„Synteza Sztuk Chmielnicki 2017”

Uczelnia otrzymała dofinansowanie z Urzędu Miasta Bydgoszczy i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację projektu „Synteza Sztuk Chmielnicki 2017”.


Głównym celem projektu jest wspieranie bezpośrednich kontaktów i współpracy młodzieży z Polski i Ukrainy. Studenci Zakładu Wzornictwa UTP przygotowali prace, które zostaną zaprezentowane na wystawie w Chmielnickim. Studenci Akademii Muzycznej w Bydgoszczy przygotowali repertuar, który zostanie zaprezentowany w Filharmonii Chmielnickiej podczas Dni Miasta Chmielnickiego. Przygotowane zostały także stroje, oprawa muzyczna i plastyczna dla wystawy. Młodzi wykładowcy poprowadzą warsztaty z młodzieżą licealną i studentami obu krajów, tak, aby zintegrować uczestników.
Koordynatorem projektu jest docent Franciszek Bromberek.