Współpraca UTP i BZ WBK

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy podpisał 16 listopada br. umowę ramową dołączając tym samym do prestiżowego grona uczelni należących do globalnej sieci Santander Universidades, zarządzanej w Polsce przez Bank Zachodni WBK.

 

 

Dzięki podpisanej umowie UTP będzie miał możliwość zrealizowania projektów mających na celu podniesienie jakości edukacji. Współpraca między BZ WBK i UTP zakłada również wspieranie działalności badawczej, zwiększenie dostępności programów szkoleniowych, promowanie wymiany międzynarodowej, popularyzację programów współpracy. Pracownicy i studenci UTP będą mogli podnosić swoje kompetencje zawodowe i edukacyjne dzięki uczestnictwu w Programach Globalnych Santander Universidades

Umowę o współpracy podpisali: w imieniu banku BZ WBK - Pan Wojciech Leśniewski - Menedżer Santander Universidades, w imieniu UTP - Rektor, prof dr hab. inż. Tomasz Topoliński.

Więcej o programie Santander Universidades tutaj