WIM na Międzynarodowej Konferencji VII Ukraińsko-Polskie dialogi

W dniach 18-21 października 2017 roku w hotelu Raduga (Rejon Latyczowski, Obwód Chmielnicki) odbyła się Międzynarodowa Konferencja VII Ukraińsko-Polskie dialogi. 

 

 

Celem konferencji była integracja i wzmocnienie szeroko idącej współpracy pomiędzy środowiskiem naukowo - badawczych oraz biznesowych w celu wdrażania innowacyjnych rozwiązań w różnych dziedzinach, omówienie programów badań naukowych Unii Europejskiej HORYZONT - 2020, pomoc studentom i profesorom, wykładowcom w celu ich mobilności w ramach programu ERASMUS+, również zwiększenie intensywności działań we współpracy kół młodych naukowców, którzy angażują się we współpracy naukowobadawczej oraz wdrożeń innowacyjnych między poszczególnymi państwami.

W czasie trwania konferencji, 19 października 2017r. w kampusie Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego odbyło się Międzynarodowe Forum Ekoenergetyczne Efektywność energetyczna i Energetyka OZE - rozwój i zagrożenia w Europie i na Ukrainie.

Więcej na stronie.