Fundacja Rozwój UTP

logo FUNDACJA ROZWÓJ UTP

Fundacja "Rozwój UTP" została zarejestrowana 3.12.1991 roku początkowo pod nazwą Fundacja "Rozwój ATR", zgodnie z ówczesną nazwą uczelni. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach/ tj..Dz. U. Nr 46 z 1991 r., poz.203/ i Statutu Fundacji.

Siedziba Fundacji:

ul. Bernardyńska 6; 85-029 Bydgoszcz
tel.: 52 394 93 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane podstawowe:

REGON 090463052
KRS: 0000037477
NIP 554-01-69-805

Konto: Bank PKO SA II O/Bydgoszcz, nr. 84 1240 3493 1111 0000 4305 9429
Nr księgi rejestrowej Fundacji: Sygn. Akt XVI Ns Rej. F-1428/91 poz. 1866

Zarząd Fundacji (jednoosobowy):

 • Dr Ryszard Zamorski, Prezes Fundacji

Rada Nadzorcza Fundacji:

 • Prof. Małgorzata Szczepanek, przewodnicząca
 • Prof. Stanisław Mroziński – członek
 • Dr inż. Włodzimierz Bieliński – członek.

Zgodnie ze statutem Fundacji celem podstawowym jej działalności jest działanie na rzecz rozwoju nauki i edukacji w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Cel ten może być realizowany poprzez:

 • promocję osiągnięć naukowych i wynalazczych,
 • wspieranie rozwoju kadr naukowych,
 • organizowanie sympozjów, konferencji, seminariów, wystaw, szkoleń,
 • prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej i informacyjnej oraz bibliotecznej,
 • wspieranie działalności studenckiej (kulturalnej, sportowej),
 • działalności w zakresie preorientacji zawodowej i współpracy z absolwentami i ich stowarzyszeniami,
 • wspieranie inwestycji uczelnianych, w tym zakupy aparatury.

Fundacja, jako organizacja działająca na zasadzie non profit, ma możliwość występowania jako kontrahent do umów bez przetargu.

Fundacja oferuje pomoc w realizacji wszelkich pomysłów dotyczących uzyskiwania efektów służących rozwojowi uczelni (np. aplikacje o projekty oferowane przez Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski, itp.).

Darowizny wpływające od osób prywatnych, stowarzyszeń oraz sponsorów instytucjonalnych i biznesowych powiększają zysk Fundacji, zgodnie ze Statutem przekazywanym w całości na dofinansowanie działalności Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.


Drukuj