XXIV Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

W dniach 5-7 września 2017 r. zapraszamy do Bydgoszczy na XXIV Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.


Organizatorami kongresu są:
• Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Zakład Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie)
• Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Temat Kongresu: Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich

Obrady będą prowadzone w następujących sekcjach tematycznych:

1. Przewagi konkurencyjne agrobiznesu i obszarów wiejskich.
2. Kapitał intelektualny i społeczny w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
3. Bezpieczeństwo żywnościowe i środowiskowe we współczesnym agrobiznesie.
4. Wykluczenia i inicjatywy społeczne na obszarach wiejskich.
5. Skutki polityki spójności na obszarach wiejskich.
6. Sekcja anglojęzyczna.


Patronaty Honorowe nad XXIV Kongresem SERiA objęli:
• Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy profesor dr hab. inż. Tomasz Topoliński
• Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin
• Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel
• Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki
• Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz
• Starosta Bydgoski Wojciech Porzych
• Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski


Patronat merytoryczny nad Kongresem objęły następujące instytucje:
• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Toruniu
• Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy
• Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju


Patronat medialny nad Kongresem objęły:
• TVP3 Bydgoszcz
• Wiadomości Rolnicze Polska


Komitet Organizacyjny XXIV Kongresu SERiA:
Honorowy Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. zw. dr hab. Bogdan M. Wawrzyniak
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXIV Kongresu SERiA: prof. dr hab. inż. Sławomir Zawisza
Wiceprzewodniczący: dr Ryszard Kamiński (Dyrektor KPODR w Minikowie)
Wiceprzewodniczący: dr inż. Roman Sass
Sekretarz: dr Izabela Wielewska
Z-ca Sekretarza: mgr inż. Magdalena Czyżykowska
Członkowie:
dr inż. Maria J. Orłowska
dr inż. Piotr Prus
inż. Maria Bąk
dr Joanna Florek
dr Joanna Stanisławska