Uchwały wyborcze

AKT PRAWNYDOKUMENT
Uchwała nr 4/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie: podziału mandatów do Senatu UTP na lata 2020-2024 pdf
Uchwała nr 5/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie: zarządzenia wyborów do Senatu UTP na lata 2020-2024 pdf
Uchwała nr 6/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie: możliwości zgłaszania kandydatów na Rektora na kadencje 2020-2024 pdf

Uchwała nr 8/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: podziału mandatów w uczelnianym kolegium elektorów na lata 2020-2024

*zmiana Podziału liczby mandatów przypadających dla studentów – patrz Uchwała nr 12/2020

pdf
Uchwała nr 9/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: zarządzenia wyborów do uczelnianego kolegium elektorów na lata 2020-2024 pdf
Uchwała nr 10/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: przyjęcia terminarza czynności wyborczych związanych z wyborami Rektora i członków Senatu w roku 2020 pdf
Uchwała nr 12/2020 z dnia 14.02.2020 r. w sprawie: zmiany podziału liczby mandatów przypadających dla studentów na poszczególnych wydziałach pdf

Drukuj