Rektor uhonorowany

Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego - prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński - został zaproszony do grona Honorowego Komitetu Obchodów Jubileuszu 15-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Został także nagrodzony medalem okolicznościowym w ramach tychże obchodów.