godlo
logoutp
hr excellence

Medale dla UTP

16 października 2019 roku podczas największego w Polsce międzynarodowego wydarzenia promującego wynalazczość i innowacje - Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2019 - wynalazki zaprezentowane przez naszych naukowców zdobyły trzy nagrody.

Współpraca UTP na rzecz wdrażania metodyki pragmatycznych innowacji

9 października miało miejsce podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym a przedstawicielami firmy Novismo sp. z o.o.

Zakończenie obchodów 250. rocznicy Jędrzeja Śniadeckiego i projektu „Inkubator innowacyjności +”

Międzynarodowe Sympozjum Where Jędrzej Śniadecki met Jan Czochralski. From innovative high-tech to patents and business incubators zakończyło obchody 250. rocznicy urodzin Jędrzeja Śniadeckiego. 

Współpraca UTP z firmą HANPLAST

11 grudnia firma HANPLAST sp. z o.o. zajmująca się przetwórstwem tworzyw sztucznych, produkcją form wtryskowych oraz paneli fotowoltaicznych, podpisała umowę o współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Współpraca UTP z przemysłem samochodowym

6 lipca 2018 roku została podpisana umowa o współpracy między Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym a firmą ARRK Shapers' Polska Sp. z o.o.

 

Nowe centrum kompetencji na UTP

28 czerwca w Krakowie na posiedzeniu Rady Naukowo-Przemysłowej Instytutu Autostrady Technologii i Innowacji podjęto uchwałę o utworzeniu nowego centrum kompetencji na UTP w Bydgoszczy w ramach IATI pod nazwą Interdyscyplinarne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii w obszarze tematycznym: Energia, technologie kogeneracji i racjonalizacji gospodarowania energią.

Samochód elektryczny dla UTP

Elektromobilność to jeden z kluczowych obszarów rozwoju Strategii na Recz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ma ona na celu zachęcenie potencjalnych użytkowników do korzystania z pojazdów elektrycznych.

Kolejna umowa w ramach Vouchera Badawczego podpisana

Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy wspólnie z przedsiębiorstwem Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A zbuduje i wdroży do produkcji prototyp innowacyjnej grupy pompowej dedykowanej dla kolektorów słonecznych, wodnych EKOPARK S.A.

 

Dzień przesłuchań" wniosków na granty przedwdrożeniowe w projekcie „Inkubator Innowacyjności +”

„Inkubator Innowacyjności +” to wspólny projekt UTP ( lider utworzonego konsorcjum) i UKW, w ramach którego mają być m.in. promowane najlepsze innowacyjne pomysły, wynalazki i badania możliwe do zastosowania w biznesie i mające szansę trafić na rynek w formie konkretnych usług i produktów.

Ładowarka do samochodów elektrycznych na UTP

11 maja na UTP w Bydgoszczy miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym reprezentowanym przez Rektora UTP prof. dr. hab. inż. Tomasza Topolińskiego a firmą RAWICOM Sp. z o.o. Sp.K. reprezentowaną przez Adama Hłonda - współwłaściciela firmy. Umowa dotyczy uruchomienia na terenie kampusu UTP tzw. szybkiej ładowarki do samochodów elektrycznych.

 

Menu