Międzynarodowa wymiana doświadczeń w innowacyjności na UTP

Współpraca i wymiana doświadczeń w ramach regionalnych strategii innowacji projektu Emplnno Interreg Baltic Sea region była celem wizyty przedstawicieli Litwy i Finlandii na UTP.

 

Goście z zagranicy poznawali specyfikę naszej uczelni, dowiedzieli się o współpracy UTP z przedsiębiorcami. Poznali również regionalne, tradycyjne smaki: chleb wypiekany z pradawnych ziaren uprawianych w ramach projektu realizowanego m.in. przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii oraz serów produkowanych m.in. z mleka wytwarzanego w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym UTP.
Nasza uczelnia jest partnerem projektu koordynowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt EmpInno dąży do poprawy skuteczności wdrażania regionalnych strategii innowacji w Regionie Morza Bałtyckiego, w tym realizacji założeń wynikających ze strategii dla inteligentnych specjalizacji (RIS3). Działania dotyczą samorządów regionalnych, instytucji otoczenia biznesu, uczelni, agencji innowacji i rozwoju, parków naukowo-technologicznych.

 


Drukuj