Ruszyła rekrutacja uzupełniająca na studia I stopnia

Uwaga!  KANDYDACI NA STUDIA

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy prowadzi rekrutację uzupełniającą na studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego stopnia na następujące kierunki:

 

pdf studia stacjonarne

pdf studia niestacjonarne