Informacja o ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków

Informujemy o możliwości dobrowolnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej, wszyscy zainteresowani studenci mogą  ubezpieczyć się z okresem ubezpieczenia od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

Więcej informacji do pobrania tutaj.