Podsumowanie projektów badawczych studentów z DSU

18 czerwca odbyło się spotkanie podsumowujące wizytę studentów z Delaware State University (Dover, USA). Podczas spotkania zostały zaprezentowane wyniki badań prowadzonych na naszej uczelni. Projekty dotyczyły głównie genetyki roślin, genetyki zwierząt i bioinżynierii.

Wzorem ubiegłego roku studenci od poniedziałku do piątku prowadzili badania naukowe, a podczas weekendów mieli okazję poznawać najpiękniejsze zakątki naszego regionu i kraju.
Studenci przebywali u nas w ramach programu I-STARS (International Science and Technology Academy for Research Scholars) wraz z koordynatorem projektu Profesorem Mazenem Shahinem.
Na podsumowujące ich tegoroczną wizytę seminarium specjalnie przyjechali goście zza Oceanu: dr Devona Williams (Chairwoman of the Board of Trustees), dr Fengshan Liu (Associate Vice President for International Affairs) z DSU.

Opiekunami naukowymi studentów z DSU byli:
- dr Jacek Siódmiak (IMiF)
- dr inż. Iwona Jędrzejczyk (WRiB)
- dr inż. Dorota Olszewska (WRIB)
- dr inż. Dariusz Kulus (WRiB)
- dr Stanisław Jung (WIM)
- prof. Maria Siwe4k (WHiBZ)
- prof. Anna Sławińska (WHiBZ)


Drukuj