego tj. w roku akademicki 2015/2016 oraz 2016/2017. Studentka aktywnie działa w kołach naukowych. Obecnie jest opiekunką studenckiego koła naukowego Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii (wcześniej sprawowała funkcję Przewodniczącej Koła) oraz członkiem koła naukowego TopGran. Z ramienia koła naukowego uczestniczyła w konferencjach naukowych, targach, szkoleniach z zakresu odnawialnych źródeł energii. Brała czynny udział w organizacji konferencji naukowych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej. Za tę działalność była wyróżniana przez Rektora UTP.

Jest ona również Asystentką Stażystką w Zakładzie Systemów Technicznych w Instytucie Technik Wytwarzania tegoż Wydziału. Opiekunem naukowym pani Weroniki jest dr hab. inż. Andrzej Tomporowski, prof. nadzw. UTP - prodziekan ds. organizacji i rozwoju WIM UTP.

W tym roku wicepremier Jarosław Gowin przyznał ponad 16 milionów zł na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

W VI edycji konkursu wyłoniono 83 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 80 punktów. Otrzymają oni nawet do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. W trakcie realizacji projektu będą mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie.

Laureaci zostali wyłonieni spośród 214 wnioskodawców w dwustopniowym postępowaniu konkursowym. Diamentowy Grant pozwala laureatom na skrócenie ścieżki kariery naukowej, czyli na podjęcie studiów doktoranckich bez posiadania tytułu zawodowego magistra.

Lista zwycięskich projektów tutaj

Na zdjęciu Weronika Kruszelnicka, absolwentka UTP, która dostała klucze do mieszkania BTBS jako najlepszy absolwent UTP studia inżynierskie - kierunek Inżynieria OZE